Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Remont domu: zobowiązania wykonawcy (kontraktora)

Mateusz: Jestem samo zatrudniony (selfemployed) od 2 miesięcy.
Otrzymałem propozycję remontu domu, jako wykonawca z możliwością zatrudnienia podwykonawców.

Czy wolno mi wycenić remont na dni pracy (tzw. "osobodni")?
Czy mogę zatrudniać podwykonawców, self-employed?
Czego powinienem dopilnować (weryfikacja pracowników)?
Czy wyceniając remont za każdy osobodzień mogę rozliczać podwykonawców według innej formy, np. za wykonaną pracę; czy mogę ich rozliczać również jako "osobodni"?
Co zrobić, jeżeli podwykonawca po pobraniu należności w gotówce uchyla się od wystawienia faktury?

Odpowiedź: Wykonawca, który chce zatrudniać podwykonawców musi zarejestrować się w HM Ravenue&Custom jako KONTRAKTOR GŁÓWNY (mainstream contractor). Można tego dokonać dzwoniąc pod numer:
New Employer Helpline 0845 60 70 143.
Główny wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego rozliczania się (monthly return).

Remont może być wyceniony według uznania wykonawcy tj. na dni pracy, za wykonaną zakończoną prace. Wszystko zależy od kontraktu zawartego ze zleceniodawcą.

Wykonawca zarejestrowany jako kontraktor może zatrudniać podwykonawców (subcontractors), na zasadzie kontraktu: słownego lub pisanego. Zatrudniając podwykonawców należy skontaktować się z HM Ravenue&Custom w celu weryfikacji podwykonawcy (subcontractor verify) dzwoniąc pod numer: 0845 36 67 899. Należy podać dane personalne, osobisty numer podatnika (contractor's UTR taxpayer's reference), numer biura księgowego (contractor's accounts office reference) oraz numer pracowniczy (employer's reference) oraz dane podwykonawcy: osobisty numer podatnika (UTR taxpayer's reference), oraz numer ubezpieczenia National Insurance Number.

Weryfikacja dokonywana jest w celu uzyskania informacji czy podwykonawcy należy płacić brutto, czy i jaka składka podatku powinna być potrącana: standardowa (standard rate) czy tez wyższa składka (higer rate). Po weryfikacji otrzymuje się również numer weryfikacyjny dla całej grupy podwykonawców.

Jeśli chodzi o sposób dokonywania płatności podwykonawcom wszystko zależne jest od zawartej umowy (kontraktu miedzy wykonawcą a podwykonawcą). Można rozliczać podwykonawców poprzez tzw. dniówki czy tez od wykonanej pracy (praca na cenę). Kontraktor główny odprowadza podatek i podwykonawca otrzymuje płatność netto.

Zanim wykonawca zapłaci podwykonawcy powinien otrzymać od niego rachunek (fakturę) z wliczonym podatkiem , który to podatek najczęściej odprowadza wykonawca. Wykonawca wystawia voucher albo za miesiąc albo za wykonaną prace i płaci podwykonawcy należność netto.
Najlepiej jest przelać płatność na konto bankowe unikając zbędnych problemów. Jest to odpowiedz na ostatnie pytanie: nie należy wypłacać należności zanim nie otrzyma się od podwykonawcy faktury.

Dalsze informacje można uzyskać dzwoniąc na CIS Helpline 0845 36 67 899, oraz na stronie www.hmrc.gov.uk/new-cis