Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Najdziwniejsze granice na świecie

Najdziwniejsze granice na świecie
Czy w globalnej erze granice państw są nam potrzebne?... (Fot. Getty Images)
Czy granice to tylko przeszkoda w przemieszczaniu się ludzi pomiędzy państwami i punkty zapalne na świecie?
Reklama
Reklama

Dlaczego ludzie wyznaczają granice i walczą o ich obronę?

Kiedy patrzymy na sytuację międzynarodową, to musimy stwierdzić, że to pytanie jest ciągle aktualne. Ludzie każdego dnia ustalają granice w swoich relacjach z otoczeniem, już od zarania dziejów. Trzeba podkreślić, że nie tylko je wyznaczają, ale także zażarcie walczą o ich utrzymanie.

Czy tak być musi? Wydaje się, że o ile w relacjach międzyludzkich postawa asertywna jest koniecznością, to w kwestii współistnienia narodów istnienie szczelnych granic niekoniecznie. Oczywiście, ustalenie zakresu terytorialności dla wielu narodów oraz wytyczenie granic państw stanowi pewną gwarancję bezpieczeństwa, ale wcale nie musi się to wiązać się z izolacją i z brakiem swobodnego przepływu ludzi, pracy, kapitału oraz towarów i usług.

Przykładem korzyści z procesów globalizacji może być Unia Europejska lub organizacje państw Ameryki (UNASUR, OPA), natomiast przykładem patologicznego izolacjonizmu jest niewątpliwie zamknięcie się w swoich granicach Korei Północnej.

Z czego wynika więc fakt wyznaczania granic państwowych? Istnienie granic jest prostą konsekwencją przypisania danemu państwu terytorium, na którym dany naród lub grupy narodowościowe mają zapewnioną wyłączność w zakresie kontrolowania zdarzeń i wszelkich procesów zachodzących na zamieszkiwanym obszarze.

Wytyczenie granicy pozwala na ustalenie przestrzennego zakresu zwierzchności terytorialnej władzy w ramach wewnętrznego wymiaru obszaru państwa i wyznacza przestrzeń dla realizacji przez dane państwo jego funkcji, dotyczących życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Natomiast zewnętrzny wymiar granic będzie dotyczył ograniczenia dostępu i określenia jego zakresu dla wszystkich podmiotów zewnętrznych.

Korea Północna to państwo w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. (Fot. Getty Images)

Grzegorz Balawajder w swojej "Teologii politycznej” zaprezentował następujące podejście: "W ujęciu przestrzennym, granicę definiuje się przede wszystkim jako linię podziału pomiędzy obszarami o odmiennej przynależności politycznej, prawnej, administracyjnej, kulturowej, społecznej, instytucjonalnej, kompetencyjnej czy środowiskowej”.

W literaturze możemy spotkać różne definicje granicy państwowej. Na przykład L. Ehrlich stwierdził, że "granice państwa to w zasadzie linie geometryczne, a więc jednowymiarowe, w obrębie których mieści się obszar państwa”. A. Klafkowski określił je jako linie zetknięcia się terytoriów dwóch państw, zaś amerykański geograf N. Pounds stwierdził, że granica państwowa to linia oddzielająca suwerenność danego państwa od suwerenności jego sąsiadów.

Natomiast według francuskiego geografa J. Ancela "granica państwowa to koncepcja polityczna – izobara polityczna”. Jej istota polega na tym, że "granica państwowa wyznaczona, ustalona, a nawet narzucona w wyniku negocjacji nie jest adekwatna do granic fizycznych, językowych czy też kulturowych, co powoduje, że staje się ona źródłem napięcia politycznego oraz konfliktów”.

Jakie wyznaczano w przeszłości granice?

Trzeba zauważyć, że granice jako linie pojawiły się najwcześniej na tych obszarach, gdzie wystąpił najlepszy rozwój gospodarczy i gdzie była największa gęstość zaludnienia. Początkowo granice państw wyznaczały naturalne formy przestrzenne, takie jak pasma górskie lub rzeki. Potem jednak, ze względu na rozwój społeczeństw i konieczność częstego przemieszczania się ludzi, pas graniczny jako linia obrony, zaczął przybierać kształt granicy politycznej i linearnej.

Pojawiły się więc granice sztuczne, umowne - zwłaszcza w tych rejonach, gdzie naturalne formy terenu nie pozwalały na skuteczną obronę danego państwa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej. Czasami jednak rozdzielenie terytoriów państw jest niemożliwe w drodze podpisania umowy granicznej i wtedy granica przybiera postać linii demarkacyjnej, pełniącej tymczasowo funkcję linii granicznej, tak jak na przykład "zielona linia”, która wyznaczyła po wojnie izraelsko-arabskiej w 1948 roku granice rozejmu.

Podobnie wyznaczono linię rozdzielającą Armenię i Azerbejdżan na terenie Górnego Karabachu, 17 równoleżnik w Wietnamie, czy 38 równoleżnik rozdzielający państwa koreańskie.

Twoja ocena:

Już zagłosowałeś!

Aktualna ocena: 5.94 / 23

Komentarze
Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
Bądź pierwszy! Podziel się opinią.
Dodaj komentarz
Reklama
Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 09.08.2022
GBP 5.5646 złEUR 4.7021 złUSD 4.5919 złCHF 4.8239 zł
Reklama

Sport


Reklama