Nasza Polityka Prywatnosci oraz Cookies została zaktualizowana.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i chcemy, abyś wiedział, co to oznacza dla Ciebie i Twoich danych

Menu

Czy wybrać kurs dla elektryka czy hydraulika?

Chciałbym niedługo zacząć jeden z powyższych kursów ale żeby być szczerym niestety nie wiem który mam wybrać, co prawda każdy z tych kursów mi odpowiada ale prosiłbym o waszą radę i małą podpowiedź który z wymienionych kursów było by lepiej zrobić i dlaczego?

Decyzja dotycząca tego, czy wybrać kurs elektryka czy hydraulika będzie zależała od Pana i obawiam się, że w tym zakresie niestety nie możemy doradzić/podjąć decyzji za Pana.

Rozumiem, ze nie posiada Pan kwalifikacji i zamierza Pan dopiero rozpocząć kształcenie/zdobywanie kwalifikacji w tym kierunku.

Jeśli chodzi o elektryka - by kwalifikować się jako elektryk, osoba musi posiadać Electrotechnical Services NVQ at Level 3, które jest nadawane przez City & Guilds (course code 2356) lub EMTA Awards Limited. Jest kilka ścieżek, aby uzyskać te kwalifikacje:

1. Apprenticeship w firmie świadczącej usługi elektryczne - czyli praktyka zawodowa połączona z nauką. Apprentice, jest przyuczany do zawodu oraz uczęszcza na zajęcia w collegeu (długość czasu niezbędnego do ukończenia NVQ na Level 3 będzie zależała od motywacji i intensywności kursu – cały proces może trwać kilka lat). Apprentice uzyskuje wynagrodzenie za swoją pracę, może także starać się o dofinansowanie/zwrot kosztów nauki, jednak ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Więcej informacji na temat Apprenticeship można znaleźć na stroniewww.apprenticeships.org.uk.

2. Inna możliwość dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje jako elektryk, to rozpoczęcie kursu City & Guilds Technical Certificate in Electrotechnical Technology (2330) levels 2 i 3, na który można aplikować w rożnych Collegach. Kurs obejmuje teorię i praktykę (w ograniczonym zakresie), jednak by być w pełni kwalifikowanym elektrykiem, wymagana jest praktyka work-based, czyli w realnym środowisku pracy, w firmie świadczącej usługi elektryczne. Zaleca się, by po rozpoczęciu kursu 2330 jak najszybciej starać się o pracę w takiej firmie, by zdobyć doświadczenie praktyczne i moc ukończyć kurs 2356. W zależności od motywacji, można także w trakcie 2330 starać się robić dodatkowe kursy np. 2382 i 2391

Posiadając rozliczne kwalifikacje, dany elektryk będzie mógł zajmować się całym spektrum prac elektrycznych oraz będzie mu łatwiej dążyć do specjalizacji w zawodzie.

W przypadku hydraulika, ścieżki zdobywania kwalifikacji są w zasadzie podobne do elektryka. By zostać wykwalifikowanym hydraulikiem, należy ukończyć NVQ Level 2 i 3 w Mechanical Engineering Services – Plumbing (Domestic) – kurs 6089.

Jeżeli osoba nie pracuje jako hydraulik, by praktykować w zawodzie, musi zdobyć następujące kwalifikacje:

· City & Guilds (6129) Technical Certificates Level 2 Basic Plumbing Studies and Level 3 Plumbing Studies – obejmuje teorię i ograniczony zakres umiejętności praktycznych, niezbędnych do kontynuowania nauki i zdobywania pełnych kwalifikacji na poziomie NVQ.

Po rozpoczęciu nauki w kierunku zdobycia Technical Certificates zaleca się poszukiwanie zatrudnienia w firmie specjalizującej się w usługach hydraulicznych, by zacząć work-based NVQ

·NVQ Level 2 and 3 (6089) in Mechanical Engineering Services – Plumbing (Domestic). Trzeba pamiętać, że dopiero posiadanie Level 3 NVQ w pełni klasyfikuje daną osobę jako wykwalifikowanego hydraulika.

Informacji dotyczących szkół, w których można aplikować na powyższe kursy zalecam szukać na oficjalnych stronach instytucji przyznających kwalifikacje (np. City & Guilds bądź EAL).

Można także skontaktować się z Biurem Karier Polish Psychologists' Association (email:kariera@polishpsychologistsclub.org ) - jesteśmy w stanie pomóc w stworzeniu CV oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszamy również na naszą stronę internetową Biuro Karier PPA

Przydatne linki:

City&Guilds: http://www.cityandguilds.com/contact-us.html

EAL (EMTA Awards Limited): http:// http://www.eal.org.uk

bConstructive: http://www.bconstructive.co.uk/careers/index.aspx

Construction Jobs Network: http://www.ukjobsnet.com/building-construction-jobs

The Institute of Plumbing and Heating Engineering (IPHE): http://www.ciphe.org.uk