Menu

Dlaczego przedszkole jest ważne?

Dlaczego przedszkole jest ważne?
Z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska wynika, że 90 proc. Polaków jest przekonanych o wpływie doświadczeń przedszkolnych na osiągnięcia w dalszym życiu. Odmiennego zdania jest zaledwie 6 proc. respondentów.
Reklama
46 proc. badanych uważa, że najważniejszy - jeśli chodzi o wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym - jest rozwój samodzielnego i twórczego myślenia. Dla 43 proc. respondentów najbardziej liczy się kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka. Zdaniem 37 proc. ankietowanych najistotniejsza jest możliwość rozwijania indywidualnych zdolności, tyle samo wskazało poznawanie świata przez zabawę.

Na rozwój samodzielnego i twórczego myślenia częściej od pozostałych badanych wskazują osoby w wieku 40-49 lat, rodzice posiadający jedno dziecko, badani z wyższym wykształceniem, a także mieszkańcy miast do 20 tysięcy ludności.

Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka w procesie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym liczy się dla osób powyżej 60. roku życia oraz emerytów i rencistów. Na możliwość rozwijania indywidualnych zdolności wskazują przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy dużych miast (100-500 tysięcy mieszkańców).

Przy wyborze przedszkola dla swojego dziecka, poza opłatą finansową, badani w pierwszej kolejności wskazali wykwalifikowaną kadrę (41 proc. wskazań), na drugim miejscu indywidualne podejście do dziecka (37 proc.), a na trzecim - rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez twórczą zabawę (33 proc.). W dalszej kolejności ankietowani wymienili warunki lokalowe (28 proc.), duży wybór dodatkowych zajęć (22 proc.), dogodne godziny pracy (21 proc.), kształtowanie wartości etycznych (20 proc.), podstawę programową (18 proc.) oraz urozmaicony jadłospis (11 proc.).

Według blisko połowy badanych, czynnikiem, który ma największy wpływ na przyszłe sukcesy dziecka jest program edukacyjny w przedszkolu. Niewiele mniej (42 proc.) uważa, że ten czynnik to kadra nauczycielska w przedszkolu. Dla jednej trzeciej badanych jest to szeroka gama zajęć dodatkowych w przedszkolu, a dla 28 proc. - wartości etyczne przekazywane podczas zajęć. Jedna piąta ankietowanych (20 proc.) jest zdania, że zaplecze techniczne np. sala gimnastyczna, plac zabaw itp. wpływa na sukcesy dziecka.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1 001 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia w dniach 12-15 kwietnia 2013 roku.
  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 28.05.2020
  GBP 4.932 złEUR 4.426 złUSD 4.024 złCHF 4.149 zł

  Sport


  Sport

  Reklama