Kredyty hipoteczne w Wielkiej Brytanii

2 czerwca 2016, Londynek.net, Brak komentarzy00
Kredyty hipoteczne w Wielkiej Brytanii

W Zjednoczonym Królestwie nieoficjalnie mieszka prawie milion Polaków. Wielu z nich zdecydowało o pozostaniu nad Tamizą na dłużej, coraz więcej osób inwestuje w nieruchomość, na zakup której zaciąga kredyt hipoteczny.

Polscy rezydenci Wielkiej Brytanii także mogą biegać się o taki kredyt, niezależnie od regionu, w którym mieszkają. Brytyjski rynek kredytów hipotecznych (mortgages) w Wielkiej Brytanii jest niezwykle rozwinięty i pozwala na ogromny wybór produktów.

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny (mortgage) to długoterminowy kredyt bankowy, udzielany na zakup nieruchomości. W odróżnieniu od kredytu mieszkaniowego, który przeznaczony może być na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej czy budowę domu, kredyt hipoteczny wykorzystany może być także na zakup ziemi rolnej.

Kredyt taki składa się z kapitału (capital), czyli pieniędzy, które mają zostać pożyczone, oraz odsetek (interests). Pożyczka ta jest zabezpieczona (secured) twoim domem.

W wyniku zawarcia umowy kredytowej bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas. Kredyt hipoteczny zazwyczaj zaciągany jest na zakup lokalu mieszkalnego.

Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie oraz zwrócić pobraną kwotę w ratach uwzględniających udostępnioną kwotę oraz prowizję i odsetki, które stanowią wynagrodzenie banku.

Jeśli kredytobiorca straci zdolność spłaty rat kredytu, pożyczkodawca ma możliwość przejęcia nieruchomości.

Kto udziela kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii?


W Wielkiej Brytanii kredytów hipotecznych udziela:

 • większość banków
 • towarzystwa budowlane (building society)
 • wyspecjalizowane firmy pożyczkowe.

Sposoby spłaty kredytów

1. Repayment mortgage – to najbardziej popularna forma kredytu hipotecznego. Pożyczony kapitał jest spłacany w miesięcznych ratach wraz z odsetkami podczas trwania kredytu. Wysokość spłacanego kapitału wzrasta stopniowo wraz z upływem lat, podczas gdy kwota spłacanych odsetek maleje.

2. Interest only mortgage – ten typ kredytu hipotecznego polega na spłacie jedynie odsetek od pożyczki w miesięcznych ratach przez okres trwania kredytu. Zamiast spłacać wartość pożyczonego kapitału, co miesiąc wpłaca się pieniądze na długoterminowe inwestycje lub do planu oszczędnościowego.
Ten rodzaj kredytu dzieli się na trzy rodzaje:

 • Endowment mortgage składa się z dwóch części: kredytu od kredytodawcy oraz ubezpieczenia na życie zawartego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Należy płacić kredytodawcy odsetki od pożyczki w miesięcznych ratach, nie spłacając jednocześnie kredytu. Składkę ubezpieczeniową uiszcza się każdego miesiąca firmie ubezpieczeniowej. Zgromadzone w ten sposób pieniądze powinny wypracować zysk pozwalający na spłacenie pożyczonej kwoty w całości. Jeśli jednak wartość inwestycji spadnie, zabraknie pieniędzy na spłatę zadłużenia
 • Pension mortgage jest rodzajem kredytu skierowanym głównie do osób pracujących na własny rachunek (self-employed). Płatności miesięczne składają się z odsetek kredytu oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Gdy kredytobiorca przechodzi na emeryturę, na jego koncie powinna być suma pieniędzy umożliwiająca spłatę kredytu i wypłatę emerytury.
 • ISA mortgage polega na spłacaniu odsetek kredytu oraz wpłacaniu fundusze na indywidualne konto oszczędnościowego (ISA). Jak w powyższych rodzajach, otrzymana kwota powinna wystarczyć na spłatę zobowiązania w całości.


