Menu

Awans Zawodowy (Promotion)

Postęp kariery zawodowej niewątpliwie kojarzy się z możliwością awansowania. W prawie każdym środowisku pracy istnieje możliwość awansowania co na ogół związane jest z wykonywaniem bardziej odpowiedzialnych zadań. Niejednokrotnie sytuacja awansu stanowi temat do poważnych przemyśleń: Czy warto? Czy naprawdę jest to mi potrzebne? Czy sobie poradzę z nowymi obowiązkami?

Awans zaspokaja potrzebę uznania i korzystnej samooceny, umożliwia podniesienie poziomu życia oraz dostęp do wyższych wartości. Ma ogromną siłę motywacyjną i kreuje zachowania pracowników.

Często lojalność w stosunku do firmy, wypełnianie obowiązków nie wystarcza aby otrzymać awans. Za dobrą pracę nagrodą będzie podwyżka (payrise) czy premia (bonus). Czasami awans nie jest nagrodą za przeszłość ale oznacza dla pracodawcy oczekiwanie przyszłych pozytywnych osiągnięć pracownika. Zazwyczaj awans wiąże się z posiadaniem wyższych kwalifikacji i większego przedziału odpowiedzialności. Sprawiedliwy awans motywuje do przedsiębiorczości zarówno wyróżnionego jak i jego otoczenie, natomiast niesprawiedliwy odbiera chęć do pracy, ogranicza zaangażowanie i niszczy morale pracowników. Aby awans pełnił skuteczną rolę motywacyjną potrzebna jest czytelna polityka awansowania, a zatem zasady jego przyznawania.

Z punktu widzenia pracownika awans jest związany z zmianą warunków pracy. Zmiany mogą występować równocześnie i osobno i mogą dotyczyć:

 • zmiany stanowiska na wyższe w hierarchii (awans pionowy). Pracownik pozostaje na tym samym dziale lub zespole, ale znajduje się o szczebel wyżej w hierarchii firmy.
 • zmiany stanowiska bez zmiany poziomu w hierarchii (awans poziomy tzw. kompetencyjny). Pracownik zostaje przesunięty do zadań o większym prestiżu lub znaczeniu dla firmy, zwiększają się tym samym uprawnienia decyzyjne.
 • poziomu wynagrodzenia (awans płacowy),
 • uzyskaniem wyższego stopnia wymagań formalnych, a wiec poziomu kwalifikacji (awans kwalifikacyjny),
 • zmiany ( zwiększenia) zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
 • Zmiany związanej z oczekiwanymi działania, co przejściowo wiąże się z zajęciem stanowiska hierarchicznie niższego i z niższym wynagrodzeniem (awans spiralny). Pracownik z obszaru, który nie daje mu możliwości awansowania przechodzi do całkiem innego, gdzie takie możliwości są duże, godząc się na tymczasowe obniżenie swojego statusu zawodowego w imię przyszłych korzyści.

 •  

Częste zmiany w organizacji przedsiębiorstwa dają możliwość awansowania pracowników. Do sytuacji awansu dochodzi kiedy przełożony przechodzi na wyższe stanowisko albo rezygnuje z pracy, lub pojawiają się nowe potrzeby organizacyjne, nowe zadania produkcyjne czy wakaty (vacancies). Wtedy pracodawca ma dwie opcje: albo zatrudni osobę z zewnątrz albo awansuje swojego obecnego pracownika.

Zatrudnienie osoby z zewnątrz jest co prawda kosztowne (koszty rekrutacji, przeszkolenia) ale dzięki temu jakby "odświeża" kadrę a po drugie zapobiega rozczarowaniu reszty pracowników - w przypadku awansowania tylko jednej osoby spośród dotychczasowego zespołu pracowników, pracujących na takich samych zasadach.

Jeżeli zależy nam na awansie co należy robić aby go otrzymać?

