Menu

Metody rekrutacji i selekcji. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Dobre przygotowanie zredukuje stres i zwiększy szanse na zrobienie dobrego wrażenia na pracodawcy.

Najczęściej stosowane metody rekrutacji i selekcji
Techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców zależą od wielu czynników m.in. rodzaju i wielkości firmy oraz stopnia jej sformalizowania, kultury organizacyjnej i strategii personalnej przedsiębiorstwa, środków finansowych przeznaczonych na rekrutację, wymogów stawianych kandydatom i rodzaju wymagań stanowiska, a także liczby i oczekiwań kandydatów. W różnych krajach różne metody rekrutacji stosowane są z różną częstotliwością, np. we Francji w dalszym ciągu powodzeniem cieszy się stosowane grafologii (analizy pisma kandydatów) jako metody rekrutacji.

W Wielkiej Brytanii do najczęściej stosowanych metod rekrutacji należą rozmowy kwalifikacyjne (face-to-face interviews) połączone z analizą dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzaniem referecji. Testy osobowości, merytoryczne i sprawnościowe oraz Assessment Centres są stosowane rzadziej.

Poniżej znajdziesz krótki opis różnych metod rekrutacji i selekcji:

 • Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego, formularza aplikacyjnego (application form) - właściwie sporządzone dokumenty zapewnią nam zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną),
 • Rozmowa kwalifikacyjna (interview - stanowi najbardziej istotny element procedury rekrutacyjnej; rozmowa kwalifikacyjna może być tradycyjna – nieustrukturyzowana - lub sytuacyjna/ustrukturyzowana – odnosząca się do konkretnych sytuacji z przeszłości kandydatów lub sytuacji hipotetycznych),
 • Wywiady panelowe (udział w nich biorze więcej niż jedna osoba ze strony pracodawcy aby zapewnic jak najbardziej obiektywną ocenę kandydata),
 • Testy psychologiczne (mają ocenić kandydatów pod kątem, np. zdolności analitycznych, rozumienia tekstu, pojemności pamięci, profilu osobowości, umiejętności zarządzania, negocjacji, komunikacji, predyspozycji zawodowych),
 • Assessment Centre czyli "Centrum Oceny" (indywidualne lub grupowe ćwiczenia symulacyjne stawiające kandydatów przed koniecznością rozwiązania konkretnych problemów lub praktycznych zadań z którymi najprawdopodobniej zetkna się w przyszłej pracy, np. prezentacja, dyskusja na dany temat, prowadzenie zebrania, uporządkowanie korespondencji, scenki z udziałem "aktora"),
 • Sprawdzian wiedzy merytorycznej (pozwala określić czy wiedza merytoryczna wymagana na danym stanowisku, jaką dysponuje kandydat jest rzeczywiście wystarczająca do objęcia przez niego tego stanowiska),
 • Testy sprawnościowe i badania laboratoryjne (stosuje się je tylko na wybrane stanowiska),
 • Referencje (zdecydowana większość brytyjskich pracodawców sprawdza referencje, w sektorze publicznym często nawet przed interview; najlepiej jeżeli możemy jako referenta podać dane osoby mieszkającej i pracującej w UK, ale jeśli nasz były pracodawca w Polsce zna angielski i jest skłonny nam dać referencje, może to zrobić drogą emailową).

  Jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
  Wspaniała wiadomość – dostałeś/aś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną! Po chwilach euforii nadchodzi zdenerwowanie: czego oczekiwać, jakie pytania się pojawią, jak się ubrać, etc. Spokojnie - dobre przygotowanie zredukuje stres i zwiększy szanse na zrobienie dobrego wrażenia na pracodawcy. A rozmowa kwalifikacyjna, podobnie jak wczesniejszy etap, czyli dokumenty aplikacyjne, ewentualnie wstępne interview przez telefon, to nic innego jak proces zarządznia wrażeniem. Przygotowanie się do rozmowy powinno polegać przede wszystkim na zebraniu informacji, pozytywnym nastawieniu psychicznym oraz przygotowaniu do pytań, które mogą się pojawić.

  Po pierwsze: Zebrać informacje o rozmowie kwalifikacyjnej:
  • Gdzie będzie odbywać się interview?
  • O której godzinie i jak długo potrwa?
  • Czego należy oczekiwać: sama rozmowa, rozmowa plus test kompetencji, assessment centre?
  Spokojnie. Tych informacji powinna dostarczyć Ci osoba zapraszająca na interview. Często będzie to list lub email, ale może się zdarzyć, że informacje zostaną podane przez telefon. W tym ostatnim przypadku warto upewnić się, czy wszystkie informacje, które zanotowaliśmy są prawidłowe.

  Po drugie: Zebrać informacje o firmie
  Sprawdź odpowiedzi na przynajmniej część z poniższych pytań:
  • Czym się firma zajmuje?
  • Od kiedy firma istnieje?
  • Jaką ma pozycję na rynku? Dane finansowe, rynki wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Kim są klienci firmy?
  • Jakich ma konkurentów?
  • Jakie ma szanse rozwoju? Trendy i prognozy.
  • Ile zatrudnia osób i jaka jest rotacja pracowników? Polityka personalna.
  • Jakie informacje o firmie można znaleźć w mediach? PR i Media.

  Gdzie tego szukać, czyli źródła informacji o firmach
  • Drukowane: książki, magazyny branżowe, roczne raporty, materiały marketingowe, gazety.
  • Elektroniczne: www, grupy dyskusyjne, prezentacje multimedialne.
  • Sieć kontaktów.
  • Inne: praktyki, targi pracy, sesje informacyjne organizowane przez pracodawców.

  Po trzecie: Zebrać informacje o stanowisku
  • Jaki zakres wiedzy/kwalifikacji jest potrzebny?
  • Jakiego rodzaju doświadczenie zawodowe (branża, rodzaj wykonywanej pracy) jest potrzebne?
  • Jakiego typu cechy psychologiczne mogą być przydatne (zdolności interpersonalne, komunikacyjne, kierownicze, umiejętność pracy w stresie, etc.)?

  Po czwarte: przygotować się do mówienia o sobie
  • Moja droga zawodowa na pamięć – nazwy firm, stanowiska, obowiązki.
  • Moje sukcesy i osiągnięcia z poprzednich miejsc pracy.
  • Kopie potrzebnych dokumentów.
  • Jakie pytania może mi zadać pracodawca?
  • Przygotować pytania do pracodawcy.
  • Przygotować krótką wypowiedź ‘coś o sobie’.