Menu

Jak analizować ogłoszenia o pracę i opis stanowiska pracy?

Należy dokładnie przeanalizować ogłoszenie o pracę oraz często dołączony do opisu stanowiska pracy opis wymagań osobowych...

W ogłoszeniu o pracę obok wymagań związanych z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym znajdują się oczekiwania z zakresu predyspozycji personalnych czyli cech osobowości oraz kompetencji (umiejętności zawodowych). Wyrażają się one w tym, jacy jesteśmy oraz poprzez nasze zachowanie lub sposób działania. Możemy być na przykład komunikatywni czy też zorganizowani.

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować ogłoszenie o pracę oraz często dołączony do opisu stanowiska pracy (job description) opis wymagań osobowych (person specification). Dostarczone nam informacje muszą posłużyć do rzetelnego przygotowania autoprezentacji. Do przygotowania aplikacji „wykorzystujemy’’ te cechy, które są pożądane na wybranym przez nas stanowisku pracy (występują w ogłoszeniu o pracę lub person specification).

Jeżeli w ogłoszeniu o pracę zaznaczono, że kandydat musi posiadać zdolności analityczne to możemy być pewni, że na rozmowie padnie pytanie dotyczące właśnie tych umiejętności. Jeżeli postanowiliśmy wpisać w naszym cv zdolności przywódcze to musimy pamiętać, że przy konfrontacji pracodawca będzie oczekiwać nieco więcej informacji na temat naszych predyspozycji przywódczych. Przeanalizujmy własne doświadczenia zawodowe i przypomnijmy sobie sytuacje, kiedy to udało nam się sprawnie pokierować grupą współpracowników lub osiągnęliśmy sukces dzięki naszej sile przekonywania. Gdy padnie pytanie dotyczących naszych umiejętności lepiej nie zastanawiać się i błądzić w zakamarkach pamięci, tylko pewnym głosem, gładko opowiedzieć o naszych sukcesach kierowania zespołem.

Poniżej wybrane zostały najbardziej popularne i często stosowane cechy osobowości oraz kompetencje (umiejętności) zarówno przez poszukujących pracę jak i przez osoby, które tą pracę nam oferują.

Zdolności analityczne (analytical skills) - Umiejętność dokładnej analizy wszystkich możliwych rozwiązań. Logiczne wybranie optymalnego, najlepszego rozwiązania danego problemu.

Cytaty z ogłoszeń:

 • Creative and analytical thinker (Operations Manager)
 • Can evaluate information and assess risk (Regional Procurement Manager)
 • Excellent problem solving, lateral thinking and analytical ability (E-recruitment Specialist)
 • Sound judgement (Copywriter)

Determinacja (determination/drive) - dążenie do wytyczonego celu i realizacji zadania w sposób konsekwentny. Odwaga i chęć podejmowania nowych wyzwań. Niezłomna chęć sprostaniu zadań mimo napotykanych przeszkód.

Cytaty z ogłoszeń:

 • Want to face challenges (Street Fundraiser)
 • Proactive self-starter (Procurement Analyst)
 • Desire to ‘get the job done’ (Digital recruitment specialist)
 • Highly motivated (Development Control Technical Specialist)
 • Want to make a difference (Street Fundraiser)
 • Results driven, purposeful attitude that makes things happen (Digital recruitment specialist)


Komunikatywność (communications skills) - Umiejętność łatwego porozumiewania się (w mowie i w piśmie) zarówno z szeregowymi pracownikami jak i z kierownictwem. Sprawna komunikacja jest niezbędnym elementem efektywnej pracy.

Cytaty z ogłoszeń:

 • Excellent oral & written communication skills (Executive Officer)
 • Clear and passionate communicator (Street Fundraiser)
 • Good written and verbal communication skills (Support Worker)
 • Multilingual skills would be an advantage (Networking and Mathematics Teacher)
 • Excellent written presentation skills are required to communicate organisational needs and persuade senior management to implement system changes (General Manager – Technology)


Zdolności (leadership skills) - Cecha osobowości pozwalająca sprawnie kierować zespołem ludzi i wpływać na ich zachowanie oraz decyzje. Przywódca posiada siłę perswazji i motywacji innych.

Cytaty z ogłoszeń:

 • The ability to manage and develop a small team (HR Adviser)
 • Team leadership skills (General Manager Project Development)
 • Experience of managing staff and systems (Trading Manager)
 • Leadership flair necessary to enthuse your teams (Group Store Manager)
 • Track record of team leadership and performance management (Construction and Technical Lead)
 • Exceptional leadership credentials – able to articulate a vision and provide the required motivation at all levels (Operations Director)


Entuzjazm (enthusiasm /positive attitude) - cecha charakteru coraz częściej pożądana przez pracodawców. Entuzjastyczne nastawienie do pracy i ludzi działa mobilizująco na cały zespół pracowniczy. Każda praca wykonywana z zainteresowaniem tworzy w nas chęć do jeszcze lepszego działania oraz budzi samozadowolenie.

Cytaty z ogłoszeń:

 • Enthusiastic learner (Grants and Financial Services Assistant)
 • Positive attitude (Admissions Advisor)
 • Enthusiastic personality (Staff Development Advisor)


Umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole (interpersonal skills/teamwork) - umiejętność współpracy z innymi, przyjazne nastawienie do innych, umiejętność słuchania, chęć pomocy i nastawienie na współpracę (w większym stopniu niż nastawienie rywalizacyjne). Zdolność nawiązania pozytywnych relacji z każdym: klientami, wpółpracownikami, przełożonymi, etc.

Cytaty z ogłoszeń:

 • Caring, friendly manner (Administration Coordinator)
 • Excellent teamwork skills (Educational Sales Advisor)
 • Ability to work as an effective team-member (Graduate position)
 • Ability to build working relationships with a wide variety of people (Grant and Financial Services Assistant)
 • A people person (Managing Director)


Elastyczność (flexibility) - Zdolność dostosowania się. Pracodawca, który umieszcza w ogłoszeniu te właśnie cechę charakteru, ma na myśli przede wszystkim dyspozycyjność czasową, jak również chęć, gotowość do podjęcia obowiązków czasami wykraczających poza opis stanowiska pracy (job description).

Cytaty z ogłoszeń:

 • Flexible approach (Fitness Instructor Teacher Trainer)
 • Willing to work shift hours including weekends (Support Worker)
 • Adaptable (Admissions Advisor)
 • You have to be prepared to work unconventional hours with underlying enthusiasm to serve our clients (Graduate position)


Analizując ‘siebie’ na podstawie wcześniej napisanego CV (lub podczas pisania) o wiele łatwiej przygotować się nam do rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji naszych atutów. Mamy szansę przypomnienia sobie naszej ścieżki zawodowej i tego jakie cechy charakteru pomogły nam w karierze. Możemy dowiedzieć się o nas samych więcej niż przypuszczamy. O swoich umiejętnościach personalnych warto pamiętać zawsze, nie tylko podczas przygotowań dokumentów aplikacyjnych lub rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrze mieć świadomość tego jacy jesteśmy i jakie charakteryzują nas cechy, nie tylko wyżej wymienione.