Menu

'Salary Calculator'

Pytanie: Gdzie mnożna znaleźć informację o zarobkach na danym stanowisku pracy?

Odpowiedź: Aby sprawdzić jakiej płacy możemy oczekiwać na danym stanowisku, radzę skorzystać z użytecznego narzędzia jakim jest "Salary Calculator". Pozwoli ono uzyskać informacje nie tylko na temat średniego wynagrodzenia w danym zawodzie, ale też da możliwość porównania płac z różnych obszarów United Kingdom.

Wysokość wynagrodzenia zależy od:

  • doświadczenia na danym stanowisku,
  • miejsca pracy,
  • wielkości przedsiębiorstwa,
  • wykształcenia oraz umiejętności danej osoby.


Znajomość średniej wysokości wynagrodzenia w danym zawodzie zwiększa pewność siebie w procesie negocjacji wynagrodzenia czy podwyżki, może zmobilizować nas do dalszego kształcenia lub zmiany miejsca pracy, czy też nawet zawodu.

Najbardziej popularne „Salary Calculator” to:
http://www.reed.co.uk/CareerTools/SalaryCalculator.aspx
http://www.mysalary.co.uk/
http://www.payscale.com/resources.aspx?nc=lp_calculator_unitedkingdom01&mode=none