Menu

Co to jest Jobcentre?

Dodatkową pomocą w poszukiwaniu zatrudnienia jest udostępnienie aktualnych ofert pracy oraz linii telefonicznej, z której darmowo można połączyć się miedzy innymi z Jobseekers Direct.

Jobcentre oraz Jobcentre Plus jest instytucją państwową do spraw emerytur i zatrudnienia pomagającą ludziom w wieku produkcyjnym poruszać się po rynku pracy, organizować szkolenia i kursy a także dba o promocję osób które nabywają nowe kwalifikacje poprzez specjalne programy edukacyjne stworzone przez Jobcentre/Plus. Są to programy stworzone dla grupy ludzi, którzy mają faktyczne problemy w znalezieniu zatrudnienia i potrzebują wsparcia ze strony doradców Jobcentre/Plus.

Pomoc ta w szczególności skierowana jest do:

 • osób, które pozostają długotrwale bezrobotne (powyżej 26 tygodni aktywnego poszukiwania pracy),
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób opuszczających zakłady karne,
 • samotnych rodziców wychowujących dzieci poniżej 16 lat,
 • osób mających 50 lat lub więcej, które nie pracują 6 miesięcy lub dłużej.

Uwaga! Pomoc ta dostępna jest tylko dla tych, którzy posiadają status osoby bezrobotnej i pobierają Jobseeker’s Allowance. Jest to rodzaj benefitu (zapomogi finansowej) przyznawany ludziom, którzy są zdolni do pracy i aktywnie jej poszukują. Szczegóły dotyczące przyznania tej formy pomocy otrzymasz w każdym Jobcentre Plus i Jobcentre.

Dodatkowa pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia to udostępnienie aktualnych ofert pracy oraz linii telefonicznej z której darmowo można połączyć się miedzy innymi z Jobseekers Direct.

Jak korzystać z Jobcentre?
Każde Jobcentre i Jobcentre Plus wyposażone jest w monitory (Jobpoints) zawierające oferty pracy. Monitory są ogólnodostępne a używanie ich jest bezpłatne. Przyciskamy kolejno, krok po kroku wszystkie opcje pozwalające wyszczególnić interesujące nas oferty pracy. Pamiętajmy żeby jasno określić swoje oczekiwania (preferences) bo od tego zależy wynik wyszukiwań.

Korzystając z takiej formy informacji w sposób jasny i szczegółowy możemy zebrać wszystkie wiadomości na temat interesującego nas stanowiska pracy:

 • Description – opis obowiązków na danym stanowisku na przykład:
  Must have basic typing skills with Microsoft Word...
  Must have a good telephone manner…
 • Location - miejsce - najczęściej podawana jest dzielnica np. Lewisham
 • Wages - zarobki; przy pracy stałej (permanent) kwota podawana jest w skali roku (per annum) Przy pracy czasowej (temporary work) podana jest stawka za godzinę pracy - per hour.
 • Working Hours - godziny pracy np. 40 hours per week, Mon-Fri 9am-6pm
 • Duration - forma zatrudnienia - praca stała (permanent work), praca okresowa, czasowa (temporary work), praca na niepełnym etacie (part-time), pełny etat (full-time).
 • Employer - nazwa pracodawcy.
 • How to apply - czyli jak aplikować. Konkretna informacja do kogo i gdzie wysyłamy dokumenty aplikacyjne.

Dokładnie w ten sam sposób korzystamy z „wyszukiwarki” ofert pracy za pomocą Internetu. Wystarczy odwiedzić stronę www.jobcentreplus.gov.uk

Jobseeker Direct
W sposób telefoniczny również możemy uzyskać informację o interesujących nas ofertach pracy. Dzwoniąc do Jobseekers Direct - 0845 606 0234 powinniśmy przedstawić nasz pomysł na pracę lub konkretne stanowisko, lokalizację pracy, nasze oczekiwania.

Należy przygotować następujące informacje:

 • pełny adres zamieszkania
 • datę urodzenia
 • National Insurance Number (jeżeli posiadamy)


Doradca (adviser) proponuje oferty pracy, wyjaśnia jak składać dokumenty aplikacyjne, może wysłać nam aplikacje (aplication form), a jeżeli to możliwe to aranżuje spotkanie z pracodawcą. Pomoc Jobseekers Direct jest dostępna dla każdego poszukującego pracy od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00 oraz soboty od 9.00-13.00.

Uwaga! Numer Jobseekers Direct jest darmowy wówczas gdy dzwonimy z Jobcentre lub Jobcentre Plus, w każdym innym przypadku koszt rozmowy jest jak koszt rozmów lokalnych.