Menu

Polacy łatwiej załatwią sprawy urzędowe w Polsce

Polacy łatwiej załatwią sprawy urzędowe w Polsce
Utworzenie nowego rejestru pozwoli na łatwiejszy kontakt z urzędami. (Fot. Getty Images)
Powstanie Rejestru Danych Kontaktowych, który ma zapewnić bezpośredni kontakt administracji z Polakami, zakłada przyjęty przez rząd projekt - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych.
Reklama

"Ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych to główny cel przyjętych zmian. W praktyce nowe rozwiązania będą korzystne dla Polaków kontaktujących się z urzędami. Powstanie Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem" - można przeczytać w komunikacie CIR.

Zgodnie z projektem, w Rejestrze – na zasadzie dobrowolności – gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń). Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub podczas wizyty w urzędzie.

"Dzięki nowemu rozwiązaniu, Polak będzie mógł zostać powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, upływie ważności dokumentów (np. zbliżającym się terminie końca ważności dokumentu tożsamości) lub niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy. Rejestr będzie wykorzystywany do spraw, które nie wymagają wezwania do urzędu (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego)" - napisano.

Polacy coraz więcej usług będą mogli załatwić w sieci. (Fot. Getty Images)

W komunikacie wskazano, że w niektórych przypadkach – dla obywatela i urzędu – wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji.

"Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia lub urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących)" - dowiadujemy się.

Założono, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

Projekt ponadto wprowadza także możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze.

"Już dziś obywatele mogą zawnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego, jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów muszą czekać. Dzięki nowym przepisom dokumenty takie dostaną od ręki. Odpis będzie można pobrać bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Warunkiem będzie posiadanie np. profilu zaufanego czy profilu osobistego (wydanego z dowodem osobistym). Odpisy aktu stanu cywilnego będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra ds. informatyzacji" - przekazał CIR.

  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 30.09.2020
  GBP 4.956 złEUR 4.527 złUSD 3.866 złCHF 4.188 zł

  Sport


  Sport

  Reklama