Menu

Czytanie i analizowanie ogłoszenia jest sztuką

Analizowanie ogłoszenia o pracę może wydawać się trywialne, "co tu jest do analizowania" - spytają niektórzy. Jednakże czynność ta zaoszczędzi nam dużo czasu i nieprzyjemnych zawodów.

Nie jestem managerem...
Często zdarza się, że rozglądając się za pracą, nie analizujemy ogłoszenia; pobieżnie przeglądamy tekst opisu i na tej podstawie decydujemy, czy ubiegać się będziemy o dane stanowisko. Tym samym wysyłamy zbyt wiele aplikacji (czego efektem zazwyczaj jest rozczarowanie – „wysłałam 100 aplikacji, a zadzwoniła do mnie tylko jedna firma”) albo niewystarczająco dużo („w tytule widnieje słowo manager – na pewno nie kwalifikuję się do tej pracy”).

Analiza ogłoszenia powinna zacząć się od uważnego przeczytania każdego ogłoszenia, które nas interesuje, najlepiej przeczytać je kilkakrotnie, aby „wyłapać” rzeczy, których nie zauważyliśmy czytając je po raz pierwszy. Dobrym pomysłem jest podkreślenie wszystkich wymagań (tych koniecznych i tych mile widzianych) – w łatwy sposób możemy potem „odhaczyć” te, które spełniamy.

Ogłoszenie – co, gdzie i jak, czyli format?
Potrzeba jedynie trochę wprawy, aby zostać mistrzem w analizowaniu ogłoszeń, a zatem proszę czytać dalej i wykonać zadane ćwiczenia, a potem... do dzieła!

Tytuł / Stanowisko:
Tę część należy traktować jedynie orientacyjnie. Jeśli w tytule widnieje „Medical doctor”, „Science lecturer”, „Marine Engineer”, powinno być dosyć jasne, czy możemy ubiegać się o ową pracę (zawody te wymagają specjalistycznych kwalifikacji, bez których niemożliwe jest ich wykonywanie). Jeśli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto przeczytać treść ogłoszenia. Nie dajmy się zbić z tropu tytułom zawierającym sformułowania typu „Manager”, „Executive”, etc. – wiele firm nadaje stanowiskom pracy tytuły, które satysfakcjonować będą osobę, która to stanowisko obejmie. Niektóre firmy uzywają specyficznego żargonu i z tego wynikać będzie tytuł stanowiska pracy.

Ostateczna data składania aplikacji:
Nie wszystkie ogłoszenia zawierają tę część, zazwyczaj jednak widnieje ona w ogłoszeniach instytucji publicznych i większych organizacji. Aplikacje złożone po tej dacie nie zostaną rozpatrzone.

Opis stanowiska pracy:
W tej części dowiemy się, jak wygląda oferowane stanowisko pracy, czym zazwyczaj będzie zajmował się zatrudniony, jakie są główne czynności wykonywane w danym zawodzie w danej firmie. Należy pamiętać, że ten opis jest jedynie zarysem obowiązków – każde stanowisko pracy jest dynamiczne i niemożliwe niemal jest opisanie każdej poszczególnej czynności, o zrobienie której będziemy proszeni. Opis stanowiska pracy jest jednak ważnym elementem ogłoszenia – czytając go możemy odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy to właśnie chcę robić? / Czy chcę, aby tak wyglądał mój dzień?”

Charakterystyka pożądanego kandydata:

  • Kryteria („essential and preferred criteria”)

Kryteria są bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji, czy ubiegać się o dane stanowisko. Coraz więcej ogłoszeń o pracę zawiera kryteria, które zazwyczaj dzielą się na „konieczne” czy „wymagane” (essential) i „mile widziane” (preferred). Szukający pracy powinien spełnić jak najwięcej z wymaganych kryteriów (absolutne minimum to 60%). Zdecydownie należy spełnić pierwsze trzy wymagane kryteria (wymienione jako pierwsze) – stratą czasu będzie ubieganie się o stanowisko pracy, jeśli nie spełniamy podstawowych wymogów. Jeśli konkurencja jest duża, mile widziane kryteria mogą zadecydować o pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji.

Niekiedy zdarza się, że pracodawca nie rozdzielił w wyraźny (dosłowny) sposób wymaganych i mile widzianych kryteriów. Wtedy musimy poszukać zwrotów, które ułatwią nam ocenę, do której grupy zalicza się dane kryterium, np: “it is essential that you…”, “you must have…”, or “you will have…” , itp. (kryteria wymagane) lub “you should have…”, “some knowledge of…”, “ideally…” (kryteria mile widziane).

