Our Privacy Policy and Cookies have been updated.

We have made some important changes to our Privacy and Cookies Policy and we want you to know what this means for you and your information.

Menu

EU steps up infringement case against Poland

EU steps up infringement case against Poland
Komisja Europejska rozpoczęła kolejny krok procedury przeciwko Polsce. Na zdjęciu: Frans Timmermans. (Fot. Getty Images)
The European Commission has taken a new step in its action against Poland over the rule of law in the country.
Advertisement
News available in Polish

Komisja zdecydowała się na ten krok w niecałe dwa tygodnie po otrzymaniu od polskich władz odpowiedzi na swoje zarzuty. Polskie władze przekonują, że zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych nie oddziałują na niezawiłość sędziów i ich orzecznictwo.

KE zauważa, że ustawa o ustroju sądów powszechnych jest niezgodna z prawem UE z uwagi na wprowadzenie odmiennego wieku emerytalnego dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski. Stanowi to dyskryminację ze względu na płeć i jest to sprzeczne z Art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

Komisja ma również zastrzeżenia prawne do uprawnienia ministra sprawiedliwości do uznaniowego przedłużania kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jak również do uznaniowego odwoływania i powoływania prezesów sądów. "Podważy to niezależność polskich sądów, co jest niezgodne z Art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z Art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej" - podkreślono w komunikacie KE.

KE już wcześniej wyraziła obawę, że wprowadzane ustawą uprawnienie ministra sprawiedliwości do przedłużania kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jak również do odwoływania i powoływania prezesów sądów, podważy niezależność polskich sądów.

"Nowe przepisy pozwalają ministrowi sprawiedliwości wywierać wpływ na poszczególnych sędziów, ponieważ przewidują mało precyzyjne kryteria dotyczące przedłużania mandatu sędziowskiego i nie wskazują terminu, w jakim należy podjąć decyzję w sprawie takiego przedłużenia. W konsekwencji podważają zasadę nieusuwalności sędziów. Uznaniowe uprawnienia ministra sprawiedliwości do powoływania i odwoływania prezesów sądów pozwalają mu ponadto wywierać na nich wpływ, gdy rozstrzygają w sprawach dotyczących stosowania prawa UE" – podkreśliła KE.

Wystosowana wczoraj uzasadniona opinia ze strony KE do polskich władz jest drugim etapem formalnego postępowania o naruszenie przez państwo członkowskie prawa UE. Warszawa ma teraz miesiąc na zastosowanie się do przesłanych zaleceń. Jeżeli nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zaniepokojenie Polską w Komisji Europejskiej pojawiło się za sprawą prób upartyjnienia Sądu Najwyższego i zmiany ustawy o sądownictwie.  W wyniku protestów, do których doszło w kraju i zagranicą, a także apelów ze strony m.in. USA oraz Wielkiej Brytanii, polski prezydent Andrzej Duda zawetował dwie z trzech kontrowersyjnych ustaw. Ich nowe projekty mają być jednak zaprezentowane już w przyszłym miesiącu.

 
  Advertisement
  Advertisement
  Rates by NBP, date 16.08.2018
  GBP 4.814 złEUR 4.311 złUSD 3.787 złCHF 3.813 zł

  Sport


  Advertisement