Menu

Wyślij zgłoszenie o nieprawidłowości

Dotyczy:
Nie do końca rozumiem to w końcu osoby samozatrudnione mogą pracować normalnie i starać się o zapomogę w postaci tych 80%??(W przeciwieństwie do programu dla pracowników zatrudnionych, osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą nadal pracować po otrzymaniu wsparcia.) Z kolei w jednym podpunkcie jakie wymagania trzeba spełniać jest : utraciły zyski z tytułu działalności z powodu COVID-19
Tymczasowa nazwa:*
Zaloguj się aby dać komentarz na swoją unikalną nazwę.
Email:*
Telefon:
Treść zgłoszenia:*
Pytanie aktywujące:*
Wpisz w pole wynik: 2(+)8