Kryteria mogą dotyczyć doświadczenia (uwaga! Pracodawca nie powinien pytać o ilość lat w danym zawodzie, jednak czasem się to zdarza), kwalifikacji, edukacji, umiejętności, itp.

  • Słowa kluczowe

Jeśli pracodawca otrzyma setki CV, nie będzie czytał wszystkich szczegółowo. Rozkład CV ma znaczenie, ale najważniejsze są słowa kluczowe, których wyszukiwać będą pracownicy niższego szczebla, którzy nie zwrócą uwagi na żadne inne aspekty CV. Dlatego też, analizując ogłoszenie o pracę, warto jest przyjrzeć się słowom kluczowym i tak przekształcić CV, aby zawierało ono owe słowa (mogą to być np. HR, administration, sales, deadlines, project, analysis, itp, itd.) Twoje CV zawsze powinno odzwierciedlać ogłoszenie, ale ostrożnie – pracodawca nie będzie chciał przeczytać swego ogłoszenia słowo w słowo w Twoim życiorysie!

  • Inne ważne informacje

Ogłoszenie zawierać będzie różne inne ważne informacje (bądź to w części „Stanowisko pracy”, bądź „Charakterystyka pożądanego kandydata”, które pomogą nam w podjęciu decyzji, czy jest to praca dla nas. Rzeczy takie jak elastyczność (flexibility) – czy chcemy / jesteśmy w stanie podróżować za granicę, czy nie przeszkadza nam „mieszkanie” w hotelach w ciągu tygodnia, itp.; umiejętność pracy w zespole (team player); czy nawet motywacja (motivation) są postrzegane jako ważne elementy. Nie ma sensu ubiegać się o pracę, jeśli firma szuka osoby able to work on own initiative, jeśli wiemy, że nie mamy wystarczająco dużo silnej woli i motywacji bez wsparcia kolegów czy odpowiedniego nadzoru.

Oferowany pakiet
Większość ogłoszeń zawiera oferowaną pensję (lub przedział, np. £18,000-£22,000 depending on experience – w zależności od doświadczenia). Dodatkowo, firmy ogłaszają też niekiedy dodatki do pensji (benefits), tj. np. ubezpieczenie zdrowotne, premie, ilość dni urlopowych (zwłaszcza jeśli przewyższa ona normę) i inne.

Dodatkowe informacje:

  • Niektóre ogłoszenia o pracę zawierają krótkie streszczenia akapitów, niejako ich tytuły, w celu przedstawienia czytelniejszego ogłoszenia.
  • Sektor – niektóre firmy precyzują sektor, zwłaszcza jeśli poszukują ludzi z doświadczeniem w podobnym / tym samym sektorze (np. Financial Services, Transport, Retail).
  • Osoba kontaktowa – ogłoszenia mogą ujawniać, kto zajmuje się rekrutacją na dane stanowisko. Jeśli mamy jakikolwiek wątpliwości, możemy skontaktować sie z taką osobą w celu uzyskania szczegółowych informacji.
  • Numer referencyjny (reference number) – widnieje w niektórych ogłoszeniach, zwłaszcza tych większych organizacji, i należy wspomnieć go w podaniu o pracę.


Uwaga!
Gazety, jak i internet (i inne środki komunikacji) zawierają sporo ogłoszeń, które oferują pracę „zbyt piękną, aby była możliwa”. I w gruncie rzeczy możliwa nie jest. Uważajmy na:

  • ogłoszenia pracy oferujące duże pieniądze za pracę, którą wykonywać może każdy, za pracę, która nie wymaga żadnego, bądź bardzo minimalnego wysiłku, czy za „kilka godzin przy okazji” („Don’t miss out on this opportunity! Earn £600 per week for 3 hours working from home”),
  • ogłoszenia, które zawierają dużo błędów,
  • oferty pracy, które obiecują wysokie zarobki po wpłaceniu „niewielkiej” zaliczki (nigdy nie wręczajmy pieniędzy osobom, które oferują nam pracę!)


Zapraszamy do zapoznania się z pokrewnymi materiałami w dziale Doradztwo Zawodowe prowadznym przez doradców Polish Psychologies Association.