Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

CBOS: 48 proc. osób niepełnosprawnych ma problemy finansowe

CBOS: 48 proc. osób niepełnosprawnych ma problemy finansowe
Niepełnosprawni mają często trudną sytuację finansową. (Fot. Thinkstock)
48 proc. osób niepełnosprawnych ma problemy finansowe, a 33 proc. skarży się na niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Pomoc osoby niepełnosprawne otrzymują przede wszystkim od rodziny i przyjaciół - wynika z sondażu CBOS.
Reklama

Jak podaje CBOS, jedynie co dziewiąty ankietowany (11 proc.) zadeklarował, że nie zetknął się z osobami niepełnosprawnymi. Co dziesiąty zadeklarował, że sam jest osobą niepełnosprawną (10 proc.), blisko dwie piąte ma lub miało takie osoby w rodzinie (36 proc.), co drugi (50 proc.) ma lub miał takie osoby wśród znajomych, a zdecydowana większość (74 proc.) zna takie osoby z widzenia.

Porównując wyniki tegoroczne z tymi sprzed dziesięciu lat można mówić o pewnym wzroście odsetka badanych deklarujących znajomość osób niepełnosprawnych. Według analityków CBOS, zmiany te można wiązać m.in. z procesami starzenia się społeczeństwa oraz wydłużaniem się czasu życia.

Wśród osób deklarujących, że są niepełnosprawne, częściej występuje niezadowolenie z warunków materialnych, w jakich żyją (30 proc.). W grupie ankietowanych określających się jako osoby niepełnosprawne, więcej jest też respondentów najstarszych - w wieku 65 lat i więcej (18 proc.), osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (14 proc.) lub podstawowym czy gimnazjalnym (15 proc.).

Respondenci, poproszeni o odpowiedź na pytanie, jak postrzegają problemy osób niepełnosprawnych, najczęściej wymieniali problemy finansowe (48 proc.), a co trzeci (33 proc.) – niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Więcej niż co czwarty ankietowany do najczęściej występujących problemów, z jakimi mierzą się osoby niepełnosprawne, zalicza brak pracy (23 proc.) oraz bariery architektoniczne (22 proc.), a co piąty – izolację społeczną, ograniczenie kontaktów (20 proc.) oraz brak akceptacji i nietolerancję (20 proc.). Niewiele mniej ankietowanych wskazywało na zbyt małą dostępność zorganizowanych form wsparcia (17 proc.).

Zapytane o to samo osoby niepełnosprawne częściej niż pozostałe do głównych problemów osób niepełnosprawnych zaliczały trudności finansowe oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Autorzy badania poprosili ankietowanych o odpowiedź na pytanie, z jakimi problemami borykają się rodziny osób niepełnosprawnych. W tym przypadku również najczęściej wymieniane były problemy finansowe (52 proc.), a w drugiej kolejności - trudności w pogodzeniu pracy zarobkowej z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (44 proc.). Relatywnie często wśród trudności rodzin osób niepełnosprawnych wymieniane były: wypalenie, przemęczenie, brak sił (29 proc.) oraz niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji (25 proc.). Co siódmy ankietowany do najczęściej występujących problemów rodzin osób niepełnosprawnych zalicza zbyt małą dostępność zorganizowanych form wsparcia (15 proc.).

6 proc. osób, które same siebie zaliczyły do osób niepełnosprawnych, zadeklarowało, że w ogóle nie potrzebuje pomocy. Niemal wszystkim (90 proc.) pomaga najbliższa rodzina. Co ósmemu pomagają przyjaciele, znajomi (12 proc.), co dwunastemu – pomoc społeczna (8 proc.). Zbliżony odsetek może liczyć na wsparcie sąsiadów (7 proc.). Relatywnie niewielu korzysta z odpłatnej pomocy (4 proc.), wsparcia dalszej rodziny (3 proc.), fundacji, organizacji pozarządowych (3 proc.), wolontariuszy (1 proc.) lub kogoś innego (3 proc.).

W odczuciu respondentów, wsparcia osobom niepełnosprawnym powinna udzielać przede wszystkim pomoc społeczna (73 proc.), w następnej kolejności - organizacje pozarządowe (45 proc.), wolontariusze (33 proc.) oraz dalsza rodzina (27 proc.).

Chęć pomagania osobom niepełnosprawnym zadeklarowało 73 proc. wszystkich respondentów. Zaledwie 5 proc. z nich już w takiej pomocy uczestniczy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrósł odsetek badanych deklarujących chęć niesienia pomocy potrzebującym (z 65 proc. do 73 proc.), a zmniejszył się odsetek osób niemających zdania na ten temat (z 9 proc. do 3 proc.).

Jak podaje CBOS, chęć niesienia pomocy częściej niż pozostali deklarowali mieszkańcy małych miast (do 20 tys. mieszkańców), ankietowani poniżej 65 roku życia, absolwenci wyższych uczelni oraz zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. Gotowość do niesienia pomocy chorym i potrzebującym koresponduje z poziomem religijności mierzonym częstością uczestniczenia w praktykach religijnych. Częściej gotowość taką wyrażają respondenci bardziej religijni.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–12 listopada 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

  Komentarze


  Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.
  Bądź pierwszy! Podziel sie opinią

  Dodaj komentarz


  Reklama
  Reklama
  Kurs NBP z dnia 21.09.2018
  GBP 4.812 złEUR 4.293 złUSD 3.640 złCHF 3.809 zł

  Sport


  Reklama