Rejestracja dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii

12 maja 2016, Londynek.net, Brak komentarzy00
Rejestracja dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii

Na Wyspach rodzi się coraz więcej dzieci polskich emigrantów bądź dzieci ze związków mieszanych. Wiąże się z tym szereg konsekwencji formalnych i prawnych.

Po urodzeniu dziecka należy je zarejestrować. Podpowiadamy jak to zrobić w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Rejestracja dziecka w Zjednoczonym Królestwie 

Każde urodzone dziecko, które przychodzi na świat w Wielkiej Brytanii musi być zarejestrowane w lokalnym okręgu rejestracyjnym. Na ogół jest to lokalny urząd stanu cywilnego, czyli  register office.
Przepisy dotyczące rejestracji dzieci są różne w zależności od regionu kraju.

ANGLIA, WALIA i IRLANDIA PÓŁNOCNA
W tych regionach Wielkiej Brytanii należy zarejestrować dziecko w ciągu 42 dni od jego urodzenia.

SZKOCJA
W tym rejonie Wielkiej Brytanii należy zarejestrować dziecko w ciągu 21 dni od jego urodzenia.

Wymagane podczas zgłoszenia dokumenty:

 • Miejsce i data urodzenia 
 • Imię, nazwisko i płeć dziecka
 • Imiona i nazwiska rodziców
 • Adres rodziców
 • Daty i miejsca urodzenia rodziców
 • Data zawarcia małżeństwa przez rodziców
 • Zawód rodziców
 • Nazwisko panieńskie matki
   

Akt urodzenia dziecka

Po dokonaniu rejestracji dziecka w urzędzie Register Office urzędnicy wydadzą urodzenia dziecka (birth certificate).

Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku paszportowego dla dziecka. Świadectwo urodzenia jest także konieczne przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko, czyli Child Benefis.

W Anglii, Walii i Szkocji za odpis skróconego aktu urodzenia dziecka nie pobiera się opłat. Za zupełny odpis aktu urodzenia dziecka pobierane są opłaty. Zapłacić trzeba również za odpis aktu urodzenia w Irlandii Północnej.

Więcej informacji na temat rejestracji dzieci w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie rządowej:
www.gov.uk/register-birth.

Rejestracja dziecka w Polsce

Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

 • wpisanie zagranicznego aktu urodzenia,
 • odtworzenie aktu urodzenia – w wypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu aktu urodzenia jest niemożliwe,
 • zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą.

Wniosek o rejestrację należy złożyć bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju lub za pośrednictwem polskiego konsula. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego, lub
 • zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie odtworzenia lub rejestracji urodzenia niezarejestrowanego za granicą;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł w przypadku transkrypcji, 39 zł w przypadku odtworzenia i rejestracji zdarzenia niezarejestrowanego za granicą lub opłaty konsularnej, w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców dziecka lub jego przedstawiciel ustawowy, jak też inna osoba która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia.

 Ważne

Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje niektórych danych wymaganych przez prawo polskie (np. nazwiska rodowego rodziców) lub jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w innych aktach stanu cywilnego (np. aktach stanu cywilnego rodziców dziecka) czy oczywiste omyłki pisarskie, kierownik urzędu stanu cywilnego może dokonać ich sprostowania lub uzupełnienia. W przypadku, jeżeli poprawne zapisy danych wynikają z zagranicznego aktu stanu cywilnego, należy go dołączyć do wniosku

Czy istnieje obowiązek rejestracji w Polsce dziecka, które urodziło się w Wielkiej Brytanii?

Nie ma obowiązku rejestrowania dziecka urodzonego za granicą w Polsce. Jednakże należy pamiętać iż rejestracja dziecka w polskich księgach stanu cywilnego jest konieczna dla uzyskania numeru PESEL czy otrzymania dowodu osobistego. Pociecha powinna być zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego w miejscu naszego ostatniego zameldowania. Jeśli nie możecie zarejestrować dziecka osobiście, można to zrobić również przez pełnomocnika albo za pośrednictwem Konsulatu.
 

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 28 kwietnia 2017

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 5.0021 zł 0.00 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.2170 zł -0.01 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 3.8696 zł -0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 3.8951 zł -0.01 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.8362 zł -0.02 zł

Przelicznik walut

na
Reklama