Przeszukanie w miejscu pracy

6 lutego 2015, Londynek.net, Brak komentarzy00
Przeszukanie w miejscu pracy

Czy pracodawca może realizować swoje uprawnienia w zakresie obserwacji i kontroli pracownika poprzez przeszukanie? Czy ochrona dóbr osobistych pracownika zapewnia mu prywatność w miejscu pracy?


W godzinach pracy pracownik powinien wykonywać obowiązki wynikające z umowy o pracę.
Z tego względu nasza swoboda komunikowania się może zostać w znacznym stopniu ograniczona.
W świetle regulaminu pracy, elektroniczne środki przekazu powinny być używane wyłącznie do celów służbowych, uprawnia to pracodawcę do monitorowania maili, czatów, Facebooka i innych portali społecznościowych.

Pracodawcą jest osoba, która wypłaca nam wynagrodzenie, jest odpowiedzialna za zapewnienie pracownikom minimalnych uprawnień tj. spółka, firma jednoosobowa (np.:przedsiębiorca budowlany). W rozumieniu tej definicji tylko taka osoba może kontrolować pracownika np. poprzez przeszukanie.

Przeszukania

Pracodawca może zawrzeć w umowie o pracę klauzulę odnośnie przeszukania, określając wszystkie sytuacje, w których może tego dokonać. Jeśli prawo do przeszukania jest uwzględnione w kontrakcie, pracownik musi się poddać temu dobrowolnie, w przeciwnym razie może zostać zwolniony z pracy. Prawo regularnej kontroli pracownika, może wynikać z charakteru zatrudnienia, np. w przypadku kierowców, którzy są zobowiązani do regularnego okazywania ważnego prawa jazdy.

 
Pracodawca lub przedsiębiorca (np.budowlany) może dokonać przeszukania w sytuacji, jeśli ma uzasadnione podstawy, aby twierdzić, że pracownik dokonał w miejscu pracy czynu niezgodnego z prawem (np.kradzieży). Podstawy te muszą być poparte faktami i zeznaniami świadków, którzy mogą zeznawać anonimowo, ale ich oskarżenia muszą być zawarte na piśmie. Jeśli okazało się, że pracodawca miał uzasadnione podstawy do podejrzeń i przeprowadził odpowiednie postępowanie w celu udowodnienia tego, wówczas może zwolnić  zgodnie z prawem - fair dismissal.

Prawo kontroli

Pracodawcy przysługuje prawo kontroli i obserwacji pracownika, w sytuacjach kiedy istnieje podejrzenie:
- notorycznych spóźnień i nieobecności;
- wulgarnego i/lub bezczelnego zachowania;
- spowodowania zagrożenia własnego lub cudzego życia lub zdrowia;
- nieprzestrzeganie zasad BHP;
- stosowanie przemocy, wszczynanie bójek;
- pracy w stanie nietrzeźwym (pod wpływem alkoholu lub narkotyków);
- prowadzenie aktywności kryminalnej (np. kradzież, handel narkotykami).
Złamanie któregokolwiek z tych zakazów może prowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Pracodawca będzie musiał wykazać, że zapoznał pracownika z możliwością przeszukania, przedstawiając np. podpisane pouczenie czy informację o zaznajomieniu się z przepisami wewnętrznymi w zakładzie pracy, którą powinien przechowywać w aktach osobowych pracownika. Ponadto przeszukanie powinno być skonsultowane z przedstawicielami pracowników.

Pracodawca nie ma jednak prawa zamknąć pracownika w pomieszczeniu np. w czasie oczekiwania na przybycie policji, jest to formą ograniczenia wolności w sensie prawa karnego.

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 26 kwietnia 2017

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 4.9671 zł -0.02 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.2255 zł -0.01 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 3.8757 zł -0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 3.8982 zł -0.01 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.8554 zł -0.01 zł

Przelicznik walut

na
Reklama