Menu

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Kontakt po interview (Thank You Letter)

Przestudiuj ogłoszenie, opis stanowiska pracy i wymagania, a będziesz w stanie przewidzieć, jakie pytania mogą paść.

UWAGA! Jeżeli dokładnie przestudiujesz ogłoszenie, opis stanowiska pracy (job description) i wymagania (person specification), będziesz w stanie przewidzieć, jakie pytania mogą paść.

Typowe pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Please could you talk us through your CV.
 • Why did you quit that job/ why are you looking for a new job at the moment?
 • Tell us about your main achievements in your current role/previous role.
 • What attracted you to this job offer?
 • What skills/attributes will you be able to bring into this role?

Często stosowany w Wielkiej Brytanii wywiad sytuacyjny koncentruje się na umiejętnościach wymaganych na stanowisku (uwaga na high analytical skills required, great team player, leadership skills) i opiera się na założeniu, że jeśli w przeszłości wykazaliśmy się określonymi umiejętnościami to będziemy też umieli je zastosować w przyszłych sytuacjach. Na przykład:

Please tell us about a situation when you helped to resolve a conflict in your team.
To pytanie może dotyczyć umiejetności pracy w zespole lub/i radzenia sobie z konfliktem w grupie. Uwaga! Nie odpowiadamy szerokimi generalizacjami np. ‘zawsze staram się brać pod uwagę wersje obu stron’, brak odpowiedzi czyli ‘nie umiem sobie przypomnieć takiej sytuacji’ nie będą wysoko punktowane. Pracodawca liczy na konkretna odpowiedź, opartą na żywym przykładzie, ze szczegółami świadczącymi o tym, że taka sytuacja naprawdę się przydarzyła. Historia powinna być w miarę świeża (ostatnie 1-4 lata), dotyczyć (w miarę możliwości) pracy zawodowej i mieć dobre zakończenie!

What do you expect your starting salary to be?
Pytanie o oczekiwania związane z wynagrodzeniem jest zawsze zmorą kandydatów. Powinniśmy wziąć pod uwage szereg czynników: nasze obecne wynagrodzenie, atrakcyjność całego pakietu nowej pracy (benefits) oraz średnie wynagrodzenie na tego typu stanowiskach w tej branży.

Musimy jeszcze uważać na pytanie:
Do you have any questions?
Wielu z nas najchętniej by powiedzialo No thanks i z ulgą zakończyło spotkanie. Błąd! Odpowiedź na to pytanie świadczy o tym, jak dobrze przygotowaliśmy się do rozmowy pod względem wiedzy o branży, firmie, stanowisku i o naszym zainteresowaniu. Wykażmy się tu wiedzą i entuzjazmem, najlepiej też mieć ze sobą przygotowane parę pytań na wypadek, gdy w momencie, kiedy padnie to pytanie w naszej wymęczonej głowie będzie tylko pustka.

I na koniec, co zrobić jeżeli ktoś nas pyta o to, kiedy chcemy założyć rodzinę, jaka jest nasza orientacja seksualna (oba pytania niezgodne z prawem!) lub też do jakiego zwierzęcia moglibyśmy się porównać - wyjątkowo idiotyczne pytanie, na które odpowiedź nic absolutnie nie znaczy, a tylko wywołuje konsternację ‘czy mam się porównać do pszczółki, mrówki, lwa czy rekina?! Ratunku!’?

Musimy pamiętać, że na rozmowie kwalifikacyjnej my również oceniamy pracodawcę pod kątem tego, czy chceilibyśmy dla niego/dla jego firmy pracować. Jeżeli rozmowa jest nieprofesjonalna, padają nieodpowiednie komentarze/dowcipy, nie czujemy się szanowani powinniśmy sobie zadać pytanie: `Czy ja chcę w tej firmie pracować`? Niestety, później, po podpisaniu umowy może być tylko gorzej!

Inne przykłady pytań:

 • How do you handle conflict?
 • In what way do you think you can contribute to our company?
 • Tell me about the time when you tried hard and failed.
 • Tell me about yourself.
 • Tell us about your analytical skills.
 • What are some things you find difficult to do?
 • What are your short and long term goals?
 • What would make us want to hire you?
 • What does “customer service” mean to you?
 • What do you wish to gain from our company?
 • What do you think the employee’s responsibilities are to the company?
 • What is your biggest weakness?
 • What motivates you?
 • What things make a good team member?
 • Where do you see yourself in five years?
 • Why do you want to change the jobs?
 • Why do you want to leave this job after only 4 months?
 • How do you deal with an unhappy or frustrated employee?
 • You have an exemplary employee who suddenly starts coming in late. How will you handle this situation?
 • How has your education prepared you for this position?
 • Which courses that you took will contribute the most to your effective performance in this job?
 • What do you like the most about the career that you’re seeking?
 • Tell us about your experience in working at...
 • How do you handle difficult people?
 • What job you would most like to do, if you had a choice?
 • Describe a difficult problem you solved.
 • How does your experience qualify you for this job?
 • Describe a typical day at your present position.
 • What steps have you taken in the past 2 years to improve your qualifications?
 • Are you creative? Give us an example of your creativity.
 • How do you handle stressful situations?
 • What action on the job are you the least proud of?
 • What experience do you have in pressure situations?
 • What was your most significant responsibility? How did you handle it?
 • What changes would you introduce to our company?
 • Do you prefer to work in a team or independently?
 • What book have you read recently?
 • Are you able to quit smoking?
 • What do you think about working extra hours, even weekends?


