Menu

Jacy są euroemigranci?

Jacy są euroemigranci?
Emigrujący z rodzinnego kraju Polacy to już zjawisko niemal powszechne, jednak wciąż badane i wzbudzające ogromne zainteresowanie socjologów. Kolejnym dużym przedsięwzięciem, które będzie mu poświęcone, jest projekt 'Euroemigranci'.
Reklama
W 2007 r. liczba mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą osiągnęła wartość najwyższą, szacowaną na 2 mln 270 tysięcy. W 2008 r. zaobserwowano niewielki spadek tej liczby spowodowany kryzysem ekonomicznym, ale w dalszym ciągu kształtuje się ona na wysokim poziomie. 

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. wykazały, że znaczna część osób, które wyjechały w tym okresie, w dalszym ciągu pozostaje za granicą. Według komunikatu GUS z roku 2011, najwięcej osób przebywa w Wielkiej Brytanii (560 tys.), Niemczech (455 tys.), Irlandii (125 tys.) oraz Niderlandach (108 tys.).

Znaczny procent osób wyjeżdża w celu połączenia się z członkami rodziny, którzy opuścili kraj kilka lat wcześniej, mają pracę i szerszy dostęp do świadczeń społecznych. Ponadto wiele osób - głównie młodych - w dalszym ciągu widzi szanse na poprawę swojej sytuacji życiowej za granicą i podejmuje decyzję o czasowym wyjeździe z kraju.

Dla polskich naukowców zjawisko emigracji rodaków stanowi szczególny obszar badań. Emigranci zarobkowi stają wobec konieczności radzenia sobie z wieloma problemami związanymi z przystosowaniem się do nowych warunków życia i z wymaganiami zagranicznego rynku pracy. Emigracja stała się ponadto dla nich jednym z dostępnych narzędzi zrealizowania strategii rozwoju kariery zawodowej.

Jakie czynniki współwystępują z poczuciem sukcesu, satysfakcji zawodowej u osób realizujących swoją karierę i ambicje życiowe na rynku zawodowym w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach UE? Tymi właśnie kwestiami zajmą się uczestnicy konferencji naukowej: "Młoda polska emigracja w UE, jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL". Zadaniem seminarium, które odbędzie się w dniach 23-24 września w Krakowie, jest przedstawienie oraz przedyskutowanie stanu badań i wiedzy na temat aktualnej sytuacji polskich skupisk w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii.

Organizatorzy zachęcają wszystkich chętnych do udziału w konferencji - zgłaszać się można do 15 czerwca br. Zapisy przyjmowane są pod adresem: konferencja@euroemigranci.pl. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie EuroEmigranci.pl.

„EUROEMIGRANCI.PL”, to projekt, który wygrał konkurs i jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r." Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 03.04.2020
  GBP 5.216 złEUR 4.579 złUSD 4.240 złCHF 4.340 zł

  Sport


  Reklama