Menu

Dane statystyczne Francji: 67 mln mieszkańców i starzejąca się ludność

Dane statystyczne Francji: 67 mln mieszkańców i starzejąca się ludność
1 stycznia 2020 roku we Francji żyło niewiele ponad 67 milionów osób. (Fot. Getty Images)
Francja ma obecnie nieco ponad 67 mln mieszkańców i jest drugim najliczniej zamieszkanym krajem europejskim - wynika z opublikowanych wczoraj danych statystycznych. Trwa jednak starzenie się francuskiej ludności.
Reklama
Reklama

1 stycznia co piąta osoba (20,5 proc.) we Francji miała 65 lat lub więcej. W 1985 roku było to 12,8 proc.

W 2019 roku odnotowano o 141 tys. więcej narodzin niż zgonów i była to najmniejsza różnica od zakończenia II wojny. Wzrost ludności wciąż w większym stopniu zawdzięcza Francja narodzinom niż imigracji. "Wspaniała epoka baby boom (1946-1974) z 800 tysiącami narodzin rocznie skończyła się bezpowrotnie" - komentuje autorka sprawozdania w dzienniku "Le Monde".

1 stycznia 2020 roku we Francji żyło niewiele ponad 67 milionów osób. Oznacza to wzrost o 0,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - ogłosił wczoraj Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE). Według danych INSEE, do Francji przybyło o 46 tys. więcej imigrantów, niż ją opuściło.

Co piąta osoba we Francji ma 65 lat lub więcej. (Fot. Getty Images)

Współczynnik dzietności, spadający od pięciu lat, zdaje się obecnie stabilizować i wynosi 1,87 dziecka na kobietę (1,88 w 2018 roku). W latach 2006-2014 oscylował on wokół dwojga dzieci na kobietę.

Spada liczba narodzin, ale w mniejszym stopniu niż w kilku ostatnich latach. W ubiegłym roku urodziło się o 6 tysięcy mniej dzieci niż w 2018. W 2015 r. ten spadek wyniósł 20 tys. Wynika to przede wszystkim ze spadku współczynnika dzietności oraz zmniejszającej się liczby kobiet w wieku rozrodczym 20-40 lat.

Mimo to w roku 2017 (ostatnie dostępne dane), Francja była krajem z najwyższym wskaźnikiem dzietności Europy (1,9 dziecka na kobietę) - przed Szwecją (1,78) i Irlandią (1,77).

Rodząca się obecnie dziewczynka może mieć nadzieję na dożycie do 85,6 lat, natomiast chłopiec do 79,7. Ta różnica między kobietami a mężczyznami w średniej długości życia wykazuje tendencję spadkową - 5,9 lat w obecnym i ubiegłym roku wobec 6,7 lat w 2009.

Czytaj więcej:

Liczba urodzeń w UK najniższa od 1938 roku

Imigrantki w UK rodzą coraz mniej dzieci

Rekordowo niska liczba urodzeń w Hiszpanii

  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 24.06.2021
  GBP 5.3072 złEUR 4.5302 złUSD 3.7986 złCHF 4.1296 zł
  Reklama

  Sport


  Reklama
  Reklama