Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Poles abroad: Less of us in the UK, more in Germany and the Netherlands

Poles abroad: Less of us in the UK, more in Germany and the Netherlands
Rok 2020 był trzecim z kolei, w którym zanotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii. (Fot. Shutterstock)
At the end of 2020, about 2.239 million Poles were temporarily staying abroad, i.e. by 176 thousand. (7.3 percent) fewer citizens than in 2019 - according to estimates published today by the Central Statistical Office.
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Przedstawia on liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004-2005 i 2010-2020).

"Dane te nie są zatem strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach i nie można ich sumować" – wyjaśniono.

Zgodnie z szacunkami GUS, w 2020 r. liczba Polaków przebywających czasowo w innych krajach zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego.

"Wyniki wskazują, że spadek ten był większy niż w 2019 r. Zmniejszeniu uległa głównie liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, w pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. Spadek odnotowano w krajach pozaeuropejskich" – poinformował GUS.

Zgodnie z wynikami "poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r. W Europie przebywało około 1 973 tys. osób (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.), większość z nich – około 1 339 tys. – przebywała w krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Holandii (135 tys.) i w Irlandii (114 tys.).

Wskazano, że rok 2020 był trzecim z kolei, w którym zanotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii.

"Liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2 proc.). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2 proc.)" – wynika z szacunków GUS.

Podano, że stosunkowo niewielki spadek liczby czasowych emigrantów z Polski zanotowano m.in. we Włoszech i Szwecji. "Niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii i Niemczech (w obydwu państwach wzrost o 2 tys. w stosunku do roku 2019). Większy wzrost odnotowano natomiast dla Holandii i Norwegii – odpowiednio 10 tys. (8 proc.) i 9 tys. (10 proc.)" – wynika z analiz.

Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację zarobkową do Niemiec. (Fot. Shutterstock)

W pozostałych krajach europejskich nie zanotowano zmian lub zmiany te były bardzo niewielkie.

GUS podał, że podobnie jak w poprzednich latach głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia pracy. "Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych (BAEL, EU-SILC)" – wyjaśniono.

Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin, najliczniej reprezentowana w 2020 r. była grupa w wieku 30-39 lat. 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat.

"Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej" – podał GUS.

GUS zaznaczył, że wyniki opracowanego szacunku pokazują przede wszystkim trend i kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako "twarde" dane, lecz jedynie jako wartości przybliżone.

Wyjaśniono, że szacunek jest utrudniony "ze względu na różne systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych funkcjonujące w poszczególnych krajach oraz różną dostępność danych o migracjach".

"Dane krajów przyjmujących, prezentujące liczbę Polaków lub osób urodzonych w Polsce, obejmują również te osoby, które wyemigrowały z Polski na stałe i nie są objęte powyższym szacunkiem" – przekazał GUS.

Analizę utrudnia również to, że część Polaków ma podwójne obywatelstwo, w związku z tym osoba, która ma obywatelstwo polskie i kraju przyjmującego nie jest traktowana w tym kraju jako obywatel Polski. 

Czytaj więcej:

Rekordowy wzrost populacji Niemiec. To zasługa imigrantów

Kanada potrzebuje imigrantów i zachęca ich do pozostania

Johnson zapowiada wyrównywanie szans życiowych i kontrolowaną imigrację

  Advertisement
  Advertisement
  Rates by NBP, date 03.12.2021
  GBP 5.4021 złEUR 4.5934 złUSD 4.0653 złCHF 4.4165 zł
  Advertisement

  Sport


  Advertisement
  Advertisement