Menu

Szukanie pracy poprzez ogłoszenia w prasie

Potraktujmy ogłoszenia w gazetach jako przewodnik po rynku pracy. Możemy natknąć się na nowopowstającą firmę i spróbować szans, nawet jeżeli aktualnie poszukiwany jest pracownik o kwalifikacjach innych niż nasze.

Poszukiwanie pracy poprzez ogłoszenia w prasie to pierwszy krok, jaki wykonuje prawie każdy poszukujący zatrudnienia. To, co charakteryzuje tę formę poszukiwań pracy to dostępność. Dlatego też odpowiadając na zamieszczane w prasie oferty musimy mieć świadomość, że do osób rekrutujących zostaną przesłane dziesiątki dokumentów aplikacyjnych, co zmniejsza szansę na zaproszenia nas do rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego nie należy ograniczać się tylko do takiej formy poszukiwań zatrudnienia.

Informacje zawarte w ogłoszeniach
Spośród zamieszczonych w prasie gazet wybierajmy tylko takie, które wyglądają poważnie i mają jak najwięcej informacji o firmie i interesującej nas posadzie, czyli:

  • Nazwa firmy
  • Nazwa stanowiska
  • Obowiązki
  • Oczekiwania pracodawcy dotyczące doświadczenia, wykształcenia i umiejętności kandydatów
  • Warunki pracy (min. np. godziny pracy)
  • Zarobki (w skali roku lub stawka za godzinę pracy)
  • Dane kontaktowe: adres, telefon
  • Informacje odnośnie do procesu aplikacji


Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie CV, postarajmy się uzbierać jak najwięcej informacji na temat pracodawcy, co pozwoli na lepszą orientację w zakresie działalności firmy oraz pełniej i dokładniej przygotować się do pisania aplikacji. Obierając taką taktykę możemy wysłać aplikację nie zawężając swoich kwalifikacji jedynie do tych, które umieszczono w ogłoszeniu prasowym. Po 7 dniach od wysłania dokumentów aplikacyjnych możemy skontaktować się z pracodawcą i zapytać o przebieg rekrutacji.

Warto przejrzeć również prasę z zeszłego tygodnia lub starszą, ponieważ nie zawsze uda się pracodawcy znaleźć pracowników w ciągu tygodnia lub dwóch. Często proces rekrutacyjny trwa tygodniami, więc śmiało możemy wysłać aplikację. Poza tym nasze CV będzie wówczas dodane do bazy danych i przy kolejnej rekrutacji to właśnie my możemy zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Potraktujmy ogłoszenia w gazetach jako przewodnik po rynku pracy. Przeglądając taką lekturę zawsze możemy natknąć się na nowopowstającą firmę i spróbować swoich szans, nawet jeżeli aktualnie poszukiwany jest pracownik o kwalifikacjach innych niż nasze.