Różnorodność i dyskryminacja

26 października 2013, Londynek.net 100
Różnorodność i dyskryminacja

Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany nieuczciwie lub byłeś dyskryminowany z powodu swojego wieku, płci, koloru skóry, przekonań religijnych lub niepełnosprawności to powinieneś wiedzieć, że istnieje szereg przepisów prawnych, źródeł informacji oraz kontaktów, które pomogą Ci zrozumieć i walczyć o swoje prawa.

Dyskryminacja i Twoje prawa

Powołanych zostało szereg komisji, których zadaniem jest dbanie o prawa jednostki oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji.

Także The Community Legal Service wydał wyczerpującą broszurę, która jest szczegółowym przewodnikiem po prawach jednostki. Podaje także prawa, w oparciu o które można zwalczać dyskryminację.

Równość płci

Equal Opportunities Commission - Komisja Równych Szans

The Equal Opportunities Commission jest agencją rządową odpowiedzialną za wyeliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji w Wielkiej Brytanii, w tym także dyskryminacji płci. Na stronie internetowej agencji można znaleźć szereg rad ekspertów dla osób indywidualnych oraz pracodawców, a także aktualny przewodnik i porady prawne.

Jeśli jesteś zdania, że zostałeś nieuczciwie potraktowany w pracy lub w jakimkolwiek innym miejscu i jesteś przekonany, że głównym powodem tego był fakt, że jesteś kobietą lub mężczyzną - istnieje darmowa i godna zaufania telefoniczna linia pomocy.

Obowiązek poszanowania równości płci

Obowiązek poszanowania równości płci nabrał mocy prawnej w kwietniu 2007. Wszyscy przedstawiciele władz publicznych muszą okazywać, że sprzyjają równości wobec kobiet i mężczyzn oraz eliminować dyskryminację na tle płciowym. Prawna odpowiedzialność oznacza, że władze muszą okazywać, że traktują kobiety i mężczyzn w ten sam sprawiedliwy sposób.

Obowiązek ten wpływa na kierunek działań władz, służb użyteczności publicznej, jak choćby transportu, a także praktyki zatrudniania, choćby rekrutację pracowników oraz dogodne godziny pracy.

Uznanie płci

The Gender Recognition Act 2004 zaczął obowiązywać od kwietnia 2005 roku. Na jego mocy ludzie z poczuciem przynależności do płci przeciwnej mają legalne prawo do uznania zmienionej przez nich płci, która jest podmiotem pomyślnego ubiegania się o uznanie w Gender Recognition Panel.

Ludzie o zmienionej płci będą posiadali możliwość zawierania związków małżeńskich, w przypadku gdy zmiana ich płci zostanie prawnie uznana.

The Gender Recognition Panel posiada własną witrynę internetową, na której ludzie o zmienionej płci mogą odnaleźć liczne rady i wskazówki jeśli chcą by wykonana przez nich zmiana płci została uznana prawnie.

Równość rasowa

The Race Relation Act 1976 (jak i poprawiony The Race Relation Act 2000) mają za zadanie zabezpieczać jednostkę przed przejawami dyskryminacji i upokorzenia na tle rasowym. Tworzą również podstawy prawne do walki z przejawami dyskryminacji w sądzie lub trybunale pracy.

Dokument ten przedstawia dyskryminację w publicznych organach władzy oraz organizacjach jako nielegalną i motywuje te instytucje do posiadania strategii promującej równość rasową.

Commission for Racial Equality (CRE) - Komisja ds. Równości Rasowej

The Commission for Racial Equality (CRE) jest organem nierządowym, finansowanym ze środków publicznych powołanym po The Race Relation Act 1976 do zwalczania przejawów rasizmu oraz promowania równości rasowej.

Organizacja ta zapewnia pomoc i radę osobom, które ucierpiały na skutek dyskryminacji rasowej. Organ ten współpracuje także z organami użyteczności publicznej, przedsiębiorcami i innymi organizacjami ze wszystkich sektorów by promować strategię równego traktowania dla wszystkich. The CRE organizuje liczne kampanie informacyjne poruszające temat równości rasowej. Dba także by wszystkie nowe przepisy znalazły się w the Race Relation Act i dawały pełną ochronę przed dyskryminacją.

Prawa osób niepełnosprawnych

Disability Rights Commission (DRC) - Komisja ds. osób niepełnosprawnych

The Disability Rights Commission (DRC) jest niezależnym organem powołanym do życia w kwietniu 2000 roku na mocy Act of Parliament, by powstrzymać dyskryminację oraz popularyzować równość szans dla osób niepełnosprawnych.

The DRC zapewnia informacje i porady osobom niepełnosprawnym, pracodawcom oraz organizacjom pomagającym niepełnosprawnym, a także wspiera te osoby w egzekwowaniu swoich praw przed sądem. Komisja ta zajmuje się spawami legalnymi sprawdzając przy tym granice prawa.

Dyskryminacja na tle wiekowym oraz prawa dyskryminowanego

Od października 2006 roku istnieje prawna ochrona przeciwko dyskryminacji wieku. Ten rodzaj dyskryminacji nie jest już tolerowany w świetle prawa. Traktowanie wszystkich członków załogi pracowniczej oraz rozwijanie ich zdolności indywidualnych nie jest już tylko prawem, ale także dobrym zmysłem w interesach.

Dyskryminacja w pracy

Dowiedz się więcej o twoim prawie do uczciwego traktowania w pracy w rozdziale Directgov o pracownikach. Zawarte są tam informacje na temat znaczenia i przejawów dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, religię, przekonania czy orientację seksualną, a także co zrobić gdy zetkniemy się z jakimkolwiek rodzajem dyskryminacji.

New Commission for Equality and Human Rights - Nowa Komisja ds. Równości i Praw Człowieka

Od października 2007 roku organizacja o nazwie Commission for Equality and Human Rights (EHR) będzie działa na polu promowania równości oraz zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji: płci, zmiany płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i przekonań, wieku, koloru skóry. Ma także za zadanie promować i rozpowszechniać wiedzę na temat praw człowieka. Organizacja ta będzie działała w ramach trzech poprzednich komisji: The Commission for Racial Equality (CRE), The Disability Rights Commission (DRC) oraz The Equal Opportunities Commission (EOC).

Zasięg działalności tej organizacji obejmie Anglie, Walię oraz Szkocję. W Szkocji i Walii powołane zostaną specjalne jednostki odpowiedzialne za pracę w ramach the CEHR.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (1)


~Rani

Niech wszyscy nie zawracaja glowy.Moze za duzo tych instytucji pomagajach innym,ktore w sumie same przeszkadzaja.Dajcie ludziom zyc I pracowac wy lenie

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 19 lipca 2019

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 4.7372 zł 0.00 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.2592 zł 0.00 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 3.7855 zł -0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 3.8480 zł 0.00 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.9030 zł 0.00 zł

Przelicznik walut

na
Reklama