Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Kwalifikacjie zawodowe z zakresu hydrauliki i i elektryki

Pytanie: Od jakiegoś czasu poszukuję na terenie Anglii możliwości potwierdzenia moich kwalifikacji zawodowych z zakresu hydrauliki i i elektryki, którą to wiedzę nabyłem w szkole i życiu zawodowym. Dochodzą do mnie niestety niepełne informacje o kursach.

Odpowiedź: Jako wykwalifikowany ELEKTRYK jest możliwość zarejestrowania się w The Joint Industry Board for the Electrical Contracting Industry w celu uzyskania Electrotechnical Certification Scheme (ECS) aby uzyskać Certyfikat Elektrotechnika i karte elektrotechnika.

www.jib.org.uk/ecs- na tej stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy na Certyfikat i Kartę Elektrotechnika (Electrotechnical Certification Scheme Initial Application Form)

Aby się zarejestrować należy:

  1. skontaktować się z UK NARIC Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w celu dokonania porównania kwalifikacji. Należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego dyplom elektryka, który uzyskany został w Polsce. Otrzyma pan ekwiwalent swoich kwalifikacji. (www.naric.org.uk)
  2. ukończyć i otrzymać certyfikat spełniający aktualne standardy dotyczące Instalacji Elektrycznych uaktualniona wersja na dzień dzisiejszy jest to 17 edycja ( Certificate in the Requirements for Electrical Installations (BS 7671: January 2008) - Vocational (No. 2382 ). Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.cityandguilds.com Na tej stronie można znaleźć dane o tym kursie oraz wpisując kod pocztowy można znaleźć najbliższą placówkę gdzie kurs się odbywa.
  3. zaliczyć egzamin Electrotechnical Certification Scheme Health and Safety Assessment (ocena ryzyka zdrowotnego i bezpieczeństwa, polski odpowiednik kursu BHP).


Wszelkie informacje na ten temat łącznie z pytaniami, odpowiedziami oraz placówkami gdzie można zdawać test można znaleźć na stronie www.jib.org.uk/ecs

dodatkowe informacje Tel: 020 8302 0031
e-mailail: administration@jib.org.uk


Kolejna sprawa to potwierdzenie kwalifikacji jako HYDRAULIK.
Organizacja zrzeszająca profesjonalnych hydraulików i inżynierów mechaników: The Joint Industry Board for Plumbing and Mechanical Engineering Services .
Można zarejestrować się i otrzymać kartę JIB-PMES/CSCS Plumber Registration Cards.

W zależności od poziomu uzyskanych kwalifikacji można otrzymać niebieską lub złotą kartę( Plumber JIB-PMES CSCS Card :blue or gold)
www.jib-pmes.org.uk na tej stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Do zarejestrowania się potrzebne są:
1. podobnie jak w pierwszym przypadku przetłumaczony dyplom przez UK NARIC aby otrzymać ekwiwalent kwalifikacji.
2. Health&Safety Test.
Wszelkie informacje można uzyskać pod :www.jib-pmes.org.uk

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc do: info@jib-pmes.org.uk, lub pod numerem telefonu JIB-PMES :0800 197 1060

The UK NARIC, ECCTIS Ltd, Oriel House,Oriel Road
Cheltenham, Gloucestershire GL50 1XP
Phone: 08709904088 Fax: 01242 258611
www.naric.org.uk/comparability.asp

więcej informacji:
www.bpec.org.uk/services,
www.iphe.org.uk,
www.citbni.org.uk,
www.eca.co.uk,
www.bsi-global.com,
www.napit.org.uk,
www.elecsa.org.uk,
www.niceic.org.uk