Menu

'Szanujmy imigrantów!'

'Szanujmy imigrantów!'
Fot. Getty Images
Międzynarodowa migracja jest potężnym narzędziem w walce z ubóstwem i szansą na polepszenie życia - przekonuje ONZ.
Reklama
"Obecnie na świecie jest około 232 mln migrantów, którzy przynoszą wymierne korzyści, zarówno krajom, w jakich zamieszkują, jak i krajom swojego pochodzenia. Migranci świadczą pracę i przesyłają pieniądze swoim rodzinom pozostawionym w ojczyźnie. Jednak ta liczna populacja nadal pozostaje w dużej mierze niewidoczna i niewysłuchana" - oświadczył Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki Mun.

Organizacja zwraca uwagę, że zbyt wielu migrantów żyje i pracuje w najgorszych warunkach z minimalnym dostępem do podstawowych usług i bez przysługujących im podstawowych praw człowieka. Powoduje to, że są oni narażeni na przemoc, wyzysk, dyskryminację i marginalizację.

ONZ przypomina, że prawie połowę migrantów stanowią kobiety: 40 proc. emigrantek pochodzi z krajów rozwijających się, a co dziesiąta jest w wieku poniżej 15 lat. "Biedni i słabo wykształceni migranci napotykają olbrzymie przeszkody, które ograniczają ich mobilność społeczną. Imigranci nie powinni być zmuszani do ryzykowania własnego życia i godności w poszukiwaniu lepszej przyszłości" - zaznaczył Ban Ki Mun.

Sekretarz Generalny ONZ wezwał rządy do ratyfikacji i wdrożenia wszystkich podstawowych międzynarodowych instrumentów praw człowieka, w tym Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników-Migrantów i Członków ich Rodzin.

"Wzywam również wszystkich ludzi i rządy na całym świecie, aby odrzucili ksenofobię i dostrzegli imigrację jako kluczowy czynnik sprzyjający sprawiedliwemu włączeniu społecznemu oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Migracja to rzeczywistość XXI wieku. Ważne jest to, by prowadzić otwartą debatę na ten tak istotny temat. Sprawmy, aby praca imigrantów przynosiła korzyści zarówno krajom, w których pracują, jak i im samym" - podkreślił Sekretarz Generalny ONZ.
  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 05.08.2020
  GBP 4.867 złEUR 4.398 złUSD 3.714 złCHF 4.081 zł

  Sport


  Sport

  Reklama