Menu
   PPA oraz portal Londynek.net zapraszaj± do korzystania z pomocy doradców zawodowych PPA na ³amach portalu. Zamieszczane w dziale materia³y dotycz± najistotniejszych zagadnieñ zwi±zanych z planowaniem i rozwijaniem kariery zawodowej. Dodatkowo, eksperci z PPA odpowiedz± na pytania dotycz±ce pracy i kariery w Wielkiej Brytanii.

Szukanie pracy

Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 19.10.2021
GBP 5.4084 złEUR 4.5717 złUSD 3.9212 złCHF 4.2644 zł
Reklama