Menu

IT/Office work

Jak może zaprezentować się kandydat który nie posiada doświadczenia zawodowego w branży IT/Office oraz formalnych kwalifikacji jedynie wiedzę zdobytą samodzielnie?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą przede wszystkim należy położyć nacisk na chęć dalszego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Niezmiernie ważna jest również realna ocena własnych umiejętności. W przypadku braku doświadczenia oraz wyuczonych kwalifikacji to właśnie umiejętności oraz zdolności będą decydować o pozytywnym rozpatrzeniu Pana kandydatury.

Opis stanowiska (job description) oraz opis wymagań osobowych (person specification) przybliży Panu obraz wymaganych umiejętności koniecznych do wykonywania konkretnej pracy. Z tą wiedzą należy się przygotować do rozmowy i skupić na umiejętnościach które Pan posiada w odniesieniu do danego stanowiska pracy o które się Pan ubiega. Pożądane umiejętności w branży/ach o którą Pan pyta to:

Office skills: organisational skills; the ability to plan your own work; work on your own initiative and to deadlines; the ability to manage pressure and conflicting demands; to prioritise tasks; oral and written communication skills; tact and discretion; a pleasant, confident telephone manner; teamwork; reliability and honesty; project management skills.

IT skills: communication, teamwork and negotiation skills; problem-solving and good analytical skills; knowledge of MS Office, Outlook, Access, graphic design packages etc.; technical orientation and interest; attention to details, ability to work to tight deadlines & under pressure; business awareness and understanding of business requirements of IT; a willingness to learn about new developments.

Podczas interview zostaniemy poproszeni o podanie konkretnych przykładów z naszej przeszłości kiedy to wykazaliśmy się fachowością oraz umiejętnościami w obszarze IT/Office work.

Jeżeli nie posiadamy doświadczenia wyniesionego ze środowiska pracy, należy przedstawić w jaki inny sposób zdobyliśmy i wykorzystaliśmy w swoim życiu wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Np.: kandydat stworzył samodzielnie strony web, uczył obsługi komputera kolegów, wykorzystywał konkretne programy np. PowerPoint do stworzenia prezentacji podczas uroczystości szkolnych, czy posługiwał się programem Excel do obliczeń zysków i strat domowych projektów.

Należy posługiwać się konkretami czyli nazwami programów które znamy, liczbą pisanych znaków na minutę, ilością stworzonych prezentacji czy stron internetowych. Konkretne zdarzenia: kiedy i w jaki sposób służyliśmy naszą wiedzą z tego zakresu i jak tę wiedzę oraz umiejętności możemy przetransferować do nowego środowiska pracy.

Podkreślmy również nasza motywację i to, że planujemy budować karierę właśnie w danej profesji tak aby pracodawca miał świadomość tego że zatrudniając nas zdobywa pracownika który swój potencjał i chęć pracy ulokuje na dłużej właśnie w jego firmie.

Jak pomóc sobie w poszukiwaniu pracy biurowej lub w branży IT?

Jeśli mamy umiejętności potrzebne do pracy biurowej lub IT (wymienione powyżej) warto zarejestrować się w kilku agencjach typu high street (ogólnych), jak: Addecco, Office Angels, Josling Rowe.

Agencje te często szukają pracowników do prac nie wymagających wcześniejszego doświadczenia, np na stanowiska: Office Assistant, Data Entry Clerk, Junior Administrator, Technical Support Assistant. Do takiego spotkania (rejestracji) należy bardzo dobrze się przygotować, przynieść wymagane dokumenty, referencje, dobrze napisane CV.

Podczas rejestracji zostaną sprawdzone nasze umiejętności w zakresie obsługi komputera, szybkiego pisania na komputerze (typing), oraz poprawności pisania w języku angielskim. Elementem rejestracji w agencji jest również rozmowa (interview). Jest to szansa na to, żeby udowodnić konsultantowi, że pomimo braku doświadczenia i formalnych kwalifikacji mamy umiejętności, wiedzę i motywację do pracy w tym zakresie.