Menu

Wyślij zgłoszenie o nieprawidłowości

Dotyczy:
Do kukacza: czasami może być problem podczas wyjazdu z Polski bezpośrednio poza strefę Schengen: jeżeli rodzice mają również obywatelstwo polskie to nie zostaną wypuszczeni z Polski na podstawie paszportu UK. Ich dziecko również domyślnie jest obywatelem Polski, mimo że nie ma ani PESEL'u, ani polskiego paszportu. Mogą nie pozwolić dziecku na wyjazd na podstawie paszportu UK. Były już takie przypadki, najbardziej znany z rodziną z Kanady.
Tymczasowa nazwa:*
Zaloguj się aby dać komentarz na swoją unikalną nazwę.
Email:*
Telefon:
Treść zgłoszenia:*
Pytanie aktywujące:*
Wpisz w pole wynik: 1(-)6