Menu
 • 13 wt
 • 14 śr
 • 15 cz
 • 16 pt
 • 17 so
 • 18 n
 • 19 po
 • 20 wt
 • 21 śr
 • 22 cz
 • 23 pt
 • 24 so
 • 25 n
 • 26 po
 • 27 wt
 • 28 śr
 • 29 cz
 • 30 pt
 • 1 so
 • 2 n
 • 3 po
 • 4 wt
 • 5 śr
 • 6 cz
 • 7 pt
 • 8 so
 • 9 n
 • 10 po
 • 11 wt
 • 12 śr
 • 13 cz
 • 14 pt
 • 15 so
 • 16 n
 • 17 po
 • 18 wt

Ruszyły eliminacje do II edycji Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Konkursy
Ruszyły eliminacje do II edycji Przeglądu Kolęd i Pastorałek
II edycja Przeglądu Kolęd i Pastorałek - "Jest taki dzień" - Londyn 2020.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież polonijna do 18. roku życia, mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Organizatorzy zapraszają solistów, duety, chóry i zespoły wokalne oraz wokalno – instrumentalne.

Terminy konkursu:

1 listopada do 15 grudnia 2019 – I etap konkursu – przesłuchania
eliminacyjne (nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z nagraniem w formacie mp3 drogą elektroniczną)
13 stycznia 2020 – opublikowanie listy uczestników II etapu konkursu
25 stycznia 2020 – II etap konkursu
godz. 9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników do lat 13 lat
godz. 10:00 – 14:15 – przesłuchania finałowe w kategoriach
• soliści/duety do lat 8, 9 – 13 lat, 9 – 13 lat
godz. 14:30 – 15:30 – rejestracja uczestników 14 – 18 lat
godz. 15:30 – 19:00 – przesłuchania finałowe w kategoriach
• soliści/duety oraz zespoły/chóry 14 – 18 lat
godz. 19:00 – 20:30 – obrady Jury
godz. 20:30 – ogłoszenie listy laureatów
❖ godz. 9:00 – 9:45 – warsztaty wokalne dla uczestników przesłuchań finałowych w kategoriach do 13 lat
❖ godz.14:30 – 15:15 – warsztaty wokalne dla uczestników przesłuchań finałowych w kategoriach 14 – 18 lat
26 stycznia 2020, godz.11:00 – 13:00 – Aranżacja piosenki finałowej wraz z zespołem
„AMEN AdoraMus Emigranci Najwyższemu”
godz.13:30 – 18:00 – Koncert Galowy Laureatów
 

Miejsce konkursu:
25 stycznia 2020 – Przesłuchania finałowe
26 stycznia 2020 – Koncert Galowy Laureatów
 

ARK John Keats Academy
52 Bell Lane, EN3 5PA Enfield

Kategorie:

– soliści i duety do 8 lat, 9 – 13 lat, 14 – 18 lat
– zespoły i chóry do lat 13 lat, 14 – 18 lat
 

Formularz zgłoszeniowy, dodatkowe informacje i warunki uczestnictwa dostępne na stronie

 

Warunki uczestnictwa:

– przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem w formacie mp3.

– przesłanie i przygotowanie dwóch dowolnie wybranych kolędlub pastorałek do 15 grudnia 2019

– jedna z kolęd lub pastorałek musi być obowiązkowo polską tradycyjną kolędą lub pastorałką (liczbę zwrotek należy ograniczyć do trzech)

– dopuszcza się wykonanie jednej kolędy zagranicznej

– czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut

– nagranie nie musi być profesjonalne, może to być wykonane dyktafonem lub telefonem komórkowym

– kwalifikacji do II etapu konkurs dokonuje Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów Konkursu

– prace Komisji Artystycznej są tajne i niepodważalne

– wykonawcy zakwalifikowani do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie drogą elektroniczną. Utwór podany przez Komisję Artystyczną w zaproszeniu nie podlega
dyskusji i zmianie

– do każdej kategorii zostanie zakwalifikowanych ok. 15 wykonawców

– akompaniament zapewnia wykonawca (dozwolone są wszelkie rodzaje akompaniamentu i półplaybacki; preferowany akompaniament na żywo; pełne playbacki oznaczają dyskwalifikację)

– przy rejestracji dziecka opiekun jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości uczestnika w celu potwierdzenia danych oraz wieku uczestnika

– zgłoszenie niekompletne lub źle wypełnione będzie odrzucone

– niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika
 

Regulamin i kryteria oceny:
Podczas przesłuchań finałowych ocenie jury podlegać będzie:
• dobór repertuaru
• możliwości wykonawców
• walory wokalne
• umiejętności warsztatowe
• ogólny wyraz artystyczny (choreografia, strój rekwizyty)
• kontakt z publicznością
– w skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się podczas konkursu
– jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór
– oceny członków jury są tajne
– werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne i
niepodważalne

Polska Sobotnia Szkoła im. A. Mickiewicza oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego w składzie: Aneta Siwiec, Anna Grabowska, Inga Zatwarnicka, Anna Domańska zastrzegają
sobie nazwę konkursu.

Adres:
ARK John Keats Academy
Bell Lane, Enfield
Londyn, EN3 5PA
Data i czas:
Cena:
w opisie
Otwórz w Google Maps
Reklama
Ostatnio dodane
Reklama