Menu

Polski rząd w piątek zdecyduje co dalej z Brytyjczykami w Polsce

Polski rząd w piątek zdecyduje co dalej z Brytyjczykami w Polsce
Projekt określający zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce będzie poddany głosowaniu w piątek. (Fot. Getty Images)
Rządowy projekt ustawy dotyczącej m.in. zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce w razie tzw. bezumownego Brexitu został skierowany dziś do dalszych prac w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Głosowanie nad projektem odbędzie się najprawdopodobniej w piątek.
Reklama

Dziś w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin oraz o świadczeniach z zabezpieczenia społecznego w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Regulację we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie znalazły się m.in. przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce i dla Polaków, którzy pracowali na terenie Wielkiej Brytanii.

Wiceminister MSWiA Renata Szczęch podkreślała w Sejmie, że zawarte w projekcie przepisy wychodzą naprzeciw deklaracji Unii Europejskiej o zapewnieniu ochrony praw obywateli Wielkiej Brytanii w państwach unijnych, w której podkreślono, że również obywatele UE w Zjednoczonym Królestwie nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji w razie braku umowy brexitowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Szczęch zaznaczyła, że w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin zamieszkujący w tym czasie w innych państwach członkowskich UE - w tym w Polsce - stracą uprawnienia pobytowe wynikające z posiadania obywatelstwa w Unii Europejskiej i inne uprawnienia związane z członkostwem.

Dodała, że projekt ustawy określa m.in. zasady pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin, a także zasady przyznawania i wypłaty świadczeń zabezpieczenia społecznego z uwzględnieniem okresów pracy i zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie.

Projekt określa również zasady ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą ze Zjednoczonego Królestwa, a także zasady przystępowania Brytyjczyków i członków ich rodzin do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu udzielenia im zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zasady uznawania wydanych w Wielkiej Brytanii praw jazdy oraz kontynuacji egzekucji sądowych prowadzonych na podstawie orzeczeń sądów Zjednoczonego Królestwa.

Wiceminister Renata Szczęch podkreśliła, że jednymi z ważniejszych zagadnień zawartych w projekcie ustawy są sprawy pobytowe. "Według nowych regulacji mieszkający w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - przy przyjęciu, że nastąpi to w dniu 30 marca 2019 roku - będą mieli 21 miesięcy - w założeniu do 31 grudnia 2020 roku - na złożenie wniosków w celu potwierdzenia swojego statusu pobytowego w Polsce" - zauważyła Szczęch.

Podkreśliła, że prawo do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy będą mieli wszyscy Brytyjczycy, którzy mieli prawo pobytu w naszym kraju przed Brexitem. "Takie prawa będą również posiadali członkowie ich rodzin" - dodała. Wydawanie zezwoleń na podstawie złożonych wniosków będzie zwolnione z opłat.

Wiceszefowa SWiA zaznaczyła, że osoby, które w dniu 29 marca 2019 roku będą miały prawo stałego pobytu w Polsce w okresie przejściowym - do 31 grudnia 2020 roku, będą mogły się ubiegać o zezwolenie na pobyt stały.

"Pozostałe osoby będą mogły ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na okres lat pięciu" - przekazała Szczęch. Po tym okresie legalnego pobytu w Polsce również po Brexicie będą mogły uzyskać zezwolenie na pobyt stały na warunkach ogólnych.

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce ma około 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii, w tym 4,5 tys. mężczyzn i 1,3 tys. kobiet. Jak podaje UdSC, struktura wiekowa tych osób jest następująca: do 20 lat - 450 osób, 20-39 lat - 2,6 tys. osób, 40-59 lat - 2,1 tys. osób, powyżej 60 lat - 630 osób.

  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 10.07.2020
  GBP 4.994 złEUR 4.474 złUSD 3.965 złCHF 4.210 zł

  Sport


  Sport

  Reklama

  Brexit - Najważniejsze wiadomości