 • odpowiednio wcześnie sygnalizować swoją gotowość do podjęcia wyzwania jakim jest przejście na wyższe stanowisko,
 • przygotować się do ewentualnej zmiany poprzez orientacją co do wymagań na danym stanowisku oraz rozwój konkretnych umiejętności
 • zdobyć doświadczenie- jeżeli jest konieczne do osiągnięcia celu jakim jest awans na wymarzone stanowisko;
 • zdobywać, selekcjonować i odpowiednio wykorzystywać nowe informacje;
 • wykazywać się elastycznością, kreatywnością i pomysłowością;
 • uczyć się współpracy z innymi niezależnie od różnic kulturowych i doświadczenia zawodowego;
 • wykorzystywać każdą okazję do zdobywania doświadczenia zawodowego;
 • dokształcać się, zdobywając większy zasób wiedzy i lepsze umiejętności;
 • uczestniczyć w szkoleniach;
 • przejawiać inicjatywę, przyjmować dodatkowe obowiązki, aktywnie uczestniczyć w projektach, wysuwać pomysły rozwiązań.

Plusy awansu. Większość ludzi uważa awans za wydarzenie szczęśliwe i oczekiwane dające prestiż i uznanie. Awans wpływa korzystnie na samoocenę, zwiększając wiarę we własne siły. Osoba wyróżniona czuje się doceniona, jej umiejętności i kompetencje zauważone. Awans wiąże się zazwyczaj z otrzymywaniem lepszego wynagrodzenia a co za tym idzie lepszego standardu życia. Niematerialne korzyści takie jak samorealizacja maja oczywiście ogromne znaczenie. Pojawia się nowe wyzwanie, które dla niektórych jest siłą motywującą do działań.

Minusy awansu. Czasami awans jest oferowany na zasadach czasowego zastepstwa (‘acting up’) - osoba awansowana jest obserwowana i oceniana przez przełożonych przez okreslony okres. Sytuacja ewentualnego powrotu do poprzednio zajmowanego stanowiska po zdegradowaniu z wyższego stanowiska moze byc ciężkim przeżyciem.

Awans bywa tez de motywujący, jeżeli pracownik nie jest przygotowany do bycia samodzielnym specjalistą, czy tez menedżerem. W ten sposób pracodawca może stracić doświadczonego wykonawcę a zyskać nieudolnego menedżera. Błędem w zarządzaniu jest tzw. awans na boczny tor a wiec awansowanie pracownika na wyższe w hierarchii stanowisko jednocześnie uważane za mniej istotne w organizacji. Zwykle zmniejsza to motywacje i ośmiesza pracownika w oczach współpracowników.

Zanim będziemy się starać o awans dobrze jest podjąć próby znalezienia się w sytuacji osoby zarządzającej czy tez od której wymagana jest większa decyzyjność. Należy sprawdzić samego siebie czy damy radę i czy to jest coś o czym marzymy. Czy jesteśmy w stanie samodzielnie kierować projektami, czy potrafimy znaleźć rozwiązania problemów lub też brać na siebie większa odpowiedzialność.

Aktualnie z postępującymi zmianami rynkowymi zmienia się budowa struktur organizacyjnych i podlegają one spłaszczeniu. Kiedyś dominowały organizacje hierarchiczne aktualnie najważniejsze stają się stanowiska specjalistyczne, a zatem znaczenie profesjonalistów, których nie da się zastąpić.

Najczęstszym zjawiskiem jest teraz awans poziomy i polega na otrzymaniu kreatywnego i rozwijającego zadania czy tez projektu do wykonania. Widoczne też są zjawiska powstawania wewnętrznych grup specjalistów skupionych przy realizacji danego projektu. Menedżerowie dobierają grupę najlepszych za każdym razem skład może się zmieniać w celu zrealizowania konkretnego projektu tzw. wewnętrzny rynek pracy. Jest to dobry sposób dostarczający cennych doświadczeń i zapobiega monotonni. Praca w różnych zespołach projektowych pozwala sprawdzić się w różnych rolach oraz monitorować własną wartość.

Jeszcze jedno o czym należy pamiętać: aktualnie nie tyle liczą się tytuły stanowisk (job title) a konkretne osiągnięcia i kompetencje, za które pracownicy są nagradzani. Coraz więcej firm ceni pracowników za chęć do stałego rozwoju i przedsiębiorczość. Pragną aby pracownicy rozwijali się w kierunku uwzględniającym potrzeby indywidualne oraz organizacyjne i za to ich wynagradzają.