Menu

Jak zmienić system pracy z nocnego na dzienny oraz jaki jest tygodniowy limit godzin pracy w UK?

Profesjonalenej odpowiedzi na temat prawa pracownika w sytaucji kiedy pracodawca wymaga pracy nadgodzinowej oraz sposobie na zmianę systemu pracy odpowiada konsultant PPA.

Przede wszystkim powinna się Pani z prośbą o przeniesienie na zmianę dzienną zwrócić do swojego managera liniowego. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że uwzględnią prośbę samotnej matki. Jeśli manager nie będzie umiał lub chciał pomóc, trzeba będzie zwrócić się do wyższego szczeblem managera lub do HR. Prawdopodobnie HR lub Pani manager zadba o stronę formalną przenosin, natomiast jeśli trzeba będzie wypełnić formularz lub przygotować pismo, wzór którego powinna Pani dostać w HR.

Firma nie może zmusić Pani do pracy ponad tę ilość godzin, która jest wyszczególniona w Pani kontrakcie. Nie tylko Pani podpisała kontrakt, ale również Pani pracodawcy. Zmuszając więc Panią do pracy w zwiększony wymiarze godzin łamią prawo i bez trudu wygra Pani sprawę w Employment Tribunal.
Pani pracodawca nie może więc zmusić Pani do pracy 6 dni w tygodniu bez Pani zgody.

Każda zmiana zmierzająca do zwiększenia ilości godzin musi być poparta solidnymi dowodami, wielokrotnymi rozmowami z pracownikami itp., co jest długą procedurą i dotyczyłoby większej ilości pracowników. Znacznie łatwiej jest zredukować godziny.

Według lokalnego prawa osoba dorosła nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo przez okres 17 tygodni. Niemniej, jeśli pracodawca chce przekroczyć 48-godzinny wymiar pracy w tygodniu, musi uzyskać pisemną zgodę pracownika.

Na stronie Job Centre Plus znajdzie Pani więcej informacji na ten temat, jak również informacje o specyfice pracy na nocną zmianę:

Strona Direct Gov

Jeśli pracuje Pani w sektorze publicznym, warto byłoby przyłączyć się do związków zawodowych. W razie jakichkolwiek problemów, będzie Pani miała wsparcie przedstawiciela związków. Tutaj znajdzie Pani przydatne informacje:

Strona związków Unison

Zachęcam do skontaktowania się z Pani reprezentantem HR oraz Citizen Advice Bureau:

Strona Citizens Advice Bureau