Menu

Polacy zachęcają Brytyjczyków do rejestracji pobytu w Polsce

Polacy zachęcają Brytyjczyków do rejestracji pobytu w Polsce
Dotąd obywatele Wielkiej Brytanii i ich rodziny korzystali w Polsce z traktatowej swobody przepływu osób. (Fot. Getty Images)
Urząd do Spraw Cudzoziemców zachęca Brytyjczyków do rejestracji pobytu w Polsce. W razie tzw. bezumownego Brexitu może im to ułatwić pozostanie w naszym kraju.
Reklama

Rejestracja pobytu w Polsce przez obywateli Unii Europejskiej jest obowiązkowa, gdy trwa on dłużej niż trzy miesiące. Natomiast członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami UE, mają obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

"Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania. Rejestracja i uzyskanie tych kart pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po tzw. Brexicie" - poinformował rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak.

Dodał, że przygotowywane są przepisy, na podstawie których osoby z zarejestrowanym pobytem będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury uzyskania prawa pobytu czasowego lub pobytu stałego po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE bez umowy brexitowej. Projekt ustawy, który przygotowuje resort spraw wewnętrznych i administracji zakłada ustanowienie okresu, w jakim pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce bezpośrednio po dacie Brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy i stały, uzależniając to od dysponowania 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu.

Prawo stałego pobytu w Polsce ma obecnie około 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii. (Fot. Getty Images)

"Co ważne, projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin" - napisano w komunikacie UdSC. Dodano, że uzyskanie zezwoleń po Brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacznie łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty.

Dotąd obywatele Wielkiej Brytanii i ich rodziny korzystali w Polsce z traktatowej swobody przepływu osób. Nowe przepisy przygotowano na wypadek niezawarcia do 30 marca tzw. umowy wystąpienia między Wielką Brytanią a UE.

Zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce ma obecnie około 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii, w tym 4,5 tys. mężczyzn i 1,3 tys. kobiet. Struktura wiekowa tych osób jest następująca: do 20 lat - 450 osób, 20-39 lat - 2,6 tys. osób, 40-59 lat - 2,1 tys. osób, powyżej 60 lat - 630 osób.

Instytucjami właściwymi do zarejestrowania pobytu obywateli UE i wydawania odpowiednich dokumentów są urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu. Z danych urzędu wynika, że najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało pobyt w województwach: mazowieckim - 2,1 tys. osób, małopolskim - 840 osób, dolnośląskim - 530 osób, śląskim - 440 osób i pomorskim - 370 osób.

  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 03.07.2020
  GBP 4.956 złEUR 4.467 złUSD 3.976 złCHF 4.202 zł

  Sport


  Sport

  Reklama

  Brexit - Najważniejsze wiadomości