Menu

EU citizenship: New survey shows EU citizens are more aware of their rights

EU citizenship: New survey shows EU citizens are more aware of their rights
Stale rośnie liczba Europejczyków, którzy wiedzą, co należy zrobić w sytuacji, gdy ich prawa jako obywateli UE nie są respektowane. (Fot. Getty Images)
A new Eurobarometer survey on EU Citizenship and Democracy released today by the European Commission shows that a vast majority of Europeans (91%) are familiar with the term “citizen of the European Union”. This is the highest level of awareness yet since 2007 and a steady increase from 87% recorded in 2015.
Advertisement
News available in Polish

"Z zadowoleniem dostrzegam, że coraz więcej Europejczyków ma świadomość swoich praw, wynikających z obywatelstwa UE: prawa pobytu w innym państwie członkowskim, prawa do równego traktowania bez względu na narodowość oraz prawa do głosowania i kandydowania w unijnych wyborach. Obywatele muszą jednak wiedzieć także, w jaki sposób te prawa chronić, kiedy nie są przestrzegane. Chcę wzmocnić pozycję europejskich obywateli, aby mogli w pełni korzystać z tego, co Europa im oferuje" - stwierdziła wiceprzewodnicząca KE do spraw wartości i przejrzystości Viera Jourova.

Jak informuje KE, według wyników sondażu ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków (65 proc.) zna pojęcie "obywatelstwo Unii Europejskiej" i rozumie, co ono znaczy, zaś blisko jedna trzecia (26 proc.) o nim słyszała. Obywatele są zwłaszcza świadomi, że przysługuje im prawo do złożenia skargi w instytucji Unii Europejskiej (89 proc.), prawo pobytu w dowolnym państwie członkowskim UE (85 proc.) oraz – jeżeli przebywają w innym państwie członkowskim – prawo do bycia traktowanym na równi z obywatelami tego państwa (81 proc.).

Choć stale rośnie liczba Europejczyków, którzy wiedzą, co należy zrobić w sytuacji, gdy ich prawa jako obywateli UE nie są respektowane, tylko 37 proc. uważa się za dobrze poinformowanych. To jednak o 11 punktów procentowych więcej niż w 2015 r. (26 proc.). Ponadto, 92 proc. respondentów zadeklarowało, że gdyby potrzebowali pomocy podczas pobytu w kraju poza UE, w którym nie ma ambasady ani konsulatu ich państwa, zwróciliby się o wsparcie do delegatury Unii.

Ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków zna pojęcie "obywatelstwo Unii Europejskiej" i rozumie, co ono znaczy. (Fot. Getty Images)

Na pytanie o swobodne przemieszczanie się 84 proc. respondentów odpowiedziało, że przynosi ono ogólne korzyści dla gospodarki ich kraju. To wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu z 2015 r., kiedy 71 proc. obywateli dostrzegało korzyści z prawa do swobodnego przemieszczania się. Sondaż przeprowadzono, zanim w większości państw członkowskich wprowadzono restrykcje z powodu pandemii koronawirusa.

Badanie Eurobarometr zawierało także pytania dotyczące praw wyborczych obywateli UE. Nieco ponad siedmiu na dziesięciu respondentów (71 proc.) wie, że obywatel Unii, mieszkający w innym państwie Wspólnoty niż jego własny kraj, ma prawo głosować lub kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na pytanie o wybory do PE w 2019 r. znaczna większość respondentów odpowiedziała, że byliby bardziej zainteresowani oddaniem głosu, gdyby otrzymywali więcej informacji lub lepszej jakości informacje na temat wyborów oraz wpływu UE na codzienne życie mieszkańców Wspólnoty.

Komisja Europejska rozpoczęła też wczoraj konsultacje publiczne na temat praw wynikających z obywatelstwa UE. Ich celem jest zebranie informacji, doświadczeń i opinii na temat praw wynikających z obywatelstwa UE. Posłużą one za podstawę kolejnego sprawozdania na ten temat. Ze względu na pandemię Covid-19 konsultacje te obejmują także pytania dotyczące wpływu środków nadzwyczajnych na prawa wynikające z obywatelstwa UE. Do udziału w konsultacjach, które potrwają do 1 października 2020 r., KE zaprasza osoby prywatne i organizacje.

Czytaj więcej:

UE: Coraz więcej powiadomień o niebezpiecznych produktach

Angela Merkel przedstawiła nową wizję UE. "Ekologia, przywództwo, wartości, praworządność"

  Advertisement
  Advertisement

  Latest news

  Rates by NBP, date 25.01.2021
  GBP 5.114 złEUR 4.544 złUSD 3.740 złCHF 4.216 zł

  Sport


  Sport

  Advertisement