Stopy procentowe a koszty kredytu


Wysokość stóp procentowych wpływa na miesięczną wysokość raty kredytu oraz ostateczną kwotę jaką należy spłacić. Wybór odpowiedniego sposobu oprocentowania kredytu hipotecznego ma kluczową rolę przy zawieraniu umowy kredytowej. Oto rodzaje oprocentowania oferowane przez instytucje finansowe:

 • fixed rate – stopy procentowe pozostają bez zmian i można mieć pewność co do wysokości miesięcznych rat w danym okresie.
 • standard variable rate – kredyt ze zmienną stopą procentową. Może być ona dowolnie zmieniana przez pożyczkodawcę: podwyższana i obniżana. W praktyce jest ona najczęściej powiązana z wysokością stopy procentowej Bank of England. Wiele instytucji finansowych zastrzega, że ich standard variable rate nigdy nie będzie większa niż np. 1% ponad stopę procentową Bank of England;
 • tracker – oprocentowanie w tym przypadku jest zmienne i zależne od bazowej stopy oprocentowania (base rate) ustalanej przez Bank of England. Aktualna stopa bazowa wynosi 0.5% co oznacza, iż jeżeli oprocentowanie stałe wynosi 2%, trzeba będzie spłacać odsetki w wysokości 2,5 %.
 • discount – wysokość stopy procentowej jest niższa od aktualnej stawki bazowej, ale tylko przez określony czas.
 • capped – ten typ pożyczki gwarantuje, że odsetki i miesięczna spłata kredytu nigdy nie przekroczą określonego progu w danym okresie.

Warunki uzyskania kredytu

1. Depozyt

Myśląc o zakupie nieruchomości w Wielkiej Brytanii powinniśmy przede wszystkim zacząć od oszczędzania pieniędzy na depozyt. Banki wnikliwie oceniają zdolność kredytową potencjalnych klientów i nie są tak skore do udzielania kredytu dla ludzi z niskim depozytem. Bardzo upraszczając im więc wyższy depozyt, tym większe szanse na zakup nieruchomości, ale liczy się także zdolność kredytowa i credit score.

Poza tym obowiązuje reguła, że im większy depozyt tym mniejsze oprocentowanie kredyt. Biorąc pod uwagę kwotę i okres kredytowania dobrze było by dysponować jak największym depozytem, gdyż przekłada się to bezpośrednio na spore oszczędności przy spłacie kredytu. Należy mieć przynajmniej około 15% lub 20% wartości nieruchomości, którą zamierza się kupić.

2. Zdolność kredytowa 

Zdolność kredytowa jest uzależniona od zarobków.
W przypadku jednego kredytobiorcy jego zarobki przed podatkiem mnożone są razy 4, więc jeśli ktoś zarabia £25 000 funtów rocznie, maksymalny kredyt jaki udzieli bank wynosi £100 000.

Jeżeli ktoś chce wziąć kredyt wraz ze swoim partnerem wspólne zarobki mnożone są razy 3,5, więc jeśli wspólny dochód wynosi £45 000, maksymalny kredyt jaki może zaoferować bank wynosi £157 500.

3. Czy bank zgodzi się na taką pożyczkę zależy również od credit score. Credit score jest oceną ryzyka kredytowego oparta na informacjach o historii kredytowej kupującego. Bierze się tu pod uwagę na przykład czy ktoś posiada karty kredytowe i czy je regularnie spłaca. Istotne jest także spłacanie direct debetów oraz czy jest się zarejestrowanym na liście do głosowania w wyborach. Wszelkie problemy z poprzednimi płatnościami bądź ogłoszenie bankructwa wpływa bardzo niekorzystnie na ocenę ryzyka kredytowego i w wielu przypadkach możesz mieć duże problemy z uzyskaniem takiego kredytu.
 
4. Udokumentowanie stałego źródła dochodu oraz jego wysokości (poprzez przedstawienie takich dokumentów jak umowa o pracę, formularz P60, odcinki z wypłatą z kilku ostatnich miesięcy.

5. Przedstawienie pełnych danych miejsca zatrudnienia.

6. Historia zamieszkania

Obowiązki kredytobiorcy

Do głównych obowiązków kredytobiorcy należą:

 • spłata rat kredytu i wszelkich odsetek z nim związanych w umówionych terminach
 • obowiązek ubezpieczenia nieruchomości
 • utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie
 • umożliwienie bankowi inspekcji na żądanie
 • informowanie banku o wszelkich remontach i przebudowach

W zależności od umowy z bankiem, kredytobiorcę może obowiązywać zakaz wynajmu nieruchomości bez wiedzy banku.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Zanim podejmie się ostateczną decyzję warto sprawdzić jej warunki dokładnie.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 26 kwietnia 2017

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 4.9671 zł -0.02 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.2255 zł -0.01 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 3.8757 zł -0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 3.8982 zł -0.01 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.8554 zł -0.01 zł

Przelicznik walut

na
Reklama