Menu

In its report on the rule of law, the EC repeats its allegations against Poland

In its report on the rule of law, the EC repeats its allegations against Poland
Autorzy raportu na temat Polski donoszą m.in., że nowy system dyscyplinarny wobec sędziów jest aktywnie wykorzystywany przez polityków. (Fot. Getty Images)
Various aspects of the reform of the judiciary raise serious concerns regarding the rule of law, especially as regards the independence of the judiciary, informs the European Commission about Poland in its report. The document also points to reservations about the CBA and the media.
Advertisement
News available in Polish

"Publikacja tego raportu to przełomowy moment, ponieważ po raz pierwszy przedstawiamy opis dotyczący praworządności w każdym z państw członkowskich" - przekazał na konferencji prasowej unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

"Wysłuchaliśmy Polski i Węgier, które przed długi czas mówiły, żebyśmy się przyjrzeli wszystkim państwom członkowskim, porównali wszystkie systemy" - podkreślała wiceszefowa KE Viera Jourova.

W pierwszym tego typu raporcie, który dotyczy wszystkich 27 państw członkowskich, KE podkreśliła, że UE jest oparta o zestaw wspólnych wartości, do których zaliczają się prawa podstawowe, demokracja i praworządność.

"Żadna demokracja nie może się rozwijać bez niezależnych sądów gwarantujących ochronę praw podstawowych i wolności obywatelskich, bez aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wolnych i pluralistycznych mediów" - można przeczytać w dokumencie KE.

Do ogólnego sprawozdania dołączono aneksy dotyczące wszystkich państw członkowskich, które odnoszą się do kwestii systemu sprawiedliwości, ram antykorupcyjnych, wolności i pluralizmu mediów, a także kwestii instytucjonalnych związanych z systemem kontroli i równowagi władz.

Nowa raport na temar praworządności w Polsce został uznany za "przełomowy". (Fot. Getty Images)

Aneks dotyczący Polski liczy 25 stron. KE przypomina w nim, że reformy wymiaru sprawiedliwości, które są wprowadzane od 2015 roku, wzbudziły jej poważne obawy.

W raporcie podkreślono, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się "głównie z politycznie nominowanych członków". Zaznaczano, że nowy sposób wyboru KRS nie bierze pod uwagę rekomendacji Rady Europy. Dokument wskazuje ponadto na zmianę w procedurze wyboru prezesa Sądu Najwyższego wprowadzoną kilka miesięcy przed zakończeniem mandatu Małgorzaty Gersdorf.

Autorzy raportu na temat Polski piszą, że nowy system dyscyplinarny wobec sędziów jest aktywnie wykorzystywany. Obawy KE budzi możliwość karania sędziów za treść ich orzeczeń. To bowiem - argumentują urzędnicy z Brukseli - stawia znak zapytania nad niezawisłością sądów.

KE oceniła też system zapobiegania korupcji. Jej zdaniem są w nim słabości dotyczące oświadczeń majątkowych oraz lobbingu. W raporcie wskazano też na obawy dotyczące niezależności Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), w kontekście jego podporządkowania rządowi. KE nie podoba się też, ze minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym.

Kolejny aspektem odnoszącym się do stanu rządów prawa ocenianym w dokumencie jest stan pluralizmu mediów. KE informuje o tym, że polskie ramy prawne opierają się zarówno na gwarancjach konstytucyjnych jak i prawodawstwie sektorowym, ale wskazuje jednocześnie na obawy, co do niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ograniczenia jej roli przez Radę Mediów Narodowych. Za problematyczną uznano także penalizację zniesławień funkcjonariuszy publicznych (Art. 212 kodeksu karnego).

KE dodaje, że "inne elementy systemu kontroli i równowagi również znajdują się pod presją". "Reformy przyjęto w przyspieszonych procedurach legislacyjnych, przy ograniczonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami bez możliwości odegrania przez opozycję swojej roli w procesie stanowienia prawa" - zaznaczono.

Czytaj więcej:

UE: Rosnący antysemityzm jest zagrożeniem dla wartości europejskich

Komisja Europejska: W listopadzie strategia wzmacniania praw osób LGBT w UE

UE: Praworządność w Polsce i na Węgrzech wciąż pod znakiem zapytania

Orban: Brexit świadectwem wielkości Wielkiej Brytanii, ale Węgry zostaną w UE

  Advertisement
  Advertisement

  Latest news

  Rates by NBP, date 30.10.2020
  GBP 5.127 złEUR 4.619 złUSD 3.956 złCHF 4.320 zł

  Sport


  Sport

  Advertisement