Cookie Consent by Privacy Policies Generator website
Menu

Polityka szkoleń

Pytanie: Chciałabym/łbym się rozwijać zawodowo, kiedy najlepiej rozmawiać z pracodawcą na ten temat?

Odpowiedź: Szkolenia oferowane przez pracodawcę to istotny element w Twojej karierze, w rozwoju własnego stanowiska pracy (Opportunities for career development and progression- możliwości rozwoju zawodowego).
Najlepiej rozmawiać o szkoleniach z pracodawcą już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli pracodawca nie poruszy tej kwestii w trakcie interview, warto dopytać o politykę szkoleń oferowaną na dane stanowisko.

Kolejnym etapem, w którym możemy porozmawiać na temat szkoleń są superwizje, indywidualne spotkania, podczas których nasz przełożony może zapytać nas o potrzebę szkoleń lub poinformować nas o obligatoryjnym odbyciu przez nas szkolenia. Jeśli nie mamy okazji do rozmowy z pracodawcą w cztery oczy można wykorzystać kolejny sposób i wystosować odpowiednie pismo lub e-mail z prośbą o odbycie szkolenia.

Warto być przygotowanym i dokładnie opisać jakiego typu szkolenia oczekujemy, gdzie, kiedy i ewentualne koszty. W większych korporacjach oferty szkoleń wysyłane są pracownikom drogą e-mailową. W takim przypadku wystarczy wybrać szkolenie odpowiednio do stanowiska pracy i zmotywować przełożonego do wyrażenia zgody na wysłanie nas na to szkolenie.