Menu

Polacy chcą, by zaprzestać polowania na ptaki

Polacy chcą, by zaprzestać polowania na ptaki
"Szkodliwość i bezsens masowego zabijania ptaków widzą nie tylko eksperci, ale także zdecydowana większość obywateli". (Fot. Getty Images)
67 proc. Polaków popiera całkowity zakaz polowań na ptaki, a aż 94 proc. twierdzi, iż należy zaprzestać łowów na ptaki gatunków zagrożonych - wynika z sondażu Kantar przygotowanego dla fundacji 'Niech Żyją'. Fundacja chce, by resort środowiska wprowadził moratorium na odstrzał niektórych ptaków.
Reklama

Za całkowitym zakazem polowań na ptaki opowiadają się częściej kobiety - 76 proc. W przypadku mężczyzn ten odsetek sięga 58 proc. Jak wynika z badania, wzrost poparcia dla zakazu polowań na ptaki rośnie wraz z wiekiem respondentów. Wśród osób przed 39. rokiem życia taki zakaz popiera 61 proc. osób, a w przypadku grupy 60+ ten odsetek rośnie do 76 proc.

Według fundacji "Niech Żyją", zrzeszającej 40 organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt i przyrody, wyniki sondażu są argumentem za wprowadzeniem moratorium na polowania na ptaki w Polsce, o które ekolodzy postulują od lat.

Ekolodzy chcą wprowadzenie moratorium na polowania na gęsi gęgawy, białoczelne i zbożowe, kaczki: głowienkę, czernicę, cyraneczkę i krzyżówkę oraz łyskę, bażanta, kuropatwę, słonkę i gołębia grzywacza. Fundacja poinformowała, że jeszcze w tym roku złoży ministrowi środowiska taki wniosek.

Według ekologów, nie ma potrzeby regulowania liczebności ptasich populacji. (Fot. Getty Images)

"Wyniki sondażu pokazują, że szkodliwość i bezsens ich masowego zabijania widzą nie tylko eksperci i naukowcy, ale także zdecydowana większość obywateli. Dlatego koalicja, jeszcze w tym roku, złoży na ręce ministra środowiska wniosek o moratorium, czyli wstrzymanie polowań na ptaki, do czasu przeprowadzenia rzetelnego programu badawczego nad stanem ich liczebności i stanem ochrony ważnych ptasich ostoi objętych siecią Natura 2000, a także wprowadzenia szeregu zmian w przepisach łowieckich i koniecznych działań ochronnych" - wyjaśnia fundacja.

Przyrodnik Tomasz Zdrojewski przekonuje, że taki wniosek jest uzasadniony i uargumentowany. Dodał, że zwraca się w nim uwagę m.in. na znaczne spadki liczebności części gatunków łownych i ich odstrzał jako istotny czynnik śmiertelności.

Według ekologów, nie ma potrzeby regulowania liczebności ptasich populacji ze względu na marginalną skalę szkód w uprawach wyrządzanych przez ptaki. Fundacja twierdzi też, że źle skonstruowane przepisy prowadzą do zakłócania lęgów i zabijania gatunków chronionych (nawet ponad 30 proc. zabijanych ptaków).

W sezonie łowieckim 2017/18 myśliwi upolowali łącznie ok. 177 tys. ptaków. (Fot. Getty Images)

Pod koniec sierpnia br. resort środowiska informował, że jest przeciwny wstrzymaniu polowań na ptaki łowne. Urzędnicy przypomnieli, że polowania te są zgodne z prawem krajowym i europejskim, a łowiectwo, zgodnie z ustawą, jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

Przypomina też o tym, że ptaki łowne wywołują szkody w gospodarce rolnej i za te szkody dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie wypłacają odszkodowań, a Krajowa Rada Izb Rolniczych w kwietniu 2018 r. wyraziła sprzeciw dla zaprzestania polowań na łowne gatunki ptaków.

MŚ przypomina, że "polowania na ptaki łowne nie odbywają się w sposób ciągły np. codziennie, a miejsca ich wykonywania ulegają ciągłej rotacji, co znacznie zmniejsza ich uciążliwość dla populacji poszczególnych gatunków ptaków".

Według danych Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu w sezonie łowieckim 2017/18 myśliwi upolowali łącznie ok. 177 tys. ptaków.

Badanie dla fundacji "Niech Żyją" zostało przeprowadzone w dniach 8-12 listopada br. na reprezentatywnej liczącej 1 000 osób grupie respondentów. 

Czytaj więcej:

Kate upewniła się, że "Meghan nie ma, zanim poszła na polowanie"

Jeleń wszedł do sklepu z ubraniami w centrum włoskiego kurortu

Jelenie Luca Bessona robią szkody. Ruszył proces

  Reklama
  Reklama

  Najnowsze wiadomości

  Kurs NBP z dnia 15.01.2021
  GBP 5.110 złEUR 4.548 złUSD 3.747 złCHF 4.222 zł

  Sport


  Sport

  Reklama