Menu

Unskilled workers most at risk of dying from Covid-19

Unskilled workers most at risk of dying from Covid-19
Dane statystyczne ujawniły zależność pomiędzy ryzykiem zgonu a wykonywanym zawodem. (Fot. Getty Images)
Men who work in low-skilled jobs and work in social care, recreation and other service occupations have the highest death rate from Covid-19, the National Statistics Office of the ONS reported.
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

Według danych ONS, pomiędzy 9 marca a 28 grudnia 2020 r. w Anglii i Walii Covid-19 był przyczyną 7 961 zgonów osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata). Prawie dwie trzecie z tych zgonów - 5 128 - było wśród mężczyzn.

Wyraźnie wyższe wskaźniki zgonów zanotowano wśród osób wykonujących zajęcia w bliskiej odległości od siebie oraz zawody, w których występuje regularne narażenie na kontakt z wirusem. W większości przypadków są to zajęcia i zawody niewymagające wysokich kwalifikacji.

Jeśli chodzi o poszczególne grupy zawodów, to wśród mężczyzn najwyższe wskaźniki zgonów z powodu Covid-19 miały miejsce w grupie klasyfikowanej jako pracownicy wykonujący prace proste (699 zgonów), następnie pracujący w opiece społecznej, rekreacji i innych zawodach usługowych (258 zgonów). Uwzględniając liczbę pracujących w danych grupach przekłada się to odpowiednio na 66,3 oraz 64,1 zgonów na 100 tys. mężczyzn.

W przypadku kobiet czynnych zawodowo najwyższe wskaźniki zgonów związanych z Covid-19 dotyczyły zawodów związanych z liniami montażowymi i rutynową obsługą maszyn, takich jak obsługa maszyn do szycia - 33,7 zgonów na 100 tys. kobiet z tej grupy, a także pracownic opieki społecznej, sektora rekreacji i innych zawodów usługowych - 27,3 zgonów a 100 tys. kobiet z tej grupy.

W ramach tych szerokich grup zawodowych najwyższy wskaźnik zgonów zanotowano wśród pracowników zakładów przemysłowych - 143,2 zgonów na 100 tys. mężczyzn, podczas gdy w szerszej populacji wśród mężczyzn w tym samym wieku wyniósł on 31,4. Znacząco powyżej średniej był też wskaźnik zgonów wśród kucharzy - 103,1, kierowców taksówek, przewozu osób i szoferów - 101,4 oraz pracowników ochrony - 100,7.

ONS wskazuje, że zarówno w przypadku mężczyzn i kobiet wskaźniki zgonów w przypadku pracowników opieki społecznej są znacząco wyższe niż w odpowiednich grupach wiekowych w całej populacji. Wśród pracowników opieki społecznej zarejestrowano łącznie 469 zgonów spowodowanych Covid-19, co przekłada się na wskaźniki 79 zgonów na 100 tys. pracowników u mężczyzn i 35,9 na 100 tys. u kobiet.

Dane wykazały również, że u pielęgniarzy i pielęgniarek zanotowano znacznie wyższe wskaźniki zgonów z powodu Covid-19 w porównaniu z osobami w tym samym wieku i tej samej płci w całej populacji - 79,1 zgonów na 100 tys. mężczyzn wykonujących ten zawód (47 zgonów) i 24,5 zgonów na 100 tys. kobiet (110 zgonów).

Natomiast dane nie wykazały, by nauczyciele i pracownicy oświaty byli statystycznie bardziej narażeni na ryzyko śmierci z powodu Covid-19 niż inne osoby w tych samych grupach wiekowych.

ONS zaznaczył, że w statystykach nieuwzględnione są inne czynniki mogące wpływać na prawdopodobieństwo zgonu, takie jak warunki mieszkaniowe, pochodzenie etniczne czy inne choroby.

Czytaj więcej:

Dominic Raab: Cała populacja UK ma być zaszczepiona do września

UK: W ciągu doby przeciwko Covid-19 zaszczepiono blisko pół miliona osób

Media: Boris Johnson da zielone światło "hotelowej kwarantannie"

Hiszpania nie wpuści Brytyjczyków na wakacje?

  Advertisement
  Advertisement

  Latest news

  Rates by NBP, date 05.03.2021
  GBP 5.306 złEUR 4.579 złUSD 3.839 złCHF 4.131 zł
  Advertisement

  Sport


  Sport

  Advertisement
  Advertisement