Menu

Report: Poles work a lot, but not very efficiently

Report: Poles work a lot, but not very efficiently
Z czego wynika niska produktywność Polaków? (Fot. Getty Images)
A statistical Pole works almost 54 days more than a German during a year. Despite this, their work efficiency is almost two times lower. ALEO.com in its report decided to indicate what is the reason for this situation.
Advertisement
News available in Polish

W publikacji "Produktywność pracy w Polsce – jak dogonić Europę?" ALEO.com analizuje statystyki OECD dotyczące wydajności europejskich gospodarek. Te nie są najlepsze dla Polski: Polacy znajdują się w gronie najmniej produktywnych krajów Unii Europejskiej. Godzina pracy przeciętnego Polaka to ok. 40 dolarów zysku dla krajowego PKB. W tym samym czasie pracownik w Niemczech wytwarza ponad 1,5 raza więcej, a w Norwegii, Irlandii czy Luksemburgu - ponad 2 razy więcej. 
 
Dane OECD mogą niepokoić, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Polacy to jeden z najdłużej pracujących narodów w UE. W 2018 r. każdy z nich spędził w pracy średnio 1 792 godziny. W całej Unii więcej od nas (1956 godzin) przepracowali jedynie Grecy. Dla porównania, bardziej produktywni Niemcy w ciągu roku spędzili w pracy o 429 godzin mniej, co przekłada się na niemal 54 dni po 8 godzin.  
 
I choć produktywność Polaków rośnie najszybciej w Europie (średnio o 3,4% rocznie), to od najbardziej wydajnych gospodarek wciąż dzieli ich spory dystans. Największe różnice widać przede wszystkim w takich sektorach, jak produkcja przemysłowa, rolnictwo oraz energetyka – w tych obszarach są aż o 59% mniej produktywni od państw Europy Zachodniej.  

 
Jak tłumaczą autorzy raportu, tak duże dysproporcje mogą wynikać m.in. ze specyfiki polskiej gospodarki, opartej na niskich kosztach pracy oraz produktach i usługach o relatywnie niewielkiej wartości dodanej. ALEO.com powołuje się na dane Eurostatu, z których wynika że średni koszt godziny pracy w Polsce w 2018 r. wynosił ok. 10 euro – niemal trzy razy mniej niż unijna średnia.

"Dla porównania we Francji i Szwecji – czyli dwóch z sześciu krajów UE, gdzie koszty pracy przekraczają 35 euro – już same dodatki socjalne (odpowiednio 11,6 i 11,8 euro) są wyższe niż łączny koszt pracownika w Polsce. Jednocześnie gospodarki obu tych krajów są prawie dwukrotnie bardziej produktywne od polskiej" – dowiadujemy się z raportu.
 
Niska produktywność wynika też z nieefektywnego zarządzania codzienną pracą. Ta może stać się bardziej wydajna m.in. dzięki inwestycjom w nowe technologie, zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorstw oraz tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, sprzyjającego zachowaniu odpowiedniego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.  

Pełen raport znajduje się na oficjalnej stronie ALEO.com.

Czytaj więcej:

Prezes Eurocash: Polska powinna rozluźnić przepisy migracyjne

Mieszkańcy UK mają dość stresującej kultury pracy

Polacy najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie

Polscy pracownicy wyczerpani psychicznie

  Advertisement
  Advertisement
  Rates by NBP, date 30.03.2020
  GBP 5.070 złEUR 4.540 złUSD 4.093 złCHF 4.284 zł

  Sport


  Advertisement