Kontakt po interview – Thank You Letter

List z podziękowaniem za rozmowę kwalifikacyjną (Thank You Letter) stanowi grzecznościową formę docenienia potencjalnego pracodawcy za poświęcony nam czas, uwagę oraz zainteresowanie nam udzielone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także jest uzupełnieniem naszej autoprezentacji. Pisząc list z podziękowaniem dajemy sobie szansę nie tylko na zdobycie upragnionej posady, ale też na zbudowanie pozytywnych relacji z potencjalnym pracodawcą.

Zanim jednak zasiądziemy do przygotowania takiej korespondencji musimy skrupulatnie przeanalizować przebieg naszego interview. Ważne jest, aby list nawiązywał do odbytej rozmowy i miał sympatyczny ton.

O czym piszemy w thank you letter?

 • Przede wszystkim podziękuj raz jeszcze rozmówcy za spotkanie, wyraź swoje zainteresowanie stanowiskiem oraz daj do zrozumienia, że odbyte interview było miłym doświadczeniem.
 • Wspomnij tematy, które poruszaliście podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przede wszystkim te, które dotyczyły Twoich kwalifikacji oraz stanowiska, o które się ubiegasz.
 • Jeżeli cokolwiek nie zostało do końca wyjaśnione, to jest to dobra okazja do rozwiania wszelkich wątpliwości, co do Twoich umiejętności.
 • Jeżeli jest taka potrzeba, to uzupełnij przydatne informacje. Na przykład takie, które umknęły Ci podczas pisania dokumentów aplikacyjnych.
 • Dopisz brakujące fakty-naturalnie tylko takie, które pomogą Ci zdobyć wymarzoną pracę.


Dlaczego warto pisać Thank you letters?
Wysłanie listu z podziękowaniem jest istotnym elementem strategii osoby poszukującej pracy ponieważ:

 • Zostaniesz zapamiętany/a spośród dziesiątek potencjalnych pracowników.
 • Dasz się poznać jako osoba kulturalna i dobrze wychowana, co w Wielkiej Brytanii zostanie wysoko ocenione ponieważ Brytyjczycy cenią sobie wszelkie przejawy uprzejmości i dobrych manier.
 • Masz szanse wspomnieć raz jeszcze o swoich kwalifikacjach i podkreślić ważne umiejętności.
 • Pokażesz Twoje zaangażowanie w zdobycie pracy .
 • Jeszcze raz masz szansę na utwierdzenie pracodawcy w przekonaniu, że omawiane tematy, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zostały przez Ciebie zrozumiane i dobrze zinterpretowane.


KOMPOZYCJA LISTU Z PODZIĘKOWANIEM

Pierwszy paragraf. Podziękuj serdecznie rozmówcy za czas, jaki ci poświecił/a. Podaj miejsce i datę Waszego spotkania. Przypomnij stanowisko pracy, o które się ubiegasz.

Drugi paragraf. Wyraź swoje zainteresowanie omawianym wcześniej (podczas interview) etatem, uzupełnij informacje na temat Twoich kwalifikacji zawodowych. Podkreśl istotne punkty rozmowy. Nawiąż do tematów, które omawialiście. Wyraź chęć dostarczenia dodatkowych informacji na Twój temat, jeśli to konieczne.

Trzeci paragraf. Wyraź chęć podjęcia pracy na stanowisku, o które się ubiegasz. Jeszcze raz podziękuj za zainteresowanie.

Uwaga! List wysyłamy 24-48 godzin po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej.

DO KOGO WYSYŁAMY LIST Z PODZIĘKOWANIEM?
List z podziękowaniem wysyłamy każdemu, kto przyczynił się do tego, że znalazłeś/aś się w tak ważnym etapie poszukiwań pracy, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Przede wszystkim list wyślemy do osoby (lub grupy osób), która przeprowadzała z nami rozmowę kwalifikacyjną. Może to być też osoba, która poleciła Cię pracodawcy lub dostarczyła Ci ważnych informacji na temat upragnionej pracy (rzadziej). Możesz również wysłać list do ludzi, którzy wystawili Ci referencje. Jeżeli to możliwe wyślij list do każdego, kto pomógł Ci w procesie poszukiwań pracy (oczywiście każdy list powinien być napisany indywidualnie i skierowany do konkretnej osoby).

Tak jak w przypadku pisania dokumentów aplikacyjnych dopracuj każdy szczegół:

 • Zadbaj o dobry papier i schludny wygląd.
 • Pamiętaj, aby umieścić imię i nazwisko adresata.
 • Staraj się nadać pogodny charakter korespondencji (spraw, aby czytającemu było milo).
 • Postaraj się wyróżnić.
 • Nie zapomnijmy, że jest to Thank You Letter. Używajmy zwrotów świadczących o naszej wdzięczności oraz szacunku dla przyszłego pracodawcy. Na przykład:
  - Naprawdę doceniam Pana/Pani czas i to, że poświęcił/a mi Pan/i czas.
  I appreciate your time and an opportunity to take part in this interview.

  - Czuję, że mogłbym/mogłabym się dużo od Pana/i nauczyć.
  I feel I could learn a great deal from you.

  - Jestem pewny/a że praca z Panem/Panią oraz całym zespołem byłaby dla mnie dużą przyjemnością.
  I‘m sure I would enjoy working with you and your team.


Przykłady listów z podziękowaniem w języku angielskim znajdziemy na stronie: www.quintcareers.com/sample_thankyou_letter.html