Menu

Konsul Generalny RP w Manchesterze: "Nie zauwa瘸my trendu masowych wyjazd闚"

Konsul Generalny RP w Manchesterze:
Konsul Leszek Rowicki zarz康za plac闚k obs逝guj帷 setki tysi璚y Polak闚. (Fot. Konsulat Generalny RP w Manchesterze)
Z Leszkiem Rowickim, Konsulem Generalnym RP w Manchesterze, rozmawia造 Adriana Chodakowska i Danuta Michalska.
Reklama

Ma這 kto wie, 瞠 okr璕 konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze obejmuje pó軟ocn cz窷 Anglii (hrabstwa: Northumberland, Tyne and Wear, County Durham, Cumbria, Lancashire, North Yorkshire, East Riding of Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Greater Manchester, Merseyside, Chesire, Derbyshire, Nottinghamshire, Lincolnshire, Rutland, Leicestershire, Staffordshire, Shropshire), ca貫 terytorium Walii oraz Wysp Man. Tak du篡 obszar Wielkiej Brytanii, porównywalny do b璠帷ego w kompetencji Wydzia逝 Konsularnego Ambasady RP w Londynie, to spore wyzwanie, którego si podj掖 2 lata temu Leszek Rowicki.

Swoj prac w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zacz掖 bezpo鈔ednio po uko鎍zeniu studiów. Zanim zosta Konsulem Generalnym RP w Manchesterze, pe軟i obowi您ki konsularne w Konsulacie Generalnym RP w Sydney i Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Tokio, a potem kierowa Wydzia貫m Konsularnym Ambasady RP w Hadze w czasie, gdy rozpoczyna豉 si emigracja zarobkowa Polaków do Holandii.

Panie Konsulu, jak du瘸 jest Polonia w regionie Manchester? Ilu mieszka tu Polaków, z jakimi problemami si do Pa雟twa zg豉szaj i jak si im 篡je?

- Nie dysponujemy oficjalnymi danymi statystycznymi, gdy nie jest prowadzony rejestr Polaków przebywaj帷ych w naszym okr璕u konsularnym. Szacujemy jednak, 瞠 obecnie na terenie naszego okr璕u konsularnego mieszka 330-350 tys. naszych Rodaków. To przede wszystkim Polacy, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii po wej軼iu naszego kraju do UE w 2004 roku, kiedy zosta otwarty dla nas brytyjski rynek pracy.

Jestem przekonany, 瞠 Polacy w regionie manchesterskim borykaj si z tymi samymi problemami co pozostali nasi Rodacy, którzy mieszkaj w innych regionach kraju. My郵, 瞠 utrzymuj帷a si du瘸 liczba Polaków mieszkaj帷ych w naszym okr璕u konsularnym 鈍iadczy o tym, 瞠 篡je im si tutaj dobrze. Sprowadzili swoje rodziny z Polski lub za這篡li je tutaj, maj prac, maj mieszkania, ich dzieci chodz do angielskich szkó i w zdecydowanej wi瘯szo軼i s zadowoleni.

Ze swej strony staramy si u豉twi 篡cie Polaków przebywaj帷ych w Wielkiej Brytanii. Nasz konsulat wydaje 30 000 paszportów rocznie, co stanowi ponad 10% liczby dokumentów wydawanych przez wszystkie polskie konsulaty za granic. Wi璚ej paszportów od nas wydaje jedynie Wydzia Konsularny Ambasady RP w Londynie. Realizujemy tak瞠 kilka tysi璚y spraw prawnych (czynno軼i notarialne, przes逝chania, pomoc konsularna i inne).

Czy Polacy maj tu problemy ze znalezieniem pracy?

- Raczej nie maj, chocia nale篡 zauwa篡, 瞠 nie jest tak 豉two o prac jak w latach 2004-2008. Podczas rozmów z ró積ymi osobami z kr璕ów brytyjskich, spotykam si z bardzo pozytywn opini o Polakach i 鈍iadczonej przez nich pracy. Niektórzy pracodawcy mówili wr璚z, 瞠 wol zatrudni naszego rodaka ni obywatela innej nacji, albowiem Polak przyjecha tu do pracy, chce zarobi pieni康ze, nie ma nic przeciwko nadgodzinom, a wr璚z przeciwnie. Ponadto jest otwarty na nowe zadania, nie ogranicza si tylko do wykonywania jednej czynno軼i, do której zosta zatrudniony. W zwi您ku z tym obserwujemy, 瞠 Polacy nie nadu篡waj opieki spo貫cznej, a liczba osób, które pobieraj zasi趾i, jest stosunkowo niewielka.

