Menu

In the UK, over 160,000 were lost during the year. Poles

In the UK, over 160,000 were lost during the year. Poles
W UK ubywa imigrantów z Polski, choć wciaż stanowią oni najliczniejszą grupę obcokrajowców w tym kraju. (Fot. Getty Images)
At the end of 2020, 738,000 people lived in Great Britain. people with Polish citizenship, which means that in the second half of last year their number decreased by 77 thousand, and compared to the previous year, by as much as 162 thousand. - according to the data of the National Statistical Office (ONS) announced today.
Advertisement
Advertisement
News available in Polish

To drugi z rzędu w publikowanych co pół roku przez ONS statystykach demograficznych tak znaczący spadek liczby obywateli polskich - po 83 tys. w pierwszej połowie 2020 roku, co było największym spadkiem w jednym półroczu od momentu rozpoczęcia masowych migracji Polaków po wejściu Polski do UE i otwarcia brytyjskiego rynku pracy w 2004 roku. Oznacza to, że w ciągu całego 2020 roku liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 162 tys. i niemal dokładnie wróciła do poziomu z 2013 roku - wówczas było to 736 tys.

Od 2004 roku liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii rosła nieustanie do 2016 roku, po czym minimalnie spadła, ale na koniec 2017 roku osiągnęła rekord - ONS szacował, że było ich wówczas 1,02 mln. Od tego czasu zaczął się odwrotny trend, przy czym duży spadek nastąpił pomiędzy połową a końcem 2018 roku - o 80 tys., następnie w ciągu 2019 roku liczba ustabilizowała się na poziomie ok. 900 tys., zaś w 2020 roku znów znacząco spadła.

Podobnie wyglądają szacunki dotyczące osób urodzonych w Polsce. Według stanu na koniec 2020 roku, ich liczba wynosiła 691 tys., czyli o 55 tys. mniej niż w połowie 2020 roku i o 127 tys. mniej niż na koniec 2019 roku. Natomiast w porównaniu ze szczytowym momentem, na koniec 2017 roku, zmniejszyła się ona już o 231 tys. Liczba osób z obywatelstwem polskim jest większa niż urodzonych w Polsce, bo ta pierwsza obejmuje dzieci obywateli polskich urodzone już na terytorium Wielkiej Brytanii. W drugiej są wprawdzie także Polacy, którzy przyjęli brytyjskie obywatelstwo, ale jest to wyraźna mniejszość.

Dane o spadku liczby Polaków pojawiają się w czasie, gdy Wielka Brytania zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi. (Fot. Getty Images)

Obywatele polscy pozostają zdecydowanie największą grupą cudzoziemców zamieszkujących Wielką Brytanię. Ich liczba - 738 tys. - jest prawie dwa razy większa niż będących na drugim miejscu obywateli Rumunii - 384 tys. Dalej znajdują się obywatele Irlandii, Indii i Włoch.

Z kolei wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych za granicą osoby urodzone w Polsce - 691 tys. - były na drugim miejscu. Więcej było tylko osób urodzonych w Indiach - 880 tys., zaś na miejscach 3-5 znalazły się osoby urodzone w Pakistanie, Irlandii i Rumunii.

Spadek liczby Polaków w Wielkiej Brytanii wpisuje się w szerszy trend odpływu z tego kraju obywateli państw UE. ONS szacuje, że na koniec 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 3,49 mln obywateli państw UE - o 217 tys. mniej niż rok wcześniej oraz o 315 tys. mniej niż na koniec 2017 roku, który był szczytowym momentem. Jeśli chodzi o mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych w krajach UE, to ONS ocenia ich liczbę na koniec 2020 roku na 3,53 mln, co jest spadkiem o 79 tys. w ciągu roku i o 168 tys. w stosunku do szczytowego momentu w 2017 roku.

Ogółem ONS szacuje, że na koniec 2020 roku populacja Wielkiej Brytanii wynosiła 66,282 mln, co oznacza wzrost o 276 tys. w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Z tej liczby 9,5 mln to osoby urodzone za granicą, a 6,1 mln - niemające brytyjskiego obywatelstwa.

Czytaj więcej:

Polska atrakcyjnym kierunkiem dla obcokrajowców

Eksperci: "Ożywienie gospodarcze w UK zagrożone"

  Advertisement
  Advertisement
  Rates by NBP, date 19.10.2021
  GBP 5.4084 złEUR 4.5717 złUSD 3.9212 złCHF 4.2644 zł
  Advertisement

  Sport


  Advertisement
  Advertisement