Menu

Polskie uczelnie marzą o studentach z zagranicy

Polskie uczelnie marzą o studentach z zagranicy
Fot. x-oph
Do 2020 roku liczba studentów zagranicznych na polskich uczelniach ma wzrosnąć z 30 do 100 tysięcy. Tak zakładają organizatorzy programu promocji polskich uczelni za granicą 'Study in Poland'.
Reklama
O umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, pozyskiwaniu studentów zagranicznych i promocji polskich uczelni za granicą rozmawiali w Poznaniu przedstawiciele uczelni z całego kraju na konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce". W spotkaniu zorganizowanym przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni.

"Obecnie w Polsce studiuje około 30 tysięcy zagranicznych studentów; zakładamy, że do 2020 roku będzie ich w Polsce około 100 tysięcy" - oznajmił wczoraj Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która jest operatorem programu "Study in Poland".

Polskie uczelnie chcą zwiększyć liczbę studentów zagranicznych ze względów na niż demograficzny w Polsce. Chodzi też o to, by mocniej zaistnieć na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

"Jeżeli my się nie włączymy w proces umiędzynarodowienia studiów, to możemy przegrać na tym rynku i stracić szansę na realizowanie np. międzynarodowych projektów. Nasze uczelnie są dobrze przygotowane do przyjmowania zagranicznych studentów, mamy coraz lepszą bazę dydaktyczną i dobrze wyszkoloną kadrę naukową, która jest w stanie raportować badania i nauczać w obcych językach" - powiedział gospodarz spotkania, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Jacek Witkoś.

Według danych Fundacji Perspektywy na całym świecie zagranicznych studentów jest około 4,1 miliona, z tego obecnie w Polsce uczy się 30 tysięcy.

"Te 30 tysięcy wydaje się liczbą dużą, ale daje to 1,74 procenta ogółu studentów, tymczasem na uczelniach europejskich zagranicznych studentów jest około 6-7 procent" - poinformował prezes Siwiński.

W Polsce największa liczba zagranicznych studentów uczy się na uczelniach medycznych - około 7-8 procent, a najmniej na uczelniach technicznych - 0,8 procenta.

"Uczelnie techniczne mają swoją specyfikę, polski przemysł to przemysł międzynarodowy i musimy szukać takiego rodzaju kształcenia, aby potrzeby tego przemysłu zaspokoić. (...) Obecnie mówimy o wypracowaniu marki polskich uczeni technicznych w Europie i na świecie. Uruchomiliśmy programu 'Study Engineering in Poland' i dzięki niemu chcielibyśmy, aby liczba studiujących na polskich uczelniach technicznych podwoiła się z obecnych 0,8 procenta wszystkich studentów do 1,6 procenta" - oświadczył rektor Politechniki Wrocławskiej, profesor Tadeusz Więckowski.
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 09.04.2020
  GBP 5.178 złEUR 4.537 złUSD 4.174 złCHF 4.299 zł

  Sport


  Reklama