Menu

Irlandzkie bezrobocie wciąż spada

Irlandzkie bezrobocie wciąż spada
W Dublinie będzie coraz więcej miejsc pracy? (Fot. Thinkstock)
Dane Głównego Urzędu Statystycznego Irlandii w ciągu ostatniego miesiąca po raz kolejny odnotowały mniejszą liczbą osób pozostających bez pracy. De facto oznacza to 21-szy spadek bezrobocia z rządu.
Reklama
Irlandzki Główny Urząd Statystyczny (CSO) podaje, że liczba bezrobotnych w marcu 2014 roku spadła o 1 800 w stosunku do lutego i obecnie wynosi 396 900 osób pozostających bez stałego zatrudnienia. Oznacza to roczny spadek o 33 856 osób lub 8% w skali ostatniego roku.

Standardowa stopa bezrobocia spadła w marcu do 11,8% - w porównaniu z lutym, gdy wynosiła 11,9%. Jest to najniższy poziom stopy bezrobocia w Irlandii od kwietnia 2009 roku.

Dane dotyczące zmiany i skali stopy bezrobocia Główny Urząd Statystyczny gromadzi na podstawie tzw. Live Register. Jest to elektroniczny system ilości osób zarejestrowanych i podpisujących się jako pozostający bez zatrudnienia w lokalnych Urzędach Pracy. Dane te ukazują między innymi, że np. w ciągu ostatniego miesiąca spośród 1 800 osób, które podjęły zatrudnienie, było 1 400 mężczyzn oraz 400 kobiet.

Badania te wliczają także pracowników w niepełnym wymiarze godzin, sezonowych i okazjonalnych, którzy są uprawnieni do zasiłku.

Dane, które CSO opublikował na początku tego miesiąca wskazują, że liczba osób bezrobotnych w wieku 25 lat i powyżej spadła o 7,3%, a wśród osób poniżej 25 lat zanotowano spadek aż o 11,5%. W tej grupie wiekowej znaczny odsetek zajmują bezrobotni urodzeni poza granicami Irlandii.

Osoby w młodszym wieku znacznie szybciej decydują się na podjęcie zatrudnienia - nawet za najniższą stawkę, która obecnie wynosi w Irlandii 8,65 euro na godzinę. Związane to jest z nabieraniem niezbędnego doświadczenia, a także opłat w przypadku kontynuowania nauki. Poza tym obecna minimalna stawka godzinowa w Irlandii jest niezmienna od 2007 roku.

Głównym priorytetem na najbliższe miesiące i lata będzie tworzenie miejsc pracy, gdyż problem długotrwałego bezrobocia na Zielonej Wyspie jest wciąż poważny. Dowodem na to jest wysoki procent (45,8) wniosków o zasiłek dla osób pozostających znaczny czas bez zatrudnienia.
  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 17.02.2020
  GBP 5.111 złEUR 4.250 złUSD 3.919 złCHF 3.992 zł

  Sport


  Reklama