A jak Polakom si tutaj 篡je w kontek軼ie asymilowania si ze spo貫cze雟twem brytyjskim?

- My郵, 瞠 Polakom mieszka si tu dobrze. Oczywi軼ie w 2016 roku – po kampanii referendalnej i po referendum – dochodzi這 do sytuacji, które nale瘸這 okre郵i jako hate crime, ale postanowili鄉y temu przeciwdzia豉. W du篡m stopniu nam si to uda這 – spotykali鄉y si z miejscow policj i w豉dzami lokalnymi i przekonali鄉y ich, 瞠 dobrze by這by zatrudni oficerów i pracowników ze znajomo軼i j瞛yka polskiego. Ich zadaniem by這 wyj軼ie do Polaków, przekonanie ich, 瞠 policja chce im pomóc i 瞠by si nie obawiali zg豉sza swoich problemów. Przeci皻ny nasz rodak ba si bowiem pój嗆 na posterunek i przedstawi swoj spraw – my郵, 瞠 to mog造 by jakie historyczne zasz這軼i – ale przede wszystkim by豉 to bariera j瞛ykowa.

A co z organizacjami polonijnymi? Czy jest ich du穎 na tym terenie?

- Gównie jest kontynuowana dzia豉lno嗆 organizacji polonijnych, takich jak Domy Polskie, które za這穎ne zosta造 przez powojenn fal emigracji. Te Domy dalej funkcjonuj, cho ze zmiennym szcz窷ciem. Cz窷 organizacji dzia豉 przy parafiach.

Natomiast obserwuj bardzo wyra幡y renesans polskiego szkolnictwa. W naszym okr璕u konsularnym dzia豉 39 szkó sobotnich, do których ucz瘰zcza ponad 3,5 tys. dzieci (5 szkó jest w tracie organizacji). W roku ubieg造m wydali鄉y ponad 3 326 legitymacji uczniowskich i 470 nauczycielskich, w tym roku akcja jest kontynuowana. Bardzo usilnie staramy si wspiera t form dzia豉lno軼i, bo dla m這dego pokolenia urodzonego tutaj, którego rodzice planuj d逝窺zy pobyt na Wyspach, jest to w豉軼iwie jedyna forma kontaktu z kultur polsk i rówie郾ikami, którzy mówi po polsku. W domu oczywi軼ie rodzice tak瞠 staraj si utrzyma znajomo嗆 j瞛yka polskiego, ale na ulicy, w szkole, w telewizji dzieci s造sz wy陰cznie j瞛yk angielski.

Gównym zadaniem tych szkó jest podniesienie poziomu znajomo軼i j瞛yka polskiego, ale tak瞠 przekazanie wiedzy o polskiej historii, geografii, naszej kulturze i tradycjach. By mo瞠 dzieci te zostan tu na zawsze, ale wa積e, 瞠by wiedzia造 sk康 pochodz rodzice, 瞠by mog造 porozumie si z dziadkami podczas pobytów w Polsce. Chyl zatem czo豉 przed rodzicami, bo to oni finansuj dzia豉lno嗆 tych szkó i motywuj swoje pociechy do porannego wstawania w soboty i zawo膨 do kolejnej szko造. Doceniam te wielkie zaanga穎wanie i ci篹k prac nauczycieli i dyrekcji, gdy tylko pozytywna opinia i dobra wspó逍raca z rodzicami jest gwarancj dalszego istnienia tych placówek o鈍iatowych. W ramach wspó逍racy ze szko豉mi sobotnimi, konsulat od kilku lat wspó這rganizuje projekt: „Dyktando o Z這te Pióro Konsula Generalnego RP w Manchesterze”.

Dzia豉j tak瞠 inne organizacje polonijne: bran穎we, biznesowe, kulturalne np. w Liverpool (Merseyside Polonia), Carlisle (Vistula Association), Nottingham (Signpost To Polish Success, która regularnie gazet „East Midlands po polsku”) i inne. Dzia豉j zespo造 taneczne, które mieli鄉y okazj podziwia podczas uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg這軼i organizowanych przez konsulat w Manchester Grammar School, takie jak: „M這dy Mazur” z Huddersfield, „Podhale” z Oldham, czy te „Polonez” z Manchesteru. Oczywi軼ie, z uwagi na ograniczenia czasowe, nie jestem w stanie wymieni wszystkich organizacji, za co serdecznie przepraszam.

