Menu

CBOS: Kółka różańcowe najpopularniejsze wśród wspólnot religijnych w Polsce

CBOS: Kółka różańcowe najpopularniejsze wśród wspólnot religijnych w Polsce
Kółka różańcowe cieszą się dużym zainteresowaniem Polaków. (Fot. Thinkstock)
Zaledwie 4 na 100 Polaków należy do jakiejś wspólnoty religijnej. Z tej grupy ponad połowa to członkowie kółek różańcowych, którym ustępują Oaza i Odnowa w Duchu Świętym - wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej.
Reklama

Z badania wynika też, że do kółek różańcowych należą najczęściej osoby starsze i gorzej wykształcone, odwrotnie niż do Oazy. Niemal wszyscy członkowie wspólnot i ruchów religijnych to katolicy.

Wśród respondentów CBOS przynależność do jakiegoś ruchu religijnego lub wspólnoty religijnej zadeklarowała co piąta (19 proc.) osoba określająca się mianem głęboko wierzącej oraz trzy na sto (3 proc.) spośród wierzących w ogóle. Z kolei spośród praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu do ruchów i wspólnot należy ponad jedna trzecia (35 proc.), a spośród uczestniczących w nabożeństwach raz w tygodniu - 4 proc.

Z badania wynika, że z przynależnością do ruchów religijnych idą w parze te same cechy społeczno-demograficzne, które towarzyszą ponadprzeciętnej religijności, wyrażanej w deklaracjach wiary i praktyk. Chodzi m.in. o starszy wiek (przynależność do jakiejś wspólnoty religijnej deklaruje 7 proc. osób mających 65 lat i więcej), wykształcenie podstawowe (6 proc.), prawicowe poglądy polityczne (8 proc.) oraz płeć żeńska (5 proc.). W grupach zawodowych deklaracje o przynależności do jakiejś wspólnoty lub ruchu religijnego relatywnie częściej niż inni składają renciści (8 proc.), emeryci (6 proc.), rolnicy (5 proc.), a także uczniowie i studenci (5 proc.).

Według CBOS, osoby należące do jakichś ruchów czy wspólnot religijnych najczęściej wymieniały kółka różańcowe (52 proc.). Co dziewiąty z tej grupy badanych deklaruje przynależność do Ruchu Światło-Życie, zwanego Oazą (11 proc.), a co szesnasty – do Odnowy w Duchu Świętym (6 proc).

Jak podkreśla CBOS, mając na względzie dwie najczęściej pojawiające się w odpowiedziach respondentów grupy i wspólnoty religijne, można powiedzieć, że przynależność do kółek różańcowych deklarują głównie osoby starsze, gorzej wykształcone, mieszkające na wsi i w najmniejszych miastach, niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej i mające najniższe dochody per capita, częściej kobiety niż mężczyźni, a spośród grup społeczno-zawodowych – emeryci, renciści, rolnicy i robotnicy niewykwalifikowani.

Z kolei członkowie Ruchu Światło-Życie to – jak wynika z deklaracji – najczęściej ludzie młodzi, zwłaszcza w wieku 18–24 lata, mający wyższe wykształcenie i uzyskujący relatywnie wysokie dochody per capita, a ponadto uczniowie i studenci, gospodynie domowe oraz kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla.

Inne, rzadziej wymieniane, grupy i wspólnoty to Neokatechumenat i chór kościelny (po 3 proc.), lektorzy i ministranci, parafialna Caritas, wspólnota ewangelizacyjna oraz Akcja Katolicka (po 2 proc.), a także krąg biblijny i duszpasterstwo akademickie (po 1 proc.). Znaczna część respondentów deklarujących przynależność do ruchu lub wspólnoty religijnej (23 proc.) wymieniała jeszcze innego rodzaju liczne grupy i organizacje, w tym np.: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Rycerstwo Niepokalanej, Grupa Fatimska.

W ocenie CBOS, przynależność do określonej wspólnoty w znacznym stopniu zależy od niektórych cech społeczno-demograficznych respondentów, co wynika stąd, że wspólnoty są adresowane do konkretnych grup, np. Oaza – do młodzieży, wspólnoty lektorów i ministrantów – do mężczyzn lub duszpasterstwa poszczególnych środowisk, np. zawodowych.

Z badań CBOS wynika, że osoby należące do jakiejś wspólnoty religijnej istotnie częściej niż niezrzeszone deklarują duże zainteresowanie polityką (29 proc. wobec 18 proc.) i częściej są gotowe głosować w ewentualnych wyborach parlamentarnych (82 proc. wobec 66 proc.).

Częściej też określają swoje poglądy jako prawicowe (66 proc. wobec 29 proc.), a rzadziej jako lewicowe (6 proc. wobec 17 proc.), natomiast w wyborach zdecydowanie częściej zagłosowałyby na PiS (76 proc. wobec 36 proc.) niż na Platformę Obywatelską (6 proc. wobec 17 proc.) czy Nowoczesną (2 proc. wobec 12 proc.). Ponadto dwukrotnie częściej deklarują poparcie dla rządu Beaty Szydło (70 proc. wobec 36 proc.), wyrażają zadowolenie z bieżącej sytuacji w kraju (66 proc. wobec 34 proc.) oraz spodziewają się poprawy sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku (50 proc. wobec 24 proc.).

Jak podaje CBOS, ich głównym źródłem informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie częściej są Wiadomości i inne programy TVP 1 (30 proc. wobec 21 proc.), a także TVP Info (11 proc. wobec 8 proc.), Telewizja Trwam i Radio Maryja (11 proc. wobec 1 proc.) niż Fakty i inne programy TVN (15 proc. wobec 24 proc.), TVN24 (14 proc. wobec 24 proc.) czy Wydarzenia i inne programy Polsatu (5 proc. wobec 10 proc.).

Autorzy badania dodają, że wysoki wskaźnik osób deklarujących się jako wierzące (92 proc. respondentów określa się mianem katolików)utrzymuje się przez ostatnie niemal 20 lat na dość stabilnym, wysokim poziomie.

Badania "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI) od listopada 2016 r. do marca 2017 r. na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski. Łączna liczebność próby wyniosła 6 173. Dane na temat przynależności do wspólnot oraz ruchów religijnych uzyskano w wyniku agregacji pięciu zbiorów, co było niezbędne ze względu na niewielkie liczebności uzyskane w pojedynczych pomiarach - zaznaczyli autorzy raportu.

 

  Komentarze


  • Nedzaz
   29 czerwca 2017, 10:16

   Brytyjski wymiar sprawiedliwości nęka za publiczne czytanie Pisma Świętego. Prokuratura uważa, że publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa, zwłaszcza gdy odbierane jest krytycznie przez muzułmanów i homoseksualistów. W lutym Mike Overd i Michael Stockwell zostali skazani na grzywnę po 2016 funtów (9,6 tys. zł) każdy za naruszenie porządku publicznego i obrazę uczuć religijnych muzułmanów. Wczoraj odbyła się ich rozprawa apelacyjna.

  Dodaj komentarz


  Reklama
  Reklama

  Waluty


  Kurs NBP z dnia 20.02.2018
  GBP 4.704 złEUR 4.147 złUSD 3.360 złCHF 3.597 zł

  Sport


  Reklama