Menu

Jakie kwalifikacje są potrzebne do pracy w brytyjskim przedszkolu?

Chciałabym się dowiedzieć, jakie kwalifikacje, kursy muszę posiadać, żeby pracować w angielskim przedszkolu. Jak to się załatwia? Studiowałam nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Odbyłam praktyki w szkole, przedszkolach i na koloniach. Mam ukończony kurs kolonijny. Posiadam opinie z praktyk. W Anglii pracuje już prawie rok.

Przede wszystkim powinna Pani przetłumaczyć polski dyplom ukończenia studiów; prawdopodobnie będzie potrzebny, w zależności od tego, z jakimi dziećmi i w jakim charakterze chciałaby Pani pracować.

Dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat znajdują się pod opieką tak zwanych nursery nurses lub nursery assistants. Wymagania do tej pracy są mniejsze niż w przypadku nauczycieli. Nie jest wymagane wykształcenie akademickie, aczkolwiek GSCE będzie działać na Pani korzyść.

Kwalifikacje potrzebne pracownikom przedszkoli:
- CACHE Level 3 Diploma w Child Care and Education – tutaj potrzebne jest ukończenie GCSE's lub odpowiednika (polska matura)
- BTEC National Diploma w Children's Care, Learning and Development – tutaj potrzebne jest ukończenie GCSE's lub odpowiednika (polska matura)
- NVQ Level 3 w Children's Care, Learning and Development. Te kursy są z reguły związane dopiero z wykonywaniem pracy w konkretnej placówce.

Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani na stronie: www.nhscareers.nhs.uk

Żeby móc pracować w charakterze nauczyciela z dziećmi zarówno w przedszkolu, jak i szkole, musi Pani postarać się o status nauczyciela wykwalifikowanego, czyli tzw. QTS (Qualified Teacher Status). Status ten potwierdza, że nauczyciel posiada konieczne kwalifikacje i spełnia standardy wymagane przez brytyjski system edukacji. Zarobki w tym zawodzie są jednak mniejsze niż w przypadku nauczycieli wykwalifikowanych.

Dziećmi w wieku 3-5 lat zajmują się natomiast nursery teachers. Warunki pracy, godziny, zarobki, wstępne wymagania oraz wiele innych cennych informacji na temat nursery teachers znajdzie Pani na stronie: nextstep.direct.gov.uk

Polscy nauczyciele znajdują pracę w UK relatywnie szybko i bez większych problemów. Jednak, jak w każdym zawodzie, dobrze jest mieć doświadczenie, najlepiej zdobyte w UK. Warto więc poszukać na początek wolontariatu, choćby na 3 miesiące. Ten krok da Pani nie tylko bezpośrednią wiedzę na temat tej pracy, ale też będzie pierwszym solidnym krokiem w kierunku budowania ciekawego CV.