Wspó逍racujemy tak瞠 z harcerzami. Na naszym terenie dzia豉 kilka hufców harcerskich oraz dwie stanice w Fenton i Pernhos w Walii. Wspó逍racujemy te z Manchester University, gdzie uczestniczyli鄉y w projekcie pod nazw “Rado嗆 Pisania”.

Warto te wspomnie o szczególnych miejscach pami璚i, takich jak cmentarz Newark-on-Trent – Lotników Polskich, gdzie pochowanych jest 3 polskich prezydentów na uchod廣twie i 358 lotników polskich; w zwi您ku z tym to miejsce cieszy si nasz szczególn uwag. Cz瘰to uczestniczymy w organizowanych tam przez w豉dze lokalne uroczysto軼iach. S te inne ciekawe miejsca pami璚i, takie jak cmentarz Wrexham, gdzie jest pochowany brat marsza趾a Pi連udskiego, czy National Arboretum z polskim pomnikiem.

O tym, i wspó逍raca z organizacjami polonijnymi, szko豉mi sobotnimi, hufcami harcerskimi jest bardzo wa積ym aspektem pracy naszej placówki, 鈍iadczy przyznanie dodatkowego etatu – od stycznia 2018 roku pracuje konsul ds. polonijnych.

Jak obchodzono 100-lecie odzyskania niepodleg這軼i Polski na terenie okr璕u konsularnego Manchester?

- W dniach 10 i 11 listopada 2018 r. w manchesterskim okr璕u konsularnym odby si szereg wydarze w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg這軼i przez Polsk. Gównym wydarzeniem by豉 uroczysta gala i koncert w presti穎wej auli koncertowej w zabytkowej, elitarnej szkole Manchester Grammar School. Oprócz okoliczno軼iowych przemówie, go軼ie mieli okazj obejrze wyst瘼y 800 polonijnych tancerzy i 酥iewaków oraz okoliczno軼iowe wystawy „Ojcowie Niepodleg這軼i” i „Zmiany polskich granic na przestrzeni dziejów”. W uroczy軼i wzi窸o udzia oko這 400 osób, w tym przedstawiciele królowej, w豉dz lokalnych, duchowni, przedstawiciele policji i wojska, korpusu konsularnego oraz reprezentanci polskich organizacji polonijnych, szkó sobotnich, harcerstwa.

Równolegle w okr璕u konsularnym odby這 si szereg imprez okoliczno軼iowych, m.in. w Manchesterze, Liverpool, Leicester, Blackburn, Preston, Nottingham, Newport, Aberytwyth i innych, w których w wi瘯szo軼i uczestniczyli konsulowie.

Gównym has貫m tegorocznych obchodów Dni Polskiego Dziedzictwa -Polish Heritage Day - by這 tak瞠 100-lecie odzyskania niepodleg這軼i przez nasz ojczyzn. By豉 to kontynuacja cyklicznego wydarzenia integruj帷ego Polaków, celebruj帷ych wspólne dziedzictwo oraz aktywizacj polskich spo貫czno軼i. W naszym okr璕u konsularnym odby這 si kilkadziesi徠 imprez o bardzo ró積ym charakterze organizowanych przez organizacje polonijne, szko造 sobotnie i parafie, z czego w 21 z nich wzi瘭i udzia konsulowie, cz窷 z nich wspierali鄉y finansowo i zapewnili鄉y materia造 promocyjne, banery, koszulki dla wolontariuszy, baloniki i flagi polskie. Szacowana liczba uczestników projektów to oko這 10 000.

A jak du穎 obcokrajowców zg豉sza si do Konsulatu RP i z czym oni przychodz?

- W momencie, kiedy ju by這 wiadomo, 瞠 Brexit jednak nast徙i, zacz窸o si do nas zg豉sza coraz wi璚ej obywateli brytyjskich, którzy doszukuj si polskich korzeni, bo chcieliby mie paszport kraju unijnego. Przychodz tak瞠 osoby ze starszej Polonii, które zaniedba造 spraw posiadania polskiego paszportu, albo nie mog造 go otrzyma, a teraz chc mie potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa.

Panie Konsulu, jakie s nastroje w鈔ód Polonii przed Brexitem? Du穎 si mówi w Polsce o “masowych wyjazdach” z Wielkiej Brytanii - czy Pa雟two jako konsulat zauwa瘸j taki trend, np. pod k徠em spadku liczby interesantów?

- Nie, nie zauwa瘸my takiego trendu, albowiem te wyjazdy nie maj charakteru masowego. Rozmawiam cz瘰to z naszymi rodakami uczestnicz帷 w ró積ego rodzajach uroczysto軼iach. Pytam wtedy, jak oceniaj procentowo sytuacj. Wed逝g moich informacji, nie popartych jednak badaniami, wi瘯szo嗆 Polaków pragnie pozosta po Brexicie w Wielkiej Brytanii i podj瘭i ju decyzj, 瞠 b璠 si aplikowa o „settled status”. Zdecydowana mniejszo嗆 my郵i o wyje寮zie, a reszta jest niezdecydowana i czeka na rozwój sytuacji. W tej chwili wszystko jest w r瘯ach w豉dz brytyjskich. Trzeba jednak nadmieni, 瞠 wed逝g ostatnich danych ze strony ONS (Office for National Statistics – przyp. red.), odnotowano spadek liczby Polaków w Wielkiej Brytanii – w roku 2017 by這 to ok. 1mln 21 tys., a teraz 985 tys.

Oczywi軼ie s to dane oficjalne zebrane na podstawie list do g這sowania czy za豉twiania innych formalno軼i, ale wiemy, 瞠 Polaków i tak by這 i jest wi璚ej...

- Tak, ja te mam takie wra瞠nie, co potwierdzaj rozmowy z kolegami konsulami, ale s to jedyne oficjalne dane, którymi dysponujemy.

Czy na koniec, korzystaj帷 z okazji, chcia豚y Pan co przekaza naszym Czytelnikom?

- Bardzo ch皻nie skorzystam z tej okazji, gdy chcia豚ym przekaza nasze nieustaj帷e przes豉nie: Szanowni Pa雟two, którzy chcecie tu pozosta po Brexicie, przygotujcie si do sk豉dania aplikacji, prosz gromad嬈ie wszelkie dokumenty, które b璠 鈍iadczy o Waszym pobycie w Zjednoczonym Królestwie. Podstawowym kryterium b璠zie bowiem potwierdzenie 5-letniego pobytu w Wielkiej Brytanii. Gromad嬈ie wszystkie rachunki, umowy, wyci庵i bankowe, dokumenty podatkowe, umowy o prac, o wynajem – bo b璠 one mog造 po鈍iadczy Wasz pobyt tutaj. Mimo 瞠 Wielka Brytania nie jest krajem Schengen i s kontrole na granicach, to system "settled status" nie b璠zie mia dost瘼u do danych naszego wjazdu i wyjazdu podczas przekraczania granicy tego kraju (granica pomi璠zy Irlandi, a Irlandi Pó軟ocn nie jest monitorowana).

Chcia豚ym tak瞠 podkre郵i, 瞠 obowi您ek uzyskania "settled status" b璠zie dotyczy tak瞠 tych naszych rodaków, którzy posiadaj zezwolenie na sta造 pobyt w Wielkiej Brytanii, chocia w ich przypadku nie b璠zie to powi您ane z ponoszeniem 瘸dnych kosztów.

Druga pro軸a: po Brexicie bardzo wa積ym elementem b璠zie posiadanie wa積ego paszportu biometrycznego, gdy, o czym 鈍iadcz posiadane w tej chwili informacje, w procedurze aplikowania o "settled status" niezb璠ne b璠zie zeskanowanie i wys豉nie cech biometrycznych (w przeciwnym przypadku niezb璠ne b璠zie wys豉nie orygina逝 dowodu osobistego lub paszportu nie biometrycznego). Apeluj, by nie zwleka do ostatniej chwili z aplikowaniem o uzyskanie wa積ego paszportu. Poniewa jest on produkowany w Polsce, jego uzyskanie wymaga czasu. Pami皻ajcie Pa雟two, by z這篡 wniosek o paszport tak瞠 dla swoich rodzin.

Dzi瘯ujemy bardzo za rozmow.

Twoja ocena:

Ju zag這sowa貫!

Aktualna ocena: 4.38 / 8

Reklama
Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 17.02.2020
GBP 5.111 zEUR 4.250 zUSD 3.919 zCHF 3.992 z

Sport


Reklama