Menu

Obowiązek rejestracji w Home Office - WRS

Alexia: Pracuję w pewnej firmie od 2 lat, mam kontrakt ale nie zarejestrowałam się w Home Office - tzw. WRS. Czy mogę to zrobić teraz? Jakie są tego konsekwencje? Czy grozi mi zwolnienie gdy dowie się o tym mój pracodawca?

Odpowiedź:Zgłoszenie do rejestracji powinno nastąpić zaraz po rozpoczęciu zatrudnienia, a najpóżniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy.

Rejestracja w Home Office daje status legalnego pracownika w UK. To, ze ktoś płaci podatki (tax) i ubezpieczenie społeczne (National Insurance) wcale nie jest równoznaczne z statusem pracownika legalnego. Rejestracja WRS zapobiegnie znalezieniu się w sytuacji kiedy nie ma się prawa w zupełności do niczego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wagi tego dokumentu. Jeżeli nie dokonasz rejestracji Twoja praca, po miesiącu od jej podjęcia staje się nielegalna od upływu tego terminu do momentu otrzymania zaświadczenia o dokonaniu rejestracji.

Konsekwencje - nie będziesz miała tego okresu zaliczonego do stażu pracy, w razie problemów z pracodawcą (np. nie wypłacenie pensji) nie uzyskasz pomocy w egzekwowaniu swoich praw, nie będziesz miała prawa do zasiłku, nie otrzymasz brytyjskiej emerytury, nie dostaniesz kredytu w banku, nie zostanie Ci zaliczony ten okres do rezydentury, (ekstremalne skutki) jeżeli zostaniesz złapana na nielegalnej pracy pracodawca dostanie karę pieniężna a Ty możesz zostać wydalona z kraju z zakazem wstępu do UK przez okres 10 lat.

Posiadanie WRS, to podstawowe prawa i poważne traktowanie, a po 12 przepracowanych miesiącach prawo do zasiłków. Pracodawca naruszył prawo zatrudniając Cię bez rejestracji powyżej 30 dni i Ty również - nie dokonując powyższej rejestracji.

Rejestracja WRS jest odpłatna. Cena wynosi 90GBP. Każda zmiana pracy w przeciągu pierwszych 12 miesięcy od rejestracji wymaga ponownego zgłoszenia (bez dodatkowych opłat). Po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy (dozwolone są przerwy wynoszące jednak nie więcej niż 30 dni w ciągu owego roku) nabywamy prawo do ubiegania się o residence permit (stała rezydentura) oraz nabywamy pełne prawa obywatela Unii Europejskiej, przez co jesteśmy zwolnieni z obowiązku dalszej rejestracji.

W każdej chwili możesz się zarejestrować. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji – Rejestracji dokonuje się w dniu przesłania aplikacji WRS.
W celu dokonania rejestracji należy dołączyć list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie. Nie widzę tu podstaw do zwolnienia. W przypadku kontroli i braku tej rejestracji pracodawca otrzymuje karę pieniężną. Proszę zarejestrować się jak najszybciej aby uzyskać status pracownika legalnego i aby praca liczyła się do stażu i wszelkich innych korzystnych tego konsekwencji.

Nie ma takiego obowiązku rejestracji w Home Office osoba która:

  • pracuje na zasadzie samozatrudnienia (self-employed)
  • legalnie pracowała w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy lub więcej w obecnej pracy przed 1 maja 2004
  • pracowała legalnie w Wielkiej Brytanii i pozostaje w tej samej pracy po 1 maja 2004
  • dostała urlop, aby wjechać do Wielkiej Brytanii jako uczestnik programu Seasonal Agricultural Workers Scheme (pracownik sezonowy) przed 1 maja 2004
  • jest usługodawcą w Wielkiej Brytanii w imieniu pracodawcy z innego kraju
  • jest również obywatelem Wielkiej Brytanii, innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
  • jest członkiem rodziny (małżonek, dziecko poniżej 21. roku życia) obywatela państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który pracuje w Wielkiej Brytanii
  • jest członkiem rodziny obywatela Szwajcarii lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jest studentem, na emeryturze lub na własnym utrzymaniu