Menu

Poszukiwanie pracy przez agencje rekrutacyjne

Agencji rekrutacyjnych mamy do wyboru wiele, czy warto rejestrować się w jak największej ilości agencji, czy lepiej skoncentrowaś się na jednej?

Podczas poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii nie sposób lekceważyć tej drogi znajdowania zatrudnienia, zarówno czasowego jak i stałego. Agencji rekrutacyjnych mamy do wyboru wiele, czy warto rejestrować się w jak największej ilości agencji, czy lepiej skoncentrowaś się na jednej? Jaką strategię zastosować, aby nasz konsultant znalazł nam pracę?

Na jakich zasadach działają agencje?
Jeżeli chodzi o rodzaje agencji, możemy wyróżnić kilka podstawowych typów: high street recruitment – pensje do ok. Ł30.000 (30k) rocznie, np. Adecco, Manpower, Office Angels; specialist recruitment – agencje które specjalizują się w określonych branżach typu Michael Page, Eurolondon; oraz executive search – headhunting czyli agencje które wyszukują kandydatów, na ogół na wysoko postawione stanowiska menedżerskie, na zlecenie swoich klientów.

Na czym zarabiają agencje rekrutacyjne? Przede wszystkim ważne aby podkreślić, iż agencje pobierają opłaty od pracodawców, nie kandydatów! Opłaty mogą mięć postać ‘narzutu’ (np. 30%) do naszej stawki godzinowej (jeśli pracujemy jako pracownik czasowy) - w tym przypadku jesteśmy zatrudnieni prawnie przez agencje, ale pracę możemy wykonywać na terenie zakładu pracy klienta agencji. Opłata może być również jednorazowa: np. 20% rocznej pensji kandydata, który został zatrudniony bezpośrednio na stałe lub na czas określony/kontrakt przez organizację będącą klientem agencji.

Żargon agencji rekrutacyjnych

 • Registration/to register in the agency – rejestracja w agencji. Uwaga! Rejestracja na ogół odbywa się osobiście w siedzibie agencji, jest połączona z interview z konsultantem, pobraniem kopii dokumentów, ewentualnie podpisaniem kontraktu na pracę. Wysłanie CV na adres emailowy/wysłanie kwestionariusza on-line to nie to samo!
 • To temp (podjąć pracę czasową)/a temp (pracownik czasowy)/temping (praca czasowa) – określenia związane z pracą czasową, płatnej według stawki godzinowej na postawie timesheet (tygodniowego wykazu godzin podpisywanego przez menedżera).
 • Temp to perm (temporary to permanent)– stanowisko które agencja ogłasza jako kontrakt czasowy, które z upływem czasu może stać przerodzić się w stały kontrakt.


Rejestracja w agencji
Przynieś ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty – jeśli nie jesteś pewny/a, zadzwoń i upewnij się. Testy obsługi programów komputerowych (MS Office), szybkiego pisania na komputerze (typing speed) oraz testy poprawności pisania w j. angielskim są stałym elementem rejestracji w agencjach. Upewnij się że rozumiesz angielskie ‘menu’ w Excelu równie dobrze jak w wersji polskiej. Najważniejszym elementem rejestracji jest niewątpliwie rozmowa z osoba, która w twoim imieniu będzie poszukiwać dla ciebie pracy. Pamiętaj o profesjonalnym przygotowaniu oraz dobrej autoprezentacji – ta rozmowa, mimo że może być prowadzona nieformalnie, jest tak naprawdę ważnym interview! Dobre wrażenie jakie wywołasz sprawi, że konsultant chętniej przedstawi twoją kandydaturę swoim klientom.

Jak nawiązać i podtrzymać pozytywną relację z agencją/konsultantem:

 • Określ wyraźnie swoje preferencje odnośnie pracy jakiej szukasz.
 • Buduj pozytywną relację ze swoim konsultantem (również po tym jak już znajdziesz pracę!).
 • Zarejestruj się w 3-5 agencjach.
 • Słuchaj rad swojego konsultanta odnośnie twojego CV, przygotowania do interview, informacji o branży i średnim wynagrodzeniu na danym stanowisku.
 • Bądź w kontakcie ze swoim konsultantem – uprzejmy telefon raz w tygodniu aby dowiedzieć
  się czy pojawiły się możliwości znalezienia dla ciebie zatrudnienia.
 • Nalegaj aby konsultant informował cię o każdej firmie/stanowisku na które wysyła twoje CV – nie pozwól aby twoje CV było rozsyłane bez twojej wiedzy.
 • Bądź punktualny/a oraz profesjonalny/a (także w ubiorze) na spotkaniu z twoim konsultantem.

 


Największe błędy jakie możesz popełnić przy szukaniu pracy przez agencje:

 • Próba kontaktu bezpośrednio z klientem twojej agencji – absolutne faux pas, stawiające w trudnej sytuacji zarówno agencję jak i jej klienta, szczególnie jeśli próbujemy się zatrudnić ‘za plecami’ naszej agencji.
 • Stosowanie technik zastraszania I przymusu wobec twojego konsultanta, który nie chce wysłać twojego CV na wszystkie stanowiska które cię interesują.
 • Zgoda wbrew sobie na interview o pracę, która jest zupełnie nieodpowiednia.
 • Palenie za sobą mostów nawet jeśli nie jesteś zadowolony/a z usług agencji – konsultanci często zmieniają miejsce agencje w których są zatrudnieni oraz znają wiele osób ze swojej branży – jest duże prawdopodobieństwo że w razie gdy zachowasz się nieprofesjonalnie, zmniejszysz swoje szanse również u innych agencji.


Strony internetowe organizacji zrzeszających agencje rekrutacyjne:
www.rec.uk.com (Recruitment & Employment Confederation)
www.aolr.org (Association of Online Recruiters)
assc@rec.uk.com (Association of Search and Selection Consultants)