Menu

CJEU: You were not granted asylum in Norway, try in Germany

CJEU: You were not granted asylum in Norway, try in Germany
Decyzja TSUE otwiera nowe możliwości dla osób, które nie otrzymały azylu. (Fot. Getty Images)
An application for international protection cannot be rejected as inadmissible on the ground that Norway has rejected an application for asylum from the same person earlier, the European Court of Justice concluded in today's judgment.
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

Trybunał rozpatrywał sprawę obywatela Iranu, który w 2008 roku złożył wniosek o udzielenie azylu w Norwegii. Jego wniosek został oddalony, a on sam przekazany organom irańskim. W 2014 r. ta sama osoba złożyła nowy wniosek w Niemczech. Zgodnie z rozporządzeniem Dublin III, które pozwala na ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i jest realizowane także przez Norwegię, organy niemieckie wystąpiły do Oslo o przejęcie sprawy.

Norwegowie udzielili odpowiedzi odmownej, stwierdzając, że ich odpowiedzialność wygasła. Niemcy zatem odrzuciły wniosek o azyl, uznając, że jest to już "drugi wniosek", a przesłanki konieczne do uzasadnienia wszczęcia nowej procedury azylowej nie zostały spełnione.

Irańczyk zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego Szlezwika-Holsztynu. Ten z kolei zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.

"Istnienie wcześniejszej decyzji państwa trzeciego (Norwegii), którą oddalono wniosek o nadanie statusu uchodźcy, nie pozwala na zakwalifikowanie jako kolejnego wniosku wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, z którym zainteresowany wystąpił w jednym z państw członkowskich po wydaniu owej wcześniejszej decyzji" - brzmi wyrok Trybunału.

"Umowy między Unią a Islandią i Norwegią nie mają w tym względzie znaczenia. O ile bowiem na mocy tej umowy Norwegia realizuje niektóre przepisy rozporządzenia Dublin III, o tyle inaczej jest w przypadku (innych) przepisów. Tak więc w sytuacji takiej jak tu rozpatrywana niewątpliwie państwo członkowskie, w którym zainteresowany złożył nowy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, może w danym wypadku wystąpić do Norwegii z wnioskiem o przejęcie zainteresowanego, jednak w przypadku, gdy takie przejęcie nie jest możliwe lub nie następuje, dane państwo członkowskie nie jest uprawnione do stwierdzenia, że nowy wniosek stanowi kolejny wniosek dający możliwość uznania go w danym wypadku za niedopuszczalny" - stwierdził TSUE.

Czytaj więcej:

Szkocja: Tłum wymusił wypuszczenie podejrzanych o przestępstwa imigracyjne

Kanada potrzebuje imigrantów i zachęca ich do pozostania

Dania: Skazani na deportację imigranci jednak nie trafią na bezludną wyspę

  Advertisement
  Advertisement
  Rates by NBP, date 16.09.2021
  GBP 5.3697 złEUR 4.5736 złUSD 3.8847 złCHF 4.2054 zł
  Advertisement

  Sport


  Advertisement
  Advertisement