Menu

Większość Polaków przychylna podejmowaniu pracy przez cudzoziemców

Większość Polaków przychylna podejmowaniu pracy przez cudzoziemców
Akceptacja podejmowania pracy w Polsce przez obcokrajowców systematycznie rośnie. (Fot. Getty Images)
Większość ankietowanych (62 proc.) jest za swobodnym podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w Polsce - wynika z najnowszego badania CBOS. 29 proc. uważa, że praca obcokrajowców powinna być ograniczona, a jedynie 4 proc. twierdzi, że w ogóle nie należy na nią pozwalać.
Reklama
Reklama

W najnowszym badaniu CBOS poprosił ankietowanych, aby ocenili, skąd najczęściej pochodzą osiedlający się w Polsce migranci. Respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy państwa lub regiony. Niemal wszyscy badani wskazywali na Ukrainę (93 proc.).

Pozostałe miejsca pochodzenia imigrantów wybierano zdecydowanie rzadziej. Nieco poniżej jednej czwartej ankietowanych twierdzi, że wśród trzech najliczniejszych mniejszości narodowych w Polsce są Białorusini (23 proc.), a około jednej piątej (21 proc.) wskazuje Wietnamczyków.

Na czwartym miejscu uplasowali się Chińczycy (12 proc.), a na kolejnych - obywatele państw Unii Europejskiej, pozostałych państw byłego Związku Radzieckiego i innych krajów azjatyckich.

Aż 93 proc. Polaków wskazało, że w Polsce najczęściej osiedlają się Ukraińcy. (Fot. Getty Images)

Inne pytanie dotyczyło częstotliwości, z jaką badani stykają się z obcokrajowcami, np. korzystając z różnych usług czy robiąc zakupy. Z sondażu wynika, że prawie co piąta osoba (19 proc.) jest w takiej sytuacji codziennie, a kolejne 18 proc. - kilka razy w tygodniu. Co ósmy ankietowany (12 proc.) zadeklarował, że mniej więcej raz w tygodniu spotyka się z obcokrajowcami pracującymi w Polsce.

Z sondażu wynika, że większość badanych (62 proc.) jest za swobodnym podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w Polsce. Mniej niż jedna trzecia (29 proc.) uważa, że ich możliwości powinny być ograniczone - ich zdaniem najlepiej by było, gdyby dostępne były dla nich jedynie niektóre rodzaje prac. Jedynie 4 proc. respondentów twierdzi, że w ogóle nie powinno im się pozwalać pracować w Polsce.

Od roku 1992, gdy CBOS pierwszy raz zadał to pytanie, akceptacja podejmowania pracy w Polsce przez obcokrajowców systematycznie rośnie. Autorzy badania wskazują, że chociaż w trakcie ostatniej dekady dynamika ta była mniejsza niż wcześniej, wciąż jest wyraźna.

Badani dostrzegają pozytywny wpływ pracy obcokrajowców na polską gospodarkę. (Fot. Getty Images)

Badani dostrzegają pozytywny wpływ na polską gospodarkę pracy obcokrajowców spoza Unii. Obecnie trzy czwarte Polaków (74 proc.) uważa, że sytuacja ta jest korzystna, a tylko 13 proc. – że niekorzystna. Również tutaj widać wzrost pozytywnych ocen w porównaniu z badaniem z 2016 r., a zwłaszcza z 2010 r.. Najbardziej pozytywnie ankietowani oceniają pracę obywateli z krajów pozaunijnych w naszym państwie z perspektywy osób i firm zatrudniających tych pracowników.

Autorzy badania podkreślają, że Polacy od lat dostrzegali, że praca obcokrajowców jest korzystna dla osób i firm ich zatrudniających, ale w ostatnim czasie docenili też jej pozytywny wpływ na gospodarkę, ogół pracujących i siebie samych.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), od 7 do 17 listopada 2019 r., na liczącej 944 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej:

Co trzeci pracownik z Ukrainy chciałby pozostać w Polsce

"Puls Biznesu": Ukraińskie źródło pracowników wysycha

Badanie: Polacy zadowoleni z transformacji, UE i demokracji

Ukraińcy w Polsce: Kto i gdzie zarabiał najwięcej w 2019 roku?

  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 24.06.2021
  GBP 5.3072 złEUR 4.5302 złUSD 3.7986 złCHF 4.1296 zł
  Reklama

  Sport


  Reklama
  Reklama