Menu

Formularz aplikacyjny (application form)

Formularz aplikacyjny (application form) jest dokumentem który zdobywa sobie coraz większą popularność jako forma zbierania informacji o kandydacie do pracy. W sektorze publicznym (public sector) oraz sektorze charytatywnym (voluntary sector) jest normą stosowanie wyłącznie tej formy aplikacji.

Firmy sięgają po taką formę wstępnej selekcji ze względu na celowość stawianych przez siebie pytań w stosunku do potrzeb firmy i wymagań stanowiska. Pracodawca dokładnie wie jakie są wymagane kwalifikacje, wiedza, umiejętności na danym stanowisku pracy i w oparciu o tę wiedzę dokonuje konstrukcji formularza. Forma aplikacji jest na tyle uporządkowana, że znacznie ułatwia jej analizę, co nie jest bez znaczenia w sytuacji gdy stoły uginają się od złożonych ofert pracy.

Wypełniając formularz aplikacyjny, niezależnie czy jest to aplikacja online czy tradycyjna forma, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:
 

  • Przede wszystkim bezwzględnie należy podporządkować się formie jaka narzuca formularz.

  • Unikaj zostawiania pustych miejsc. Jeżeli nie wiesz co napisać przeanalizuj swoje aktualne CV, zastanów się w spokoju i bez pośpiechu! Być może informacje z tej rubryki będą dla pracodawcy najważniejsze. Lepiej dobrze zaplanuj treść którą zamieścisz aby potem nie żałować....

  • Staraj się zmieścić w objętości pola tekstowego.

  • Możesz wcześniej napisać tekst na brudno i sam(a) ocenić czy ta pisemna informacja zmieści się w rubryce bez niepotrzebnego zmniejszania literek, mazania, kreślenia. W przypadku braku miejsca w rubryce pomyśl nad przedstawieniem tej informacji w bardziej zwięzły i konkretny sposób.

  • Stosuj się do instrukcji. Jeżeli widnieje informacja dotycząca doboru koloru długopisu, przestrzegaj jej! To samo dotyczy pisowni (litery drukowane) lub symboli (tzw. ptaszki, krzyżyki)

  • W rubrykach takich jak np genaral experience and further information albo relevant skills and experience napisz o swoich umiejętnościach dokonaniach, doświadczeniu i kwalifikacjach w bezpośrednim odniesieniu do wymagań stanowiska (job description & person specification). Pochwal się osiągnięciami! Uzasadnij też dlaczego nadajesz się na to stanowisko oraz co możesz wnieść do firmy.

  • Analizuj dokładnie pytania otwarte. Np.; How would you describe your ability to work under pressure? Opisując swoje zdolności radzenia sobie z presją np. terminów koniecznie dodaj konkretne przykłady i sytuacje z twojego zawodowego życia.

  • Używaj kluczowych słów i zwrotów zamieszczonych w opisie stanowiska.

  • Zatrzymaj jedną kopie formularza dla siebie. Będzie podporą podczas interview.

  • Pamiętajmy, że formularz aplikacyjny łączy w sobie cechy CV (opis doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, etc.) jak i listu motywacyjnego (bezpośredniego odniesienia się do wymagań stanowiska oraz podania argumentów w jaki sposób kandydat je spełnia). Tak jak w przypadku przygotowania CV czy listu motywacyjnego ważna jest przejrzystość, zwięzłość, stosowanie pozytywnego słownictwa oraz estetyczny wygląd.