Menu

Nowa inicjatywa społeczna dla Polaków

Nowa inicjatywa społeczna dla Polaków
Wczoraj pod hasłem 'No Drugs No Stress' ruszyła w Londynie nowa inicjatywa społeczną 'Ciche Więzy Zależności' skierowana do Polskich imigrantów.
Reklama
Jak wynika z informacji prasowej, która dotarła do naszej redakcji, akcja ta ma charakter edukacyjno-profilaktyczny w obrębie spraw społecznych wiążących się z problematyką nowej polskiej emigracji. Skierowana jest w pierwszej kolejności do polskiej młodzieży w Wielkiej Brytanii, która nie radząc sobie ze stresem często związanym z różnicami kulturowymi sięga po narkotyki.

Pomysłodawcą akcji jest Krystyna Walewska-Huseynov, dyplomowana psychoterapeutka specjalizująca się m.in. w zakresie relacji międzykulturowych i psychoterapii uzależnień, wieloletnia członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Counsellorów i Psychoterapeutów, od lat mieszkająca w Anglii.

Akcja uzyskała wsparcie lokalowe Ośrodka Pomocy Psychologicznej w Londynie, a także dofinansowanie z Caspian Resources Consulting in London.

Celem akcji jest propagowanie wśród młodej polskiej emigracji w Londynie wiedzy na temat ludzkich zależności, gdzie stres z początkowego bycia przyczyną ucieczki w narkotyki, staje się powoli jej skutkiem.

Innym założeniem inicjatywy jest popularyzowanie edukacji przeciw uzależnieniom na rzecz zdrowia mentalnego młodzieży, wolnej od przesądów i niedopowiedzeń w odniesieniu do profilaktyki powstawania i oddziaływania społecznego takich problemów, jak gwałty i samobójstwa popełniane na tle nieuświadomionych uzależnień.

W ramach akcji organizowane będą darmowe wykłady dla polskich kadr pedagogicznych w polskich placówkach oświatowych. Do polonijnych centrów kulturalnych w Londynie trafią również ulotki na temat profilaktyki antynarkotykowej.

W londyńskiej dzielnicy Ealing organizowane będą ‘czwartki antynarkotykowego poradnictwa’, a także rozsyłane będą regularne ‘maile zaufania’ dotyczące efektywnych metod radzenia sobie ze stresem.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.walewska-huseynov.pl
  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 29.05.2020
  GBP 4.921 złEUR 4.450 złUSD 4.003 złCHF 4.162 zł

  Sport


  Sport